Un grup de elevi de la Şcoala “Eminescu” – premiu naţional la festival de teatru în franceză

         Elevi de la Şcoala cu clasele I – VIII „Mihai Eminescu„, mai precis de la VII C, au fost printre laureaţii Festivalului de teatru în limba franceză „Ca va le theatre, Sava?”, a III-a ediţie, de la Buzău (a avut loc pe 17 aprilie). Organizat de Grupul Şcolar „Sf. Mucenic Sava” de la Berca, evenimentul a prilejuit prezenţa a 13 trupe şcolare de teatru, echipa brăileană – coordonată de prof. Finiţa Benescu – obţinând prima menţiune. Au mai participat trupe de teatru de la Grupul Scolar Tehnic „Sf. Mucenic Sava” din Berca (Buzău) şi de la Şcolile din Siriu, Posta Câlnău, Pleşcoi, Scurteşti, Aliceni, Băscenii de Sus (Buzău), Zavoaia.

       Elevii brăileni au prezentat o adaptare după un text deosebit – n.aut. Pasionaţii Thaliei îl cunosc din repertoriul Teatrului „Maria Filotti”– şi anume ”Angajare de clovn” de Matei Vişniec. Au interpretat cele trei roluri elevele Gabriela Despa – ”Nicollo”, Teodora Micu – ”Filippo” şi Cristina Creţu – ”Peppino”.

       Doamna profesoară, inimoasa „antrenoare” în arta Thaliei, ne mărturiseşte care au fost resorturile din spatele performanţei, pentru că trebuie să recunoaştem că este o reuşită deosebită acest loc fruntaş, în condiţiile în care totul s-a derulat în limba lui Moliere: „Mica noastră trupaă a obţinut Menţiunea I, adică s-a clasat a IV-a din 13… Teatrul este una din primele mele pasiuni, de fapt am vrut sa spun iubiri, pe care am încercat să o transmit şi elevilor mei din fiecare generaţie. De ce teatru? În primul rând pentru că orice profesor are ambiţia de a-i face pe elevii săi să interpreteze un mic scenariu sau un text dramatic cu ocazia unei serbari şcolare, a unei călătorii sau în cadrul unui Proiect Socrates ca cel realizat în 2003 şi intitulat <Teatru fără frontiere”. Cât efort, câtă muncă, câte emoţii!. Dacă profesorii au satisfacţia muncii împlinite, pentru elevi aceasta reprezintă un eveniment, o experienţă inedită. Ei nu vor uita curând rolul lor, mare sau mic, atmosfera jocului, farmecul spectacolului cu mirajul scenei şi bucuria aplauzelor. În al doilea rând, dar nu în cel din urmă, teatrul poate să-şi aducă nenumărate contribuţii la pedagogia limbii franceze”.

         Astfel, cadrul didactic face şi o trecere în revistă a doar câteva argumente, dar ”suficiente pentru a pleda în favoarea practicilor teatrale folosite în predarea/învăţarea limbii franceze ca limbă straină: 1- îmbogăţirea vocabularului elevilor datorită cantităţii şi calităţii cuvintelor, expresiilor pe care fiecare text dramatic le oferă; 2 – însuşirea unei pronunţii corecte. Se ştie că o pronunţie corectă şi o intonaţie adaptată sunt adesea dificil de produs în limba străină, aceste aptitudini fiind legate de fenomene psiholingvistice şi afective: dificultăţi de ascultare, teama de ridicol, blocaj verbal şi corporal. Este important sa îndepărtăm blocajele abordând fonetica prin activităţi ludice întrun climat de destindere şi creativitate; 3 – îmbogăţirea gesticii, a exprimării corporale, foarte necesare în comunicare. După câteva ore de teatru, elevii îşi pierd inhibiţiile, devin dinamici, dezinvolţi; 4 – prin teatru, elevii descoperă cultura şi civilizaţia unui popor, o lume nouă, necunoscută până atunci; 5 – având ca pretext teatrul, elevii comunică mai mult cu colegii lor în afara spectacolelor, în timpul atelierelor de lucru, la diferite concursuri de limbă şi civilizaţie franceze, dobândind astfel competenţă de comunicare”.

        Ziua de concurs a fost una frumoasă, de neuitat – susţin participanţii, astfel că au făcut o escală şi la Vulcanii noroioşi, iar la intoarcere, la … Mc Donald’s o scurtă oprire de întremare !

Concursul judeţean “Să spunem poveşti întro limbă străină”

        Sala de şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Brăila a găzduit în dimineaţa zilei de 10 iunie festivitatea de premiere a Concursului judeţean “Să spunem poveşti întro limbă străină”, eveniment la care au fost prezenţi prof. Romeo Cezar Mocanu – inspector general adjunct al ISJ, institutor Ecaterina Palade – inspectorul şcolar Învăţământ preprimar, învăţătoarea Ecaterina Carmen Bonciu – inspector şcolar Învăţământ primar, reprezentanţi ai „Centrului de informare Europe Direct” (CIED) din cadrul Asociaţiei Centrului de Informare şi Documentare pentru Integrare Europeană şi Dezvolatre Durabilă de la Lacu Sărat (unitate condusă de Simona Basuc şi aflată în subordinea Consiliului Judeţean Brăila). Şi cea care vă oferă toate informaţiile, Armanda Filipine – administrator „Brăila Chirei” – a fost acolo. De altfel,  am participat şi la una din etapele municipale ale competiţiei – invitată de gazde, Grădiniţa cu program prelungit nr. 11, în calitate de jurnalist (şi am relatat https://brailachirei.wordpress.com/2010/03/02/la-gradinita-nr-11-%e2%80%93-copiii-au-demonstrat-ca-stiu-limba-engleza/ aici despre eveniment), apoi în juriu la faza judeţeană care s-a desfăşurat joi, 3 iunie, la Şcoala cu clasele I – VIII „Fănuş Neagu” şi unde reprezentat ISJ a fost prof. Corina Pavelinspector şcolar Management educaţional şi Programe de cooperare europeană.

Foto: Veronica Mocanu de la CIED, inspectorul Romeo Mocanu şi premianţii de la Şcoala (nr. 21) „A. S. Puşkin”

       CIED a fost partener al ISJ în derularea concursului – n.aut. Şi le mulţumesc, încă odată şi pe această cale, din toată inima pentru înţelegere, deoarece au asigurat şi premii tuturor copiilor prezenţi în faza finală a competiţiei, venind pe parcurs dar rămânând singurul sprijin. Au fost prezenţi la festivitate din partea CIED Mariana  Mircea – coordonator CIED, Veronica Mocanu şi Sorin Sandu. Cărţile pe care le-am oferit câştigătorilor, din partea CIED, sunt publicaţii ale Uniunii Europene dedicate în exclusivitate copiilor, volume cu poveşti educative şi instructive, atrăgătoare, majoritatea în limba engleză.

Foto: echipa de dansatori in stil rusesc, micuţii de la Grădiniţa nr. 50 (31)

       În deschiderea evenimentului, Ecaterina Palade a ţinut să aducă mulţumiri deosebite doamnelor educatoare care s-au ocupat cu atenţie, căldură şi pricepere de micuţi, reuşind să aducă şi rezultate deosebite din concursuri naţionale, judeţene. Spre exemplificare, dar şi pentru a aduce un omagiu artistic colegelor şi celor prezenţi i-am urmărit, şi aplaudat – urmărind un dans rusesc – pe copiii de la Grădiniţa nr. 50 (31) pregătiţi de educatoarele Eugenia Perianu, Victoria Dumitru şi Virginica Aramă care au fost premiaţi la Festivalul “Armonii dobrogene” de la Constanţa. De asemenea, i-am admirat şi aplaudat pe copiii de la Grădiniţa nr. 39, cu un dans irlandez, pregătiţi de Constanţa Sufleţel şi Cristina Mangiurea; ei s-au întors cu premiu de la Festivalul dansului.

        La festivitatea care a reunit, spre bucuria noastră, majoritatea celor premiaţi, a fost prezent şi prof. Viorel Botea – inspectorul general al ISJ – care a ţinut să-şi exprime bucuria pentru vederea unui număr de impresionant de premianţi, pentru programul artistic emoţionant pus la cale de doamenle educatoare şi a ţinut să sublinieze că „iată şi un domeniu unde lucrurile merg, cel al învăţământului preşcolar”.  Mariana Mircea i-a îndemnat pe reprezentanţii şcolilor să nu ocolească CIED – deja îi numim Prietenii noştri, ştiţi aceