Şedinţă de Cenaclu „Mihail Sebastian” – aprilie 2010, la Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”

        Secţia Împrumut pentru Copii a Bibliotecii Judeţene “Panait Istrati” a găzduit, în seara de joi – 29 aprilie, şedinţa aferentă lunii aprilie 2010 a Cenaclului literar “Mihail Sebastian înscris în agenda  Uniunii Scriitorilor din România. Ca de obicei, poetul Nicolae Grigore Mărăşanu– preşedintele cenaclului – a fost prezent, la final tragând concluziile şedinţei, iar poetul Constantin Gherghinoiu – secretarul Cenaclului, director la Liceului Pedagogic “D. P. Perpessicius” – a urmărit cu atenţie evoluţia dialogului dintre participanţii la cenaclu.

          A citit Valeriu Perianu – poezie, impregnată cu filosofie, pentru că nici nu se putea altfel, după cum de altfel autorul – cu lucrări publicate în domeniul filosofic – a şi ţinut să menţioneze la un moment dat. După audiţie, textele au circulat printre cei interesaţi să comenteze şi să critice, conform uzanţei cenacliere, producţia colegului de cenaclu.

       Între participanţi s-au aflat poetul Aurel Furtună – bibliotecarul mereu atent la detaliile ce vor fi monitorizate de viitorime (colecţionează cu acribie autografele autorilor pe cât mai multe documente de interes bibliofil), poeta artist plastic Constanţa Abălaşei-Donosă, poetul Stere Bucovală, ziaristul Candiano Priceputu – deopotrivă grafician şi umorist, poeta Adelina Pop – şef Secţie biblioteca gazdă, profesorul Nicolae Ungureanu – fin critic, distins colecţionar, umoristul Păun Condruţ – prozator “de-acum”, după cum îi place să spună după apariţia romanului “Şapte ani pe mare” (şi din care am publicat în cotidianul “Monitorul” primele capitole, acum mai bine de doi ani în urmă), Valeriu Mititelu, Luminiţa Dascălu.

         Personal – Armanda Filipine, pentru cei care nu sunt familiarizaţi cu “Brăila Chirei” – am apreciat poemele lui Val Perianu în special pentru atmosfera deosebită, datorată maiaales aerului de “foarte sus” a zonelor filosofice, uneori uşor teatrală dar nu pentru că ar fi nişte puneri în scenă ca joc simplist de cuvinte – cum se întâmpă adesea la cei care nu ştiu să comunice ori nu au ce… – ci ca un puzzle mirific de idei subtile şi adânci. Este adevărat că din când în când textul a fost încărcat, inutil, de expresii nepoetice, acest aspect fiind subliniat şi de primul vorbitor – poetul Stere Bucovală, care însă a precizat că multe texte sunt izbutite, “te pătrund”, sunt cu adevărat poezie. Dar cu puţină severitate, Val Perianu îşi poate corecta textele de uşoarele… explicitări şi atunci rămâne o poezie demnă de paginile Cărţii – pentru că, în fond, toţi cititorii de la cenaclu îşi prezintă producţia ce va deveni la un moment dat carte.

       Iată un exemplu de poem, intitulat “Radiografie celestă” care a fost apreciat de Stere Bucovală: “Chiar în acest moment/ scriu o poezie de dragoste/ unei necunoscute idelae/ terfelită de şoapte mieroase (…)// M-aş îndrăgosti de plăcere/ dacă n-ar fi atâta vilolenţă/ în tăcerea celor împrumutaţi/ unii altora doar pe cuvânt/ acest drog periculos de ieftin…)”.

         Candiano Priceputu, Constantin Gherghinoiu şi Nicolae Ungureanu au reiterat aproape în aceiaşi termeni comentariul lui Stere Bucovală, apreciind că atenţia la produsul finit trebuie să anime de fiecare dată autorul, acesta din urmă urmând să-şi apropie ochiul critic de texte fără părtinire, ci doar cu gândul la cititorul cel mai sever posibil. De altfel, ideea merită privită cu mare interes de oricine îşi propune să scrie şi să se afle în atenţia Cititorului. Mai mult, Nicolae Ungureanu a ţinut să remarce şi o calitate specială a scrisului lui Val Perianu: are vers aforistic, aşa cum au şi Mihai Eminescu, Nicolae Labiş, Nichita Stănescu, şi nu numai: “În altă ordine de idei, am remarcat ironia şi autoironia, demitizezaă, râde de unele lucruri omeneşti. Mi-a amintit de Sorescu, dar nu seamănă cu el…. Perianu nu scrie o poezie de suflet, de inimă, ci o poezie de minte, ca Ion Barbu. Doar unele finaluri ar putea lipsi, poetul/ autorul nu trebuie să se explice…”.

       Adelina Pop a fost cumva de altă părere, în sensul că a apreciat necesitatea unei poezii care atrage pur şi simplu, fără să fie neapărat comentată: “Poezia este arta primei impresii; dată nu impresionează de la prima impresie nu mai impresionează niciodată… ”. Acest comentariu nu a fost însă un “apendice” verbal nefavorabil adresat de Adelina Pop “cititorului” de la şedinţa de cenaclu, ci doar o idee subliniată; în general, cu mici amendamente, poeta şi-a exprimat optimismul cu privire la cele audiate.  

         „Gândirea poetică reverberează înapoia cuvântului, limbajul este esenţializat (…) Este un ciclu înghegat, textele au acurateţe, discursul poetic este limpede, condus până la sfârşit cu succes”, sunt doar câteva din ideile care au fost subliniate în finalul şedinţei de cenaclu de către Nicolae Grigore Mărăşanu.

           Nu mai trebuie, cred, să amintesc necesitatea unor asemenea întâlniri pentru cei care doresc să fie publicaţi. Şi  aşa cum ar sulinia orice critic de specialitate, scriitorul se cuvine să fie un atent privitor al lumii, dar limbajul său nu trebuie să fie  neapărat, însă, copiat din cotidian.

Reclame

Cerc pedagogic la clasele a II-a găzduit de Chiscani – o adevărată lecţie de muzică

       Şcoala cu clasele I – VIII Chiscani a găzduit marţi, 27 aprilie, activitatea Cercului pedagogic nr. 8, grupa D, clasa a II-a, cu participarea institutor Ecaterina Carmen Bonciu – inspector Învăţământul primar la ISJ Brăila, dar şi a directoarelor şcolii gazdă – profesoarele Didina Ţigănuş şi Varvara Voicu.

       Activitatea, moderată de profesor Safta Constantin de la Şcoala cu clasele I – VIII „Vasile Alecsandri” din municipiul brăilean, responsabil de cerc, s-a desfăşurat în prezenţa cadrelor didactice – învăţători la clasa a II-a – de la Şcolile Chiscani, Lacu Sărat, Stăncuţa, Roşiori, Şuţeşti, Movila Miresii, Ţepeş Vodă, Mircea Vodă, Tătaru, „Vasile Alecsandri”, „Anton Pann”, „C. S. Aldea”, „Mihu Dragomir”, „Sf. Andrei”, Şcoala Particulară „Dr. Luca”, Şcoala Particulară „Sf. Maria”, Liceul de Artă „Hariclea Darclee”, Liceul Pedagogic „Perpessicius”.

        Tema reuniunii de cerc a fost ,,Metodologia lecţiei de educaţie muzicală. Dezvoltarea simţului ritmic al elevilor în perioada prenotaţiei”. Primul moment al programului a fost o secvenţă de activitate demonstrativă. Elevii clasei II A de la Şcoala Chiscani, pregătiţi de institutor Virgil Lucian Urse, au intonat piese muzicale „respectând înălţimea sunetelor muzicale”, după cum subliniază Safta Constantin.

    Un alt moment al activităţii a fost prezentarea unei activităţi de documentare. Sub genericul „Metodologia desfăşurării lecţiilor de recapitulare. Metode clasice şi alternative de evaluare. Selectarea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare din perspectiva finalităţilor ciclului primar. Evaluarea elevilor conform ROFUIP. Criterii de acordare a calificativului Excelent” – scrisoare metodică – a fost prezentată de Safta Constantin. Aceasta s-a dovedit un bogat material informativ, necesar cadrelor didactice pentru încheierea în bune condiţii a anului şcolar. La acest capitol al activităţi, inspectorul Ecaterina Bonciu a oferit precizări celor prezenţi.

        Prezentarea referatului „Metode ce mijlocesc formarea deprinderilor practice muzicale şi a cunoştinţelor teoretice aferente” de către învăţător Mihaela Cociaşu, precum şi prezentarea unor mijloace tehnice noi în activitatea de educaţie muzicală au trezit interesul cadrelor didactice. Prezentarea mijloacelor tehnice noi a fost susţinută de institutorul Virgil Lucian Urse, acestea fiind reprezentate de Softul educaţional „Înălţimea sunetelor muzicale”, Jocul muzical „DO, RE, MI”, Programul ,,Mozart music software”. O altă prezentare a fost realizată de institutor Dumitrica Nedelcu, de la Liceul Pedagogic, şi anume referatul „Ritmul în muzică”. Împreună cu institutor Viorica Dicu, de la aceeaşi şcoală, Dumitrica Nedelcu a interpretat cântece pentru copii cu acompaniament de chitară.

         Ca la orice reuniune de acest gen, a fost desfăşurată şi o activitate pe grupe de lucru cu membrii cercului pe tema  confecţionării de instrumente muzicale şi a solfegierii fragmentelor muzicale propuse.

      Expoziţia de instrumente muzicale (foto mai sus) realizată cu acest prilej, instrumente confecţionate din nuci, capace, sită, sucitor, bec, linguri de lemn etc., respectiv din obiecte folosite în orele de educaţie muzicală pentru dezvoltarea simţului ritmic la elevi, a fost un punct deosebit de atracţie pentru membrii cercului.

      Participanţii au fost cuceriţi de atmosfera de lucru, dar şi primirea făcută de gazde: au cântat copiii  şi cadrele didactice, a fost o adevărată lecţie de muzică!

Premii speciale pentru olimpici la “Murgoci”, de la Asociaţia absolvenţilor proaspăt înfiinţată

          Elevii de la Colegiul Naţional “Gheorghe Munteanu-Murgoci” din municipiul Brăila care au obţinut rezultate deosebite – de până acum, şi perioada olimpiadelor nu s-a încheiat! – la competiţiile naţionale au fost recompensaţi, joi – 29 aprilie, în cadru oficial, de foşti absolvenţi ai liceului. Practic, un grup de absolvenţi de „Murgoci” au pus bazele Asociaţiei „Absolvenţii Liceului <Gh. Munteanu- Murgoci>” şi încearcă prin această structură neguvernamentală să sprijine activitatea elevilor şi profesorilor din spaţiul educativ unde au primit, la rândul lor, ajutor pentru viitor.

          Evenimentul a fost salutat şi apreciat ca atare nu doar de elevii performeri, care au primit sume de bani ca premiu, ci şi de cadrele didactice – de asemenea foşti elevi la „Murgoci” – prezente, părinţi şi nu în ultimul rând, de prof. Viorica Moşescu – directorul Colegiului „Murgoci”, absolvent de „Murgoci” – care a dorit să sublinieze că alcătuirea acestei asociaţii este una din dorinţele sale cele mai puternice pe care şi-a propus să o vadă realizată încă din primele zile când a preluat conducerea liceului. Între membrii noii asociaţii se află George Şipoş, Adrian Petcu. Elevii au primit câte 100 lei fiecare – pentru că s-au calificat la fazele naţionale din 2010 ale olimpiadelor, la care s-au adăugat câte 100 lei pentru menţiuni la fazele naţionale şi câte 200 lei pentru premii.

         Fiecare din cei 43 de elevi olimpici recompensaţi a primit şi câte o scrisoare, pe care o voi reda aici pentru ca dumneavoastră, stimaţi cititori şi prieteni, să realizaţi şi care sunt obiectivele asociaţiei  (n. aut. Fac acest lucru aşa, detaliat, pentru că şi eu am absolvit „Murgoci”, pentru că mă bucur mult că a apărut această structură ONG, şi o dau ca exemplu de bune practici, cum le place europenilor din UE să numească orice rezultat de proiect deosebit, spre bună promovare şi de urmat):

       „Dragă elev, sperăm că experienţa participării la Olimpiada naţională a fost una plăcută şi motivantă în acelaşi timp pentru tine. După cum vezi, pe lângă familie, colegi, profesori, mai sunt şi alte persoane impresionate de performanţa şi rezultatele tale. Aceştia suntem noi, un alt fel de colegi ai tăi, unii pe care nu îi ştii dar care au decis să îţi fie alături de acum încolo. Pentru noi, Liceul <Gh. Munteanu-Murgoci> a fost mai mult decât o etapă. A reprezentat un mod de viaţă, un motiv de mândrie, o parte din noi. Suntem şi acum, ca şi înainte, onoraţi că am făcut parte din istoria lui, că am contribuit atât cât am putut la creşterea notorietăţii acestei adevărate şcoli. Considerăm că a venit vremea să înapoiem măcar puâin din prea multul pe care l-am primit.        Cum am dori să facem acest lucru? 1. Financiar – vom susţine întotdeauna PERFORMANŢA! Orice activităţi sau rezultate de natură şcolară sau personală, menite să influenţeze pozitiv dezvoltarea elevului, prestigiul Colegiului Naţional <Gh. Munteatnu-Murgoci> şi/ sau comunitatea brăileană, vor fi atent monitorizate şi sprijinite de către noi.; 2. Educaţional – împreună cu voi, în funcţie de nevoile pe care le vom identifica, vom încerca să organizăm evenimente, seminarii, colocvii cu teme de larg inetrews în rândul vostru, din alte domenii decât cele existente în programa şcolară; 3. Uman – ne putem la dispoziţia voatră atunci când veţi avea nevoie de sfaturile, experienţa sau cunoştinţele noastre profesionale.

Deoarece dorim să întreprindem toate aceste acţiuni întrun cadru legal, suntem în măsură să anunţăm naşterea Asociaţiei  <Absolvenţii Liceului Gh. Munteanu-Murgoci>. Membrii acesteia sunt, aşa cum reiese şi din denumire, absolvenţi din toate generaţiile, oameni pasionaţi şi entuziaşti. În momentul de faţă suntem în faza finală de construcţie, urmând să ne preocupăm în continuare de probleme organizaţionale şi de structură. Veţi fi înştiinţaţi prin intermediul corpului profesoral (căruia îi mulţumim din suflet pentru implicare!) de diversele acţiuni sau intenţii pe care le avem. În scurt timp veţi putea să interacţionaţi direct cu noi prin intermediul unui web site la care lucrăm. Sperăm ca iniţiativa noastră să fie una de bun augur şi de real folos pentru prezentul şi viitorul vostru”.

       Merită subliniat şi că la eveniment au fost prezenţi Sorin Enache – director Casa Judeţeană de Pensii Brăila, absolvent de „Murgoci”, medicul Dana Mihalache – are copil (premiant) în „Murgoci”, Ovidiu Dimofte – patronul firmei Estima Motors SRL Brăila, dealer Toyota.

Beneficiile medicale ale condimentelor şi mirodeniilor

          Condimentele sunt utilizate de secole nu numai pentru a da gust şi savoare mâncărurilor, ci şi pentru proprietăţile lor medicinale. Studii realizate recent susţin că mirodeniile promovează sănătatea şi bunăstarea organismului printr-o serie de acţiuni care inhibă dezvoltatea bolilor degenerative.  Despre condimente şi mirodenii se ştie că au un contţinut mai ridicat de antioxidanţi în comparaţie cu fructele şi legumele. Antioxidanţii ajută la prevenirea cancerului, bolilor cardiovasculare şi Alzheimer-ului, dar se implică şi în păstrarea fermităţii şi elasticităţii pielii.  Adăugarea condimentelor poate suplimenta gustul oricărui tip de mâncare. De exemplu, dacă pregătiţi piure de cartofi sau orez puteţi adăuga ardei iute, chimen sau şofran; la salate se adaugă maghiran sau rozmarin. Vegetarienii beneficiază din plin de proprietăţile curative ale condimentelor.

Iată câteva din beneficiile oferite de condimente şi mirodenii mai mult sau mai putin cunoscute.

Scortişoara
        Numai o linguriţă cu scortişoară administrată zilnic ajută la scăderea cu 30% a factorilor de risc în apariţia sindromului metabolic. Mai concret, scortişoara ajută la scăderea glucozei, trigliceridelor, colesterolului LDL, chiar şi in cazul pacienţilor cu diabet zaharat de tip 2. De asemenea, sunt studii care au demonstrat că scortişoara previne rezistenţa la insulină, chiar şi în cazul persoanelor care au o dietă bogată în fructoză. Totodată, acestea susţin că scortişoara este cea mai bogată sursa de antioxidanţi, şi stimulează buna funcţionare a creierului.  Scortişoara are şi proprietăţi antimicrobiene, stopând dezvoltarea bacteriilor, ciupercilor, proprietăţi antiinflamatorii, anticoagulant care reduce angregarea trombocitelor. Adesea, scortişoara este utilizată şi ca antidot pentru diaree, dar şi pentru disconfortul gastric.

Ghimbirul
          Ghimbirul provine din Asia şi India şi se estimează că acesta este utilizat de mai bine de 5.000 ani. Poate fi folosit cu încredere la prăjituri, biscuiţi şi alte deserturi. Ghimbirul este un puternic antioxidant care ajută la relaxarea vaselor de sânge, stimulând circulaţia şi calmând durerile. De asemenea, ghimbirul calmează spasmele şi reduce flatulenţa sistemului digestiv, dar este un remediu naturist excelent şi impotriva greţurilor asociate călătoriilor, sarcinii sau mahmurelei. Datorită proprietăţilor antiinflamatorii, ghimbirul este recomandat şi pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, a cancerului, Alzheimer-ului sau artritei.
Oregano
         Frunzele de oregano, ca şi uleiul de oregano, au proprietăţi antibacteriene şi antivirale, ajutând la distrugerea organismelor care contribuie la apariţia infecţiilor pielii. Aplicat local pe piele, uleiul de oregano ajută la tratarea mâncărimilor şi a iritaţiilor pielii, la nivelul cavităţii bucale. Uleiul de oregano este eficient în tratarea gingivitelor. Mai mult, oregano poate fi utilizat şi la tratarea sinuzitei: se administrează zilnic 2 – 3 picături ulei de oregano (de preferat, se introduc întrun pahar cu suc proaspăt de legume sau fructe), timp de 10 – 15 zile. Primele efecte se simt după 3 – 5 zile de la începerea tratamentului. Oregano conţine o cantitate considerabilă de vitamine şi minerale, fiind o sursă excelentă de fier, magneziu, calciu, vitamina C, vitamina A, dar şi de acizi grasi omega 3.  Frunzele uscate de oregano pot fi utilizate pentru tratarea durerilor apărute din cauza artritei sau reumatismului, acestea se aplică local pe zona dureroasă, după care se pansează.

Rozmarin
        Un buchet de rozmarin ţinut în casă acţionează ca un odorizant de cameră, putând fi utilizat în acelaşi timp şi pentru diferite preparate culinare. Despre rozmarin se ştie că stopează mutaţiile genetice care ar putea conduce la apariţia cancerului şi ajută la prevenirea deteriorării vaselor de sânge şi a circulaţiei sanguine, prevenind astfel riscul apariţiei atacului de cord. Uleiul de rozmarin stimulează creşterea părului, activitatea mentală şi previne apariţia afecţiunilor respiratorii.

Curcuma (şofran indian)
         Bogat în antioxidanţi şi în antiinflamatori denumiţi curcuminoizi, cercetatorii au descoperit că şofranul vine în ajutorul organismului în lupta împotriva cancerului. Potrivit studiilor, curcuminoizii ajută la prevenirea Alzheimer-ului şi a inflamaţiei articulaţiilor, dar şi la tratarea afecţiunilor hepatice şi digestive. Astfel, curcuma contribuie la prevenirea şi tratarea bolilor intestinale inflamatorii, boala Crohn, colita, artrita reumatoidă, fibroza chistică. Studii recente susţin că curcuma poate fi utilizată şi pentru prevenirea afecţiunilor hepatice şi cardiovasculare. În combinaţie cu alte crucifere, şofranul de India previne cancerul de prostată şi stopează dezvoltarea tumorilor de prostată existente. Mai mult, se preconizează că acesta impiedică metastazarea mai multor forme de cancer, însă pentru atestarea acestui lucru sunt necesare studii suplimentare.

Curry pudra
       Curry este o mixtură formată din mai multe condimente: coriandru, schinduf, predominant fiind însa şofranul de India. Pudra de curry este larg utilizată în bucătaria indiană la prepararea puiului şi a creveţilor.  Praful de curry conţine antioxidanti şi compuşi antiinflamatori, despre care se ştie că imbunătaţesc funcţia cognitivă, previn apariţia cancerului de piele şi stimulează buna funcţionare a creierului, prevenind astfel apariţia Alzheimer-ului.

Boiaua
        Boiaua conţine o cantitate neobişnuit de mare de vitamina C. Ardeiul folosit la boia conţine de 6 – 9 ori mai multă vitamina C decât o tomată. Ca şi chili, boiaua conţine capsaicina, substanţă cu acţiune antiinflamatorie şi antioxidantă care reduce riscul apariţiei cancerului.
De asemenea, boiaua este un agent antibacterian şi stimulant care ajută la reglarea presiunii sanguine, îmbunătăţind circulaţia sanguină, şi creşte cantitatea de salivă şi acizi gastrici, ajutând la îmbunătăţirea digestiei.

Cuişoare
        Cuişoarele sunt bobocii de flori uscate din arborele de cuişoare, un copac veşnic verde care creşte în climele tropicale. În timp de cuişoarele sunt intens folosite astăzi în scopuri culinare, proprietăţile curative sunt cunoscute de secole. De exemplu, în China se folosesc cuişoarele de mai bine de 2.000 ani pentru tratarea respiraţiei urât mirositoare. În alte ţări, cuişoarele erau folosite pentru tratarea alcoolismului. Cuişoarele au proprietăţi antibacteriene, antivirale, antifungice şi antiseptice. De asemenea, acestea sunt şi un anestezic natural. Cu secole în urmă, cuişoarele erau folosite în timpul procedurilor stomatologice, iar în prezent mai sunt folosite de unele culturi ca remediu împotriva durerilor de dinţi. Cuişoarele sunt condimente, dar ele ajută şi la vindecarea afecţiunilor sistemului digestiv, ameliorând flatulenţele şi accelerând metabolismul. Totodată, acestea sunt de mare ajutor în cazul mai multor tulburări digestive, printre care şi vărsăturile, diareea.

Chimenul
         Chimenul conţine cantităţi importante de  magneziu şi fier.  Seminţele de chimen au şi proprietăţi anticancerigene, în acest scop fiind indicat mai ales ceaiul din seminţe de chimen. Beneficiile chimenului în cazul afecţiunilor digestive sunt cunoscute de sute de ani, acesta ajutând în caz de flatulentţă, indigestie, diaree, greţuri. Pentru prevenirea afecţiunilor digestive se recomandă mai ales ceaiul din seminţe de chimen, care trebuie servit călduţ. Datorită proprietăţilor sale antiseptice, chimenul este indicat în tratarea formelor uşoare de răceală.

Busuiocul
         Busuiocul este o sursă excelentă de vitamina A, magneziu, potasiu, fier şi calciu. Beneficiile aduse de busuioc sănătăţii sunt: tratarea greţurilor, a răului de mişcare, indigestia, constipaţia, probleme respiratorii sau chiar diabetului.

Boabele de mustar
        Muştarul stimulează apetitul alimentar şi digestia; ajută la decongestionarea sinusurilor. Stimulează circulaţia sanguină şi actionează ca un pansament în zonele inflamate ale corpului.
Muştarul din comerţ oferă o aromă extraordinară cu puţine calorii, nu contine colesterol, ci doar urme de grăsimi vegetale şi între 25 – 32% proteine. Frunzele de muştar conţin calciu, fosfor, magneziu şi vitamina B. Uleiul de muştar poate fi folosit la masaj, dar şi ca tratament împotriva căderii părului. Acesta conţine acizi grasi omega 3 şi este o excelentă sursă de fier, zinc, magneziu, calciu, proteine.

Hreanul
       Hreanul face parte din familia muştarului şi acţionează ca un stimulent digestiv. Din punct de vedere medical, rădăcina de hrean are numeroase proprietăţi curative: puternic antibiotic, expectorant, antibacterian, diuretic, bronhodilatator, vasodilatator coronarian, stimulează creşterea tensiunii arteriale şi sistemul imunitar al organismului. Ţinând cont de proprietăţile enumerate mai sus hreanul este util în tratarea reumatismului, bronşitei, sinuzitei, anemiei, stomatitei.

Cimbrul
         Cimbrul este bogat în timol, un ulei esenţial puternic antiseptic, antibacterian şi antioxidant. Datorită proprietăţilor acestui ulei esenţial cimbrul poate fi utilizat în tratarea infecţiilor gâtului, inflamaţiilor, bronşiti acute şi cronice şi tusei convulsive. De asemenea, cimbrul stimulează acţiunea cililor din interiorul bronhiilor, actionând direct asupra mucoasei bronşice, fapt care previne inflamaţia tractului respirator.
        Toţi membrii familiei mentei, inclusiv cimbrul, deţin terpenoide, substanţe recunoscute pentru prorietăţile anticancerigene. Pe lângă utilizarea cimbrului în bucătărie, el poate fi consumat şi sub forma de ceai. La o cană de apă se adaugă 1 lingură de cimbru, se infuzează, iar după 10 minute se strecoară şi poate fi consumat. Ceaiul poate fi consumat de 3-4 ori pe zi pentru tratarea tusei.

Mărarul
         Atât frunzele cât şi seminţele de mărar  pot fi folosite la pregătirea multor reţete culinare. Pe lângă faptul că oferă o aromă şi un gust speciale, mărarul este eficient în ameliorarea, prevenirea şi tratarea mai mult afecţiuni. Mărarul este eficient pentru reglarea tractului digestiv, tratarea insomniilor, dezinteriei, diaree, tulburărilor menstruale, afecţiunilor respiratorii, dar lupta şi împotriva cancerului.

Piperul
        Piperul negru deţine mai multe proprietăţi medicinale decât îşi pot imagina oamenii. Piperul negru, spre deosebire de sare – dăunătoare consumată în exces, conduce la creşterea proprietăţilor curative direct proporţional pe măsura consumului. Printre proprietăţile medicinale ale piperului se regăsesc stimularea tractului digestiv, prevenirea gazelor intestinale, prevenind astfel flatulenţa şi balonarea, creşte cantitatea de acid hidrocloric din stomac şi inhibă dezvoltarea bacteriană mai ales la nivelul tractului intestinal. Deci, pentru a beneficia de toate aceste proprietăţi nu trebuie decât să adăugaţi puţin piper la cât mai multe preparate culinare… de preferat la toate!

Leuşteanul
         Leuşteanul este utilizat mai ales pentru proprietăţile sale diuretice: creşte fluxul urinar, ajută la tratarea dificultăţilor de urinare şi a cistitei. Datorită creşterii fluxului urinar, leuşteanul ajută şi la eliminarea nisipului şi a  pietrelor de la rinichi. Leuşteanul este considerat un agent care intareste si imbunatateste functia stomacului. Alte proprietăţi ale acestuia sunt: prevenirea indigestiilor, a colicilor, dar în mod special leuşteanul este eficient în ameliorarea flatulenţelor. Ca expectorant, leuşteanul elimină mucusul de la nivelul sistemului pulmonar, fiind de mare ajutor pacienţilor cu pleurezie.

Şofranul
       Substanţele conţinute de şofran au acţiune citotoxică asupra carcinoamelor umane şi celulelor leucemiei. Acest efect se datorează componentelor carotenoide, în mod special demil-crocetin, care creşte difuzia de oxigen în plasmă cu până la 80%. Această acţiune ajută la prevenirea ateroscrelozei secundare. Consumul de şofran este contraindicat femeilor însărcinate deoarece creşte riscul avortului spontan.