Restituiri. Volumul „Boierii Poenari” de Ghena Pricop, editat de Muzeul Brăilei la Istros

De ce vor oamenii să-şi cunoască originea? De unde atâta pasiune pentru genealogii, pentru păstrarea moştenirii şi transmiterea uneia anume – în cazul nostru cea istorică, a valorilor – urmaşilor? Am cunoscut oameni cărora ideologiile comuniste le-au distrus respectul faţă de anumiţi semeni, mai cu seamă faţă de cei bogaţi, dar nu până acolo încât să le inoculeze ideea de îmbogăţire proprie… Rămâne însă, încă, această teorie a luptei împotriva bogaţilor – a se vedea noua propunere legislativă, de impozitare a averilor, evident o propunere sosită dinspre un partid (Partidul Social Democrat) moştenitor al PCR (Partidului Comunist Român) – ca şi cum a fi bogat ar fi vreun păcat. Este adevărat că unii, acum ca şi în alte perioade, profită de slăbiciunile legislative sau de lipsa unor măsuri ferme, şi se îmbogăţesc „peste măsură” (dar tocmai această expresie, superbă, ne arată că este vorba despre o bogăţie provenită prin mijloace ilicite!). 

Dar nu e cazul celor care sunt subiect principal în volumul „Boierii Poenari. Pagini din albumul de familie” îngrijit de Ghena Pricop, cuprinzând pagini consistente din trecutul unei familii – Poenarii – cu rădăcini adânci (în zone diferite ale ţării, mai cu seamă în sud-vestul ţării, în actualele judeţe Mehedinţi, Dolj, Olt) în istoria românească, o istorie care ar educa mai mult tânăra generaţie decât poveştile despre comuna primitivă, ilegalismul comunist sau contemporanii care ne prezintă ştirile la televizor…

Rog a-mi fi scuzată divagaţia, dar mi s-a părut necesară şi firească introducere în prezentarea cărţii care se adresează unei categorii speciale de cititori, ca să nu spun că, de fapt, volumul este urmarea unei solicitări al cărui protagonist este doctorul brăilean Constantin Poenaru, urmaş în linie directă dintr-un alt Constantin Poenaru, zis Bălănoi datorită albirii părului din tinereţe, şi care conferă – aşa cum a stabilit cercetătorarea interesantei istorii a familiei Poenaru – diferenţierea de o altă ramură a familiei, Spineanu, din care se cunoaşte mai bine numele lui Petrache Poenaru – nu doar inventatorul tocului cu rezervor, ci şi un apropiat al lui Tudor Vladimirescu, un sprijinător al şcolii româneşti la vremea când erau doar începuturile unei atari întreprinderi la talie naţională.

Deci, revenind la carte, să spunem că ea s-a lansat la Muzeul Brăilei, în 19 ianuarie, sub egida Editurii Istros ce aparţine instituţiei muzeale amintite. Evenimentul a beneficiat de prezenţa editorului – Ghena Pricop, a directorului Muzeului – Ionel Cândea – şi, nu în ultimul rând, a celui mai tânăr membru al familiei „boierilor” Poenari – Radu Poenaru (în picioare în imaginea realizată de Gabriel Stoica),  fiul doctorului Constantin Poenaru (păstrătorul documentelor de la care s-a pornit importanta cercetare).

Cartea (ale cărei condiţii grafice merită aprecieri – copertă cartonată, cu un bogat bagaj ilustrativ şi catalog cuprinzând indice de nume, dar şi hărţi ale arborelui genealogic, de asemenea cu un bogat aparat de note explicative la finalul celor mai multe dintre pagini) a fost realizată, aşa cum mărturiseşte editorul Ghena Pricop (şef secţia Istorie al Muzeului brăilean) – pe baza documentelor puse la dispoziţie de doctorul Poenaru, din arhiva bunicului Costinel Poenaru (1889 – 1977).  Pentru cine va răsfoi cartea, va deveni limpede că Ghena Pricop nu este un simplu editor, ci deopotrivă un cercetător asiduu şi coerent al documentelor, nu doar a celor din familia Poenaru, iar acolo unde a descoperit inadvertenţe – şi sunt destule, începând cu cele care amestecă ramurile Bălănoi şi Spineanu – s-a preocupat să arate, folosindu-se de dovezile caracteristice profesiei, parcursul adevărului istoric.

