Activitate de Cerc pedagogic la Şcoala Chiscani, cu aprecieri la superlativ

          Şcoala cu clasele I – VIII Chiscani a găzduit, zilele acestea, reuniunea membrilor Cercului pedagogic nr. 12 – care cuprinde învăţătorii claselor a III-a, grupa D, de la Şcolile Chiscani, Cireşu, Dudeşti, Gropeni, Mircea Vodă, Movila Miresii, Roşiori, Salcia Tudor, Şuţeşti, Vişani, Zăvoaia din judeţul Brăila, Şcoala Sanitară Postliceală “Dr. Luca” şi de la Şcolile “Vasile Alecsandri”, “Mihu Dragomir”, “Anton Pann”, “Nedelcu Chercea”, Liceul Pedagogic “Perpessicius”, Colegiul Naţional “Ana Aslan”, Liceul de Artă “Hariclea Darclee” din municipiul Brăila.

        Responsabil de cerc a fost institutoarea Ioana Butoi de la Şcoala “Alecsandri”, care apreciază că “prezenţa celor două doamne directoare ale şcolii şi a doamnei Ecaterina Bonciu – inspector de specialitate pentru învăţământul primar, au dat activităţilor un aer special şi important”.

        Tema reuniunii a fost “Concretizări de bune practici în domeniul educaţiei civice”; în materialele prezentate cadrele didactice au ţinut cont de obiectivele înscrise în programa şcolară, de obiectivele ţintite pentru ciclul primar.

         Ioana Butoi a prezentat scrisoarea metodică, în format electronic, cu titlul ”Metodologia desfăşurării orelor de recapitulare. Metode clasice şi alternative de evaluare. Selectarea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare din perspective finalităţilor ciclului primar. Evaluarea elevilor conform ROFUIP. Criterii de acordare a calificativului Excelent”.  Informaţiile prezentate s-au dovedit mai mult decât necesare, cei prezenţi folosind bagajul de noţiuni în pregătirea pentru finalului de semestru şi de an şcolar.

         Ca şi la alte activităţi similare, au fost prezentate activităţi cu elevii. De această dată, clasele a III-a – două la număr, aflate sub coordonarea institutoarelor Fănica Botăreanu şi Georgeta Condruz – de la şcoala gazdă au fost eroii prezentărilor.

          De asemenea, cele două cadre didactice menţionate mai sus au prezentat referate, planuri de lecţii şi referate ale elevilor realizate de-a lungul întregului an la disciplina educaţie civică. Referate cu prezentări de bune practice au mai prezentat şi învăţătorii Georgel Creţu de la Şcoala Ţepeş, Gabriela Neculai de la Colegiul  “Ana Aslan” şi Liliana Boncotă.

           Gazdele, în frunte cu directoarele Didina Ţigănuş şi Varvara Voicu, au avut grijă ca oaspeţii să se simtă confortabil în contextul întâlnirii de cerc. Concluzia organizatorilor şi a participanţilor este că activităţile s-au desfăşurat cu responsabilitate, constituind un adevărat schimb de experienţă ce urmează a fi fructificat de fiecare învăţător la clasa lui, fiecare dintre ei împrumutând din spiritul de echipă ce există la Şcoala Chiscani.

Reclame