Excursie prin Oraşul Salcâmilor – o nouă activitate în Proiectul SAM Movila Miresii cu Polonia

În cadrul proiectului Comenius “My place in My Region and in My Country” – lansat de curând la Şcoala de Arte şi Meserii (SAM) Movila Miresii, proiect bilateral cu partener din Polonia, s-a desfăşurat activitatea “Brăila – Oraşul meu de suflet”. Au participat copii din clasele I-IV de la SAM Movila Miresii, care au mers în excursie in Oraşul Salcâmilor.

  Printre obiectivele vizitate de elevi se numără Muzeul – Secţia de Istorie şi cea de Ştiinţe Naturale, Grădina Zoologică, Mănăstirea “Sf. Pantelimon” de la Lacul Sarat , Biblioteca Judeteană “Panait Istrati”. După cum ne informează învăţătoarea Angi Iordan, în urma acestei vizite elevii au realizat portofolii, premiate cu diplome si cărţi.

 

  Elevii clasei I au prezentat imagini si propriile impresii despre locurile vizitate. Elevii clasei a II-a şi-au prezentat impresiile de călătorie.

 

  Elevii clasei a III-a au adunat intr-un colaj din materiale din natura chipul toamnei. Elevii clasei a IV-a au mărturisit că a fost o zi de noiembrie în care au privit prin fereastra oraşului Brăila, descoperind câteva cămăruţe atractive, interesante.

 

Despre învăţare în forme moderne şi atractive – la Cerc Pedagogic despre învăţământul preşcolar

Centrul de Resurse pentru învăţământ preşcolar Brăila, din cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 11 din cartierul Viziru III, a găzduit vineri, 20 noiembrie,  activitatea Cercului pedagogic nr.10 cu tema “Proiectarea didactică din perspectiva aplicării noului curriculum”. Conducătorul de cerc a fost institutoarea Paula Ştergărel – director al Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 47.

Participante la cerc au fost educatoarele de la Grădiniţele nr. 47, nr. 11, nr. 23 şi educatoare din mediul rural. Ele au primit mape individuale cu diverse materiale de proiectare privind aplicarea noului curriculum în activitatea didactică.

În prima parte a întâlnirii, printr-un referat bine documentat au fost amintite de către educatoarele Eugenia Drăghici şi Aurelia Urse, ambele de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.11 Brăila, noţiunile teoretice privind aplicarea noului curriculum preşcolar. Au fost punctuate elementele de noutate aduse de curriculum, respectiv Domeniile experienţiale (câmpuri cognitive integrate, cum le numeşte L. Vlăsceanu, care transced graniţele dintre discipline şi care, în contextul dat de prezentul curriculum, se întâlnesc cu domeniile tradiţionale de dezvoltare a copilului, respectiv: domeniul psiho-motric, domeniul limbajului, domeniul socio-emoţional, domeniul cognitiv), Activităţile de învăţare (care includ tot ceea ce până acum numeam categorii de activităţi si ceva mai mult chiar, pentru că acum ne reamintim ce am învăţat în şcoală despre rutinele din viata copilului şi de faptul că şi ele sunt tot activităţi de învăţare) şi Temele anuale de studiu (care ne ajută să proiectăm conţinuturile şi să derulăm activităţi integrate).

Cele două activităţi demonstrative prezentate de educatoarele de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.47 Brăila  – Mirela Buzoianu, Eugenia Postelnicu şi Andreea Goliţă –  demonstrează profesionalismul şi dăruirea acestora muncii cu preşcolarii, precum şi aplicarea noului curriculum preşcolar în mod corespunzător în activitatea zilnică cu grupa de copii. Activităţile au prezentat o zi în grădiniţă, atât pentru preşcolarii de nivel I cât şi pentru preşcolarii de nivel II.

Activitatea interactivă a împărţit educatoarele prezente în cinci grupe care au demonstrat înţelegerea aplicării noului curriculum preşcolar prin realizarea unui poster cu un scenariu didactic al unei zile pornind de la o temă anuală şi de la modalitatea de integrare a activităţilor desfăşurate.

Referitor la activităţile desfăşurtae, responsabilul de cerc – Paula Ştergărel – precizează: “Consider că activitatea cercului pedagogic şi-a atins scopul, că s-a dovedit încă o dată necesitatea aplicării corecte a noului curriculum, întrucât acesta angrenează copiii, prin activităţile de învăţare propuse, în mai multe domenii experienţiale şi în acelaşi timp asigură unitatea şi echilibrul necesar, prin abordarea fiecărui domeniu atât în relaţie cu celelalte, cât şi cu întreg curriculum. Aşadar nu mai avem orar şi schemă orară, avem <Program zilnic> de activitate. În funcţie de nivelul grupei, de tema mare abordată şi de subtema săptămânii, se poate acorda, de la o săptămână la alta, o mai mare pondere unei/unor discipline/domenii experienţiale. Trebuie să avem în vedere că trebuie să găsim metode şi mijloace moderne de învăţare, plăcute pentru copil, să adaptăm conţinuturile şi să avem în vedere nevoia de joc a copilului”.

La intrunirea Cercului pedagogic a participat şi Ecaterina Palade – inspectorul şcolar de specialitate – care a ţinut să aprecieze activităţile prezentate atât în acea zi, cât şi cele desfăşurate cu ocazia celorlalte cercuri, subliniind că ele au fost utile tuturor educatoarelor şi le vor fi de folos în activitatea didactică pe viitor. De asemenea, inspectoarea a susţinut necesitatea respectării prevederii noului curriculum şi schimbarea atitudinii educatoarei faţă de copil.

Absurdul istoriei şi zidul Berlinului – două cărţi ale Editurii Cartier necesare, imposibil de ocolit

Având în vedere importanţa subiectului şi absenţa unor volume similare în peisajul editorial autohton contemporan, cărţile pe care le prezint aici sunt demne de a sta, în biblioteca personală, alături de un Nicolae Iorga, C. Giurescu, Neagu Djuvara. Nu glumesc; istoria ascunsă în cărămizile care au dat naştere Cortinei de Fier se cuvine să fie şi al îndemâna elevilor, studenţilor, aşa că fiecare bibliotecă şcolară şi universitară trebuie să-şi facă o datorie de onoare din a achiziţiona măcar un exemplar din aceste cărţi esenţiale.

Lansarea a avut loc la Librăria „Mihai Eminescu” din capitală care a găzduit, ca şi în alte dăţi, evenimentul organizat de Editura Cartier – unde au fost publicate volumele, mai precis de Igor Mocanu – PR manager (la Bucureşti) al editurii moldave – subiectul evenimentului fiind incitant prin chiar titlurile propuse cititorilor: „După douăzeci de ani de la căderea zidului. Europa reconfigurată” de Pierre Verluise (apărută în Colecţia Cartier istoric, traducere de Gabriela Siclovan) şi „Căderea zidului din Berlin şi a comunismului pe înţelesul nepoţelei mele Soazig” de Marc Ferro (Colecţia Cartier Verde, traducere Adrian Ciubotaru).

Invitaţii – al căror rol a fost acela de a promova carţile şi de a facilita accesul publicului la înţelegerea subiectului – au fost (foto, de la dreapta la stanga) Ioana Gruenwald – directorul Centrului de carte germană de la Biroul Târgului de carte de la Frankfurt, Ovidiu Nahoi – redactor-şef la „Foreign Policy” România şi Costi Rogozanu – scriitor. Acestora li s-a alăturat Geta Vodislav – directorul comecial al librăriei gazdă – şi, bineînţeles, Igor Mocanu, care i-a prezentat publicului pe invitaţi şi a lămurit, în linii mari, scopul alegerii celor două texte spre publicare.

De altfel, tema aleasă de cei doi autori – în fond, căderea zidului Berlinului este un eveniment major al istoriei recente – a fost şi ideea care i-a animat pe invitaţi, acesta fiind şi un subiect încă ocolit de scriitorii şi specialiştii români (n.aut. Aşa cum de altfel se poate observa atât în manualele de istorie şi în alte documente similare – nici studenţii nu prea au suficiente surse de inspiraţie pentru istoria modernă şi contemporană – cât şi din paginile de istorie publicate în ultimele două decenii).

Absurdul situaţiei, al zidului care separa una şi aceeaşi ţară – şi care, din nefericire, a condus la transformări în lumea noastră – a fost subloiniat şi de Costi Rogozanu care a preferat să prezinte cărţile povestind o experienţă personală. Aflând despre acest zid caraghios, ne-a împărtăşit imaginea unui Costi copil, care desena o hartă spre a-şi explica bizareria. “Cred că aşa poţi să începi o carte, sau să explicit nepoţilor absurdul situaţiei”, a afirmat Costi Rogozanu (foto mai jos, cu microfonul, la masa unui prezidiu sui-generis, alături reprezentanta librariei şi Igor Mocanu)  în faţa auditoriului.

Şi Ovidiu Nahoi a folosit amintirile din anii copilăriei pentru a   rezuma, cu efect, absurdul unui zid pe care un copil nu-l putea sub nici un chip înţelege. Din partea comunistă a Germaniei, unde au putut ajunge părinţii săi în calitate de turişti, se vedeau nemţii din Germania capitalistă făcând cu mâna… gesturi care au declanşat întrebări în mintea sa de copil. Şi întrebările s-au menţinut multă vreme. “Aceste cărţi sunt valoroase tocmai pentru că ne obligă să ne punem întrebări, sunt necesare pentru generaţiile viitoare care au nevoie de o privire de ansamblu”, a conchis Ovidiu Nahoi.

Iar Ioana Gruenwald, cu o experienţă greu de egalat în ceea ce priveşte piaţa de carte străină, a felicitat Editura Cartier pentru cele două volume, dar şi pentru  colecţiile care aduc nenumărate surprize cititorilor.  

La final s-a lansat o mică discuţie, despre necesitatea reformării – cu cap! – a Învăţământului românesc, în fond o zonă unde se face instrucţie mai bine decât în Occidentul atât de blamat.

Pentru informaţii suplimentare puteţi consulta site-ul Editurii Cartier (www.cartier.md ) direct de pe această pagină (în lista de link-uri din partea stângă).

Seminar ştiinţific la FIB cu oaspete din SUA

La Facultatea de Inginerie (FIB) Brăila s-a desfăşurat, săptămâna trecută, un seminar ştiinţific care l-a invitat pe prof. dr ing. Theodore VORNICU – profesor asociat la Berkeley University din California, USA. 

Au fost prezentate prelegeri pe tematica “Relaţii profesor-student şi rolul învăţământului în SUA” şi “Principiile de bază în construcţii, confort, securitate, întreţinere şi durabilitate”. Au participat cadre didactice din facultate, studenţi, masteranzi, ingineri constructori din Bucureşti, Brăila şi  Galaţi.

Conf. ec dr. ing. Adrian Goanţă – decanul FIB – ne oferă amănunte: “Evenimentul  a fost organizat în parteneriat de către Facultatea de Inginerie din Brăila, mai exact de colectivul de cadre didactice format din  ş.l dr. ing. Ştefania Ionescu, asistent dr.ing. Diana Anghelache, prep.drd ing. Fănel Şcheaua şi condus de conf. ec. dr. ing. Adrian Mihai Goanţă şi firma Trident. Prof. dr.ing. Theodore VORNICU  ne-a împărtăşit  modul de abordare a relaţiei profesor- student în învăţământul american, precum şi preocupările pe care le au studenţii de la universitatea  Berkeley din California. Deosebit de interesante au fost informaţiile conform cărora, în Statele Unite cadrele didactice sunt evaluate în mod constant de studenţi prin intermediul unor  chestionare ample ce stau la baza salarizării cadrului didactic şi chiar la prelungirea contractului de angajare. Referitor  la principiile de bază din domeniul construcţiilor, prof. dr.ing. Theodore Vornicu a trecut în revistă cerinţele principale care trebuie avute în vedere la realizarea  construcţiilor şi a prezentat exemple concludente din diverse state europene sau din Statele Unite. Conform celor relatate legislaţia privind domeniul construcţiilor din Statele Unite este foarte bine pusă la punct, fiecare factor control având bine conturate direcţiile şi sarcinile. Ideal ar fi ca reglementările în vigoare trebuie să asigure realizarea unor construcţii cu un grad ridicat de siguranţa, confort şi durabilitate şi nicidecum nu trebuie să producă un eveniment neplăcut de tipul  cutremur, inundaţie, incendiu pentru a lua măsuri de îmbunătăţire a anumitor  reglementări  sau norme. În urma discuţiilor efectuate între conducerea facultăţii şi prof dr. ing. Theodore Vornicu s-a desprins ideea de a organiza într-un viitor apropiat o colaborare între cadrele didactice şi  specialiştii din cadrul firmelor de construcţii privind problemele prezentate la acest seminar. De asemenea,  organizatorii au stabilit ca pe viitor în fiecare an să se organizeze astfel de evenimente, în care firmele să prezinte tehnologii noi aplicate în domeniul construcţiilor  şi rezultatele obţinute, precum şi cercetările realizate în cadrul facultăţii”.