ARIN – de veghe pentru starea climei. Acţiune simultană în 14 mari oraşe din ţară, şi în lume

Astăzi, 12 decembrie, în 14 orase din România, la ora 18,30,
ONG-urile de mediu organizează o acţiune de veghe, pentru a atrage atenţia
autorităţilor în privinţa responsabilităţilor pe care trebuie să şi le
asume pentru a atenua fenomenul schimbărilor climatice.

În Braila, ARIN organizează această veghe pe strada Mihai Eminescu – în spaţiul din dreptul fostei Arene de box; tinerii simpatizanţi ai acţiunii vor cânta la lumina lumânărilor, acompaniaţi de instrumente „reci”.

Codruţa Nedelcu – director executiv al ARIN – adresează o invitaţie în acest sens şi altor brăileni:  “În caz că doriti sa vă alăturaţi nouă sau / şi doriţi mai multe explicaţii, vă aşteptăm la adresa şi ora indicate”.

Acţiunea se înscrie într-o serie de activităţi organizate la scară
internaţională, cu ocazia întâlnirii la nivel înalt de la Copenhaga
dedicată combaterii schimbărilor climatice.
Detalii despre alte locuri din lume unde se organizează astfel de
evenimente pot fi găsite pe site-ul Avaaz
http://www.avaaz.org/en/real_deal_hosts/

Comunicatul Coalitiei ONG din România arată astfel:

Bucureşti, 10 decembrie 2009. Coaliţia ONG-urilor pentru mediu din
România organizează pe 12 decembrie 2009, începând cu ora 18:30, o
seară de veghe pentru a transmite mesajul <THE WORLD WANTS A REAL
DEAL> către decidenţii şi negociatorii care participă la Conferinţa
Părţilor în cadrul Convenţiei Naţiunilor Unite privind Schimbările
Climatice, la Copenhaga, în perioada 7-18 decembrie.

În urma apelului mondial lansat de Comunitatea AVAAZ.org,
reprezentanţii Coaliţiei ONG-urilor pentru mediu din România şi
susţinătorii lor vor aprinde lumănări în 14 oraşe din ţară, la aceeaşi
oră cu alte sute de organizaţii non-guvernamentale şi cetăţeni de pe
glob. Scopul acestui eveniment mondial este cel de a sublinia
importanţa summit-ului de la Copenhaga cât şi de a-i încuraja pe
delegaţi să ajungă la un acord ambiţios şi durabil. <The world wants a
real deal>”.

 

Biblioteca scriitorilor gălăţeni şi brăileni

Poeta Angela Baciu a iniţiat un nou proiect – “ GalART pentru tineri” –  care se desfăşoară în cadrul Casei de Cultură a Sindicatelor din municipiul Galati. În acest proeict este inclusă şi acţiunea numită sugestiv “Biblioteca scriitorilor gălăţeni şi brăileni”, scriitorii fiind primii invitaţi să-şi doneze câteva exemplare din operă cu scopul foarte concret de a fi la dispoziţia cititorilor. Activitatea menţionată s-a deschis în 10 decembrie. Autorii interesaţi în a sprijini acest proiect sunt aşteptaţi la sediul Casei de Cultură a Sindicatelor Galati, et.1, Departamentul cultural artistic – contact  Angela Baciu.

Managerul de succes sau Alegerea corectă a obiectivelor – subiecte dezbătute la Cercul directorilor de grădiniţe

Centrul de Resurse de la Grădiniţa nr. 11 a găzduit zilele trecute, mai precis în 8 decembrie, o reuniune sub genericul „Cercul directorilor”. Tema a fost „Învăţământul românesc în contextul noului Cod al Educaţiei. Documentele manageriale între proiectare şi aplicabilitate”, coordonator al întâlnirii – educatoarea Lenuţa Terente, directorul Grădiniţei nr. 30, iar colegele prezente au fost de la unităţi din municipiu dar şi din Făurei, Ianca, Însurăţei. Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean au participat Ecaterina Palade – inspector pentru Învăţământ preşcolar– şi prof. Victoria Negulescu (in dreapta imaginii, impreuna cu Ecaterina Palade) – inspector Management.

Fiecare prezentare are rol instructiv, atât pentru vorbitor cât şi pentru auditoriu, astfel că întâlnirea devine pe parcurs un workshop, chiar dacă nu se pun întrebări şi nu se dau răspunsuri, dialogul subliminat astfel conducând la sublinierea temei alese. Prezentările s-au realizat cu ajutorul retroproiectorului, astfel că tehnica modernă şi-a făcut din plin simţită prezenţa.

Lenuţa Terente a prezentat două subiecte: „Raport de evaluare internă a calităţii – <Descrierea cativităţilor de îmbunătăţire a calităţii>” şi „Procesul decizional – subsistem al sistemului de management – între teorie şi practică”.

Angelica Surdu – directorul Grădiniţei nr. 8 – a prezentat date despre „Eficienţa managerială şi calitatea în educaţie – documentele Comisiei de evaluare a calităţii”.

Rodica Munteanu – director la Grădiniţa nr. 7 – s-a referit la „Decizii”, un subiect extrem de serios şi de „responsabilizat”, data fiind că managerul are tocmai rolul de a lua decizii, unele nu tocmai plcăute pentru subordonaţi sau pentru beneficiari – în cazul nostru, elevii. Totodată, Rodica Munteanu a oferit colegelor câte un exemplar din cartea „Director = Manager. Exemple de bună practică” de Nicoleta Dincă (directorul Şcolii cu clasele I-VIII Tichileşti) apărută la Editura Olimpiada. Volumul, cu o prefaţă de prof. Adrian Simion – (atunci) inspector pentru Management, reprezintă expresia finală a Proiectului judeţean „Şcoala bazată pe calitatea evaluării – o oportunitate de dezvoltare instituţională” la care au fost parteneri şi Şcolile „Mihai Eminescu”, „Sf. Andrei”, Baldovineşti, Surdila Greci, Vădeni, Chsicani, SAM Movila Miresii, Grădiniţa cu program prelungit nr. 2. Foto: Rodica Munteanu oferind cartea.

Pentru a fi cât mai atractivă în prezentare, Paula Ştergărel (foto, in timpul prezentarii) – director la Grădiniţa nr. 47 – a ales să sublinieze datele din „Fişa postului şi fişa de evaluare” în variantă ceva mai relaxată, în sensul că fondul prezentării a beneficat de gamă coloristică bogată şi de muzică.

Rodica Topal – directorul de la Grădiniţa nr. 2 – a avut un subiect mult mai puţin arid de dezvoltat, deoarece a fost vorba despre „Diseminarea informaţiei (proiect Comenius)”, altfel spus a prezentat pe scurt Proiectul Comenius „The Language of the Panting” la care unitatea pe care o conduce – coordonatoare în proiect – are încă 11 parteneri din tot atâtea ţări europene. 

Din program a făcut parte şi dezvoltarea subiectului „Planul managerial: Planuri operaţionale” de către Eugenia Vrabie – directorul Grădiniţei nr. 42.

Interesante au fost sublinierile inspectoului de specialitate, Victoria Negulescu aplecându-se asupra unor aspecte absolut necesare în evoluţia benefică a unui manager de succes. „Nu ar trebui să ne preocupe cât de multe documente sunt necesare unui director-manager, ci cât de aplicate sunt ele la problemele şi specificul unităţii – penture că fiecare are, fără niciun dubiu, caracteritici unice”, le-a sugerat inspectoarea; sau –  „Managerul trebuie să-şi propună obiective care să se plieze pe caracteristicile colectivului, pentiu că degeaba vrei să faci anumite acţiuni – deosebite! – dacă ele nu vor asimilate în totalitate şi nu vor conduce la finalul dorit”.

Foto: de la stanga, Ani Muşat – director Grădiniţa nr. 3, Elena Hrimiuc, Paula Ştergărel.

Nu în ultimul rând, Ecaterina Palade s-a referit şi la necesitatea schimburilor de experienţă între unităţi, foarte utile în stabilirea de criterii de comparaţie, de bună comunicare şi de cunoaştere.

Se cuvin subliniate aici şi calităţile gazdei – Grădiniţa nr. 11 şi directorul Elena Hrimiuc – primitoare, în principal ospitalitatea şi căldura de care s-au bucurat toţi participanţii, dar şi farmecul locului – unitatea este şi bine dotată, dar şi renovată, modernizată, şi atragătoare, aspectul estetic fiind atent abordat.