Simpozion internaţional pe tema educaţiei incluzive

     Asociaţia „Nevo Parudimos” derulează în perioada 2009 – 2011 Proiectul „Learning together – Roma in Europe” finantat prin Programul european Grundtvig, actiunea “Parteneriate pentru învăţare”, proiect ce are drept scop principal facilitarea schimbului de experienţă între educatorii care lucrează cu copiii de etnie romă din România, Germania, Austria, Franta şi Suedia.

      În cadrul proiectului este programat Simpozionul internaţional cu tema „De la şcoala incluzivă la comunitatea incluzivă” care se desfăşoară pe 23 aprilie, la Universitatea “Eftimie Murgu” din Reia şi este organizat în colaborare cu instituţia gazdă, Inspectoratul Şcolar Caraş-Severin, Casa Corpului Didactic Caraş-Severin. Evenimentul face, la rândul lui, parte din Seminarul „Didactica international” , aflat la editia a XIX-a.

       Simpozionul cuprinde trei secţiuni: Educaţia incluzivă; Incluziunea şcolară şi comunitatea locală; Educaţia şi dezvoltarea comunitară. Asociaţia “Nevo Parudimos” invită cadrele didactice, reprezentanţii socieţii civile, studenţii, masteranzii şi doctoranzii interesaţi de temă şi care au derulat sau intenţionează să deruleze proiecte sau formări referitoare la educaţia şi comunitatea incluzivă, să participe cu lucrări în cadrul la simpozion.

       Data limită pentru înscriere şi trimiterea rezumatului lucrării (o pagină) este 10 aprilie 2010. Pentru mai multe informaţii aveţi adresa de e-mail nevoparudimos@yahoo.com  sau telefonul 004 0723 202756. Persoana de contact: Silvia Grebeldinger – coordonator proiect.

        Contextul European în care are loc simpozionul are ca fundament „Anul european pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale”, aşa cum a fost decretat 2010.

Reclame

Proiect APD pentru ONG şi mass media, împotriva corupţiei

      Asociaţia Pro Democraţia (APD)Club Brăila a lansat recent Proiectul „Ia Atitudine! – Campanie a ONG şi mass-media locale pentru identificarea şi prevenirea faptelor de corupţie”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 – Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei. Parteneri în proiect sunt Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale (CENTRAS).

        Scopul proiectului este “încurajarea unei atitudini de intoleranţă a cetăţenilor României faţă de fenomenul de corupţie prin educarea acestora, prin instruirea reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale şi mass-media locale privind instrumentele de identificare şi prevenire a faptelor de corupţie”, aşa cum se precizează în comunicatul de presă transmis de Mariana Bâtcă – preşedinte Clubului brăilean APD.

      Activităţile aferente îşi propun creşterea capacităţii ONG şi mass-media locale de a identifica şi preveni faptele de corupţie, de a promova transparenţa şi responsabiliza instituţiile administraţiei publice locale. Se va realiza şi un manual, adresat de asemenea ONG-urilor şi mass-media, pentru susţinerea activităţii de watchdog în plan local şi educarea comunităţii în vederea implicării în procesul de prevenire a faptelor de corupţie, de conştientizare a riscurilor asociate faptelor de corupţie şi susţinere a accesului liber la informaţii de interes public. “Nu în ultimul rând, proiectul va urmări creşterea competenţelor ONG şi mass-media ca diseminatori de informaţie în ceea ce priveşte educarea comunităţii pentru implicarea în procesul de identificare şi prevenire a faptelor de corupţie, prin promovarea eticii, transparenţei şi responsabilizării în activităţile instituţiilor publice”, se mai afirmă în comunicatul iniţiatorilor.