Şi ca să vedeţi cât de fascinant poate fi, vă dau doar un indiciu: „Marea familie a boierilor Poenaru are ca trunchi comun pe Barbu (…) personaj menţionat documentar la 1568 şi 1578. Barbu a deţinut mai multe dregătorii, de la postelnic, clucer, căpitan de dorobanţi, până la cele de mare ban (…) Potrivit izvoarelor, împreună cu alţi boieri, susţinători ai viitorului domn Matei Bsarab, a fost implicat în răscoala împotriva lui Radu Leon”. Pagini întregi sunt pline de cuprinsul documetelor de familie – înscrisuri diverse, cu limbajul vremii, din care rezultă date esenţiale din activitatea de zi cu zi a unui timp din care noi nu ştim mai nimic, dat fiind că în manualele de istorie am avut altele de învăţat… iar istoricii  nu au fost lăsaţi în perioada 1944 – 1989 să se ocupe de asemenea gen de cercetare… Nici scriitorii nu prea s-au aplecat asupra acestor timpuri, decât prea puţin – a se vedea romanele lui Tudor Teodorescu Branişte, dar şi „La Medeleni” a lui Teodoreanu, unde avem ocazia să întrezărim atmosfera din casele boiereşti de altă dată. 

Cui foloseşte această interesantă incursiune şi parcurgere a  genealogiei familiei Poenaru (şi cu rădăcini în Comunitatea greacă … despre care vă invit să vedeţi şi textul de la https://brailachirei.wordpress.com/2009/11/01/lansarea-proiectului-%e2%80%9eun-grec-doi-greci-trei-greci-braila%e2%80%9d-la-muzeu-%e2%80%93-o-bucurie-a-intregii-societati/), cum vă spuneam, fabuloase? Un răspuns reiese din argumentul scris de doctorul Constantin Poenaru (la care consimte şi fiul – în foto mai jos ),

text aşezat de editoare în chiar preambului volumului: „Vă mulţumesc că sunteţi alături de mine şi de colectivul Muzeului Brăilei în această încercare de a pune un fragment în marele mozaic al memoriei generaţiilor trecute. Mulţumesc autorului lucrării pentru insistenţa de care a dat dovadă, încercând să spargă lacătele memoriei pentru a aduce în comtemporaneitate fapte de viaţă din România mileniului trecut. Dacă aceste lucruri sunt utile sau nu generaţiilor viitoare, se va vedea; noi credem că ne-am făcut datoria. Istoria ţării nu este numai un şir de războaie glorioase, ci şi un mare număr de ani trăiţi în absoluta normalitate şi structurare, la care Poenarii au avut un mic rol. Documentele aflate în posesia familiei au aşteptat 60 de ani pentru a fi aduse la lumină, aceasta fiind o datorie faţă de cei care au crezut în destinul şi viitorul Ţării. Un popor care are pretenţia de a fi respectat în marea familie pământeană nu trebuie să aibă o istorie măreaţă, ci una adevărată. În speranţa că am realizat ceva transmiţând un mesaj celor care vor citi, aştept, atât cât îmi va fi permis, ca ţara noastră să revină în locul care i se cuvine în Europa şi în Lume”.

În speranţa că am fost o călăuză cât de cât coerentă şi v-am incitat curiozitatea, sper că veţi solicita volumul la librăria Muzeului şi vă veţi hrăni intelectual din bogăţia cuprinsului lui.

Programul TIA – o şansă reală pentru tineri în educaţie, ajutorarea semenilor, distracţie, cunoaşterea altor ţări şi nu numai

„Tineret în Acţiune” (Youth in Action) este programul Uniunii Europene care susţine activităţile de învăţare nonformală pentru tineri, prin finanţarea de proiecte. Programul, cu finanţare de la Comisia Europeană, promovează voluntariatul, iniţiativele tinerilor, participarea activă a acestora la nivelul comunităţii şi în cadrul procesului decizional, incluziunea, dialogul intercultural.

Miruna Covaci – ofiţer comuncare TIA şi responsabil Eurodesk – ne oferă mai multe amănunte, în speranţa că cei interesaţi – tinerii, bineînţeles –  vor accesa site-ul ANPCDEFP (aveţi link direct de pe aceasta pagină) şi vor aplica şi pe TIA (nu numai pe Comenius… cum s-au obişnuit şcolile, spre exemplu). Liniile de finanţare ale programului sunt: Schimburi de tineri (Acţiunea 1.1); Iniţiative ale tinerilor (Acţiunea 1.2); Proiecte pentru democraţie participativă (Acţiunea 1.3); Serviciul European de Voluntariat (Acţiunea 2; Cooperare cu ţările asociate la program prin politica europeană de vecinătate (Acţiunea 3.1); Proiecte de formare şi reţele (Acţiunea 4.3); Întâlniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret (Acţiunea 5.1).

În cadrul „Tineret în Acţiune” pot candida organizaţiile nonguvernamentale, instituţiile publice care lucrează cu tinerii şi grupurile informale de tineri. Începând cu acest an, au devenit eligibile şi şcolile speciale pentru tineri cu dizabilităţi – singurele instituţii din cadrul sistemului formal de învăţământ care sunt eligibile.

În 2009, România a avut alocat un buget total pentru finanţarea de proiecte de 4.341.474 euro. Suma a fost alocată în totalitate.

La cele 5 termene limită pentru dosarele de candidatură (1 februarie, 1 aprilie, 1 iunie, 1 septembrie şi 1 noiembrie), au fost primite spre finanţare 906 proiecte (comparativ cu 513 în 2008), dintre care au fost aprobate – în urma evaluării eligibilităţii şi a evaluării calitative – 260 de proiecte (comparativ cu 234 în 2008). Numărul proiectelor aprobate pe fiecare acţiune în parte este după cum urmează: Schimburi de tineri – 95; Iniţiative ale tinerilor – 73; Proiecte pentru democraţie participativă – 10; Serviciul European de Voluntariat – 35; Cooperare cu ţările asociate la program prin politica europeană de vecinătate – 23; Proiecte de formare şi reţele – 14; Întâlniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret – 10. Astfel, în 2009, (comparativ cu 2008) au fost aprobate cu 26 mai multe proiecte (cu 11% mai mult). În ceea ce priveşte numărul dosarelor de candidatură, anul acesta, faţă de anul precedent, au fost primite spre finanţare cu 393 mai multe dosare (cu 77% mai mult).

În 2010, România are alocat un buget total pentru finanţarea de proiecte prin programul „Tineret în Acţiune” de 4.373.095 euro.

Mai multe detalii  despre Programul „Tineret în Acţiune” se găsesc  pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, instituţia care gestionează acest program în România, www.anpcdefp.ro (secţiunile „Programe – Tineret în Acţiune” şi „Documente şi formulare – Tineret în Acţiune”).

Memento: Tineret în Acţiune (Youth in Action) este programul Uniunii Europene  care susţine activităţile de învăţare nonformală pentru tineri. Acesta vine în continuarea programului Tineret (Youth) şi va fi implementat în perioada 2007 – 2013. Programul, cu finanţare de la Comisia Europeană, vizează promovarea cetăţeniei active în rândul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate şi toleranţă, sprijinirea înţelegerii reciproce între tinerii din diferite ţări, promovarea cooperării europene şi contribuţia la îmbunătăţirea calităţii sistemelor de susţinere a activităţii de tineret. Liniile de finanţare din cadrul acestui program sunt: Schimburi de Tineri, Iniţiative ale Tinerilor, Proiecte pentru Democraţie Participativă, Serviciul European de Voluntariat, Proiecte de Formare şi Reţele şi Întâlniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret. Bugetul total este de 885 milioane de Euro.

Povestea vorbii – şezătoare la Şcoala „Anton Pann”

Cum să-i faci pe tineri să se apropie de lectură şi cărţi, de istorie şi de valori? Cred că astfel au pus problema profesorii implicaţi în Proiectul educaţional judeţean “Brăila de ieri şi de azi”. Una din acţiunile incluse în proiect s-a desfăşurat  pe 19 ianuarie, la Şcoala cu clasele I – VIII “Anton Pann” în cadrul amplei manifestări Zilele Şcolii. Astfel, sub genericul “Povestea vorbii – şezătoare literară” s-au întâlnit elevii din echipele de proiect si profesorii coordonatori – Maria Mădălina Chiriţă  de la Şcoala ”Gh. Naum”, directoarea Cici Bolovan şi Maria Marin de la Şcoala ”Anton Pann”, Finiţa Benescu de la  Şcoala ”Mihai Eminescu”, Adrian Prodea – director şi Otilia Teodoru  de la Şcoala cu cls. I-VIII nr. 22.

Prof. Maria Magdalena Chiriţă – coordonator educativ la Şcoala „Gh. Naum”, initiatoarea proiectului – a deschis întâlnirea prin prezentarea scopului şi obiectivelor proiectului. Apoi, au fost reamintite celor prezenţi date din viata şi opera scriitorului Anton Pann, cel “istet ca un proverb”, prezentate de director şcolii gazdă – prof. Cici Bolovan.

O altă introducere, de această dată în atmosfera de sărbătoare a şezătorii – un punct important de legătură cu trecutul, dat fiind că şezători nu se mai petrec acum decât în cadrul unor asemenea întâlniri, a fost realizată de către  elevii Şcolii „Mihai Eminescu” într-un program coordonat de prof. Finiţa Benescu. Ei au interpretat cu haz şi aplomb zicători şi proverbe din creaţia lui Anton Pann, prestaţia lor fiind în msăură să încante audienţa.

A urmat apoi un dialog între elevii Şcolilor „Gh. Naum”, „Anton Pann” şi nr.22, tinerii evocând figurile unor scriitori şi poeţi brăileni: Fănuş Neagu, Mihail Sebastian, Panait Istrati, Mihu Dragomir, Ilarie Voronca, Anton Bacalbaşa. Tinerii au prezentat date biografice, au citit fragmente din operele  „Îngerul a strigat”, „Moş Teacă”, „Steaua fără nume”, „Poezii – Străzi brăilene”, „Codin”, punând accent în selectarea pasajelor pe evocarea Brăilei în literatură.

“A fost un început, un îndemn la lectura adresat elevilor”, afirmă Finiţa Benescu, încântată că acest eveniment nu a rămas fără ecou în rândul participanţilor – chiar merită felicitări toată lumea implicată în proiect!.

În final, actorii din echipa „Fraţi de cruce” de la  şcoala gazdă au prezentat o adaptare după balada populară „Mioriţa” – cu care au participat in noiembrie 2009 la Concursul ”Diversitatea, o şansă în plus pentru viitor” şi unde au obtinut premiul al II-lea pe ţară.

Finiţa Benescu doreşte să-i felicite şi prin intermediul revistei de faţă: “Profesorii din şcoală care au realizat această adaptare şi-au propus să reflecte diversitatea etnică a oraşului Brăila. Şi au reuşit cu mult succes! Felicitări!”

Chiar aşa, toată stima pentru cei care fac ceva în comparaţie cu cei care doar îi critică pe alţii, toată stima pentru cei care nu se lamentează, nu bârfesc, ci îşi văd de treburi şi mai fac ceva în plus…

Oaspeţi universitari moldoveni de peste Prut la Facultatea de Inginerie Brăila

Facultatea de Inginerie Brăila (FIB) a găzduit, pe 19 ianuarie, două evenimente ştiinţifice deosebit de importante pentru comunitatea academică din Brăila. Unul dintre ele a fost reprezentat de susţinerea publică, în faţa studenţilor, a unor prelegeri ştiinţifice – despre transmisii şi sisteme de conversie a energiilor regenerabile – de către cadre didactice de renume de la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău. Invitaţii au fost  prof. dr. habilitat (n. Aut. Grad în ierarhia didactică moldovenească, însemnând persoană care are al doilea doctorat) ing. Valeriu Dulgheru – şeful catedrei de Teoria Mecanismelor si Organe de Maşini şi prof.dr. habilitat ing. Vasile Marina – şeful catedrei de Rezistenţa Materialelor şi preşedintele Comisiei de Expertiză a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.

Prof.dr. habilitat ing. Vasile Marina are o colaborare mai veche cu Facultatea de Inginerie din Brăila, încă din 2004 conlucrând împreună cu reprezentanţi la vârf ai FIB la realizarea unor programe de mobilităţi ale cadrelor didactice ale facultăţii în sensul înlesnirii susţinerii de către acestea a unor cursuri de specialitate adresate atât către studenţii cu rezultate bune  cât şi masteranzilor în perioada 2004 – 2006.

 Al doilea eveniment a fost susţinerea publică a două teze de doctorat, sub coordonarea prof. dr. ing. George Bălan. Cele două teze au fost susţinute în faţa unor comisii cu componenţă internaţională, de către autorii ing. Anca ŞTEFAN şi ing. Violeta-Aurora PANŢURU, primind recomandarea pentru acordarea titlului ştiinţific de doctor de către Comisia Naţională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

Conducerea FIB a pus, astfel, prin reluarea legăturii cu universitarii moldoveni, bazele unei noi colaborări pe termen lung cu reprezentanţii Universităţii Tehnice a Moldovei, orientată în principal pe următoarele direcţii: schimb de experienţa în domeniul didactic prin efectuarea de invitaţii bilaterale adresate cadrelor didactice de specialitate cu recunoaştere naţională şi internaţională; realizarea unui protocol de colaborare care să vizeze mobilităţi la nivelul studenţilor, în sensul că, celor mai buni studenţi ai celor doua structuri academice să li se ofere posibilitatea efectuării practicii industriale în ţara vecină; realizarea în viitorul cât mai apropiat a unei conexiuni de tip internet care să permită predarea on-line a cursurilor fără a mai fi necesară deplasarea cadrelor didactice; participarea la contracte de cercetare comune în domeniul ingineriei mecanice.

 „În concluzie, putem afirma că întâlnirea reprezentanţilor din cele două centre universitare a fost benefică şi a deschis noi dimensiuni pentru colaborările următoare în interesul atât a cadrelor didactice şi a studenţilor dar şi în interesul general al învăţământului universitar”, afirmă  conf. ec. dr. ing. Adrian Goanţă – decanul FIB.

Secvenţe filmate la evenimente pot fi urmărite pe youtube la adresele: http://www.youtube.com/watch?v=sE9gwyqSGL4 si http://www.youtube.com/watch?v=P8-Y6R3ygfA

“Agenţia de carte” – un alt proiect incitant al poetului Dan Mircea Cipariu

Conform anunţul iniţiatorului, în primele zile ale lunii martie 2010, cu ajutorul unei echipe din care fac parte poeta Andra Rotaru, graficianul Mihai Zgondoiu şi webmasterul Adriana Cocic, se lansează proiectul web „Agenţia de Carte” al lui Dan Mircea Cipariu. Va fi, aşa cum afirmă iniţiatoriul ei, prima agenţie de ştiri şi comentarii on-line dedicată industriei editoriale din România, evenimentelor de carte şi scriitorilor români.

 “În fapt, îmi doresc să creez o puternică şi activă comunitate de autori de cărţi care să îşi promoveze evenimentele lor editoriale”, afirmă poetul Dan Mircea Cipariu – care conduce secţia “Poezie” a Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti din cadrul Uniunii Scriitorilor din România.

 Agentia de Carte se doreşte prima producţie editorială românească pe web care adună în acelaşi loc informaţii la zi din industria editorială şi din spaţiul cultural autohton.

“Cu o structură editorială ingenioasă, rubrici permanente dedicate cărţilor, editurilor, autorilor şi cu actualizări în timp real, Agenţia de Carte îşi propune să genereze un nou tip funcţional de comunitate media. Comunitatea de Carte, în care autorii, editorii şi cititorii sunt actori şi creatori ai fluxului informaţional, putând propune, interacţiona si promova informaţii şi opinii specializate. Orice eveniment artistic, cultural, ştiinţific şi infoeducaţional care va propune o carte sau un autor de carte îşi va găsi locul în rubricile Agentiei de Carte. Informaţiile la zi pe care editorii şi autorii le vor trimite, precum şi un desfăşurător al evenimentelor în pregătire ne vor ajuta să generăm actualizări editoriale de impact”, subliniază poetul – a candidat la preşedinţia USR, are un alt proiect interesant, fiind prezent în spectacole de jazz şi poezie împreună cu Mike Godoroja şi “Blue Spirit” şi este, totodată, prezent mereu pe această pagină … aveţi un link cu numele său la dispoziţie.

 Cei interesaţi pot trimite texte despre cărţi sau evenimente editoriale la Dan Mircea Cipariu, publisher (cipariu@yahoo.com) sau Andra Rotaru, editor coordonator (rotaru.andra@gmail.com) la Agenţia de carte.

Îl felicit pe Dan pentru acest  – alt – incitant proiect şi îi doresc, din toată inima, succes. Sunt sigură că şi dvs., stimaţi prieteni şi cititori gândiţi la fel şi abia aşteptaţi să fiţi, şi prin intermediul acestui nou mijloc media-net, mai aproape de universul Gutenberg şi de scriitori.

Dirijorul Milen Nachev la pupitrul Orchestrei Naţionale Radio

Orchestrele şi Corurile Radio ne invită să-l întâlnim pe dirijorul bulgar Milen Nachev care se va afla la pupitrul Orchestrei Naţionale Radio în două concerte – pe 22 şi respectiv 29 ianuarie, la Sala Radio din Bucureşti.

Programul concertului de vineri, 22 ianuarie, cu începere de la ora 19.00,  cuprinde lucrări de P. I. Ceaikovski  – Uvertura festivă Anul 1812, op.49, Concertul nr.1 în si bemol minor pentru pian şi orchestră, op.23 (solist – Daniel Goiţi, la pian) şi Simfonia a IV-a în fa minor, op.36.

În prima parte a concertului de vineri, 29 ianuarie – începe la ora 19.00 – este programată Suita din baletul „Frumoasa din pădurea adormită” de P. I. Ceaikovski. Partea a doua va cuprinde Te Deum, op.22 de Hector Berlioz, cu participarea Corului Academic Radio pregătit de dirijorul Dan Mihai Goia şi a Corului de Copii Radio pregătit de dirijorul Voicu Popescu; solist – tenorul Marius Vlad Budoiu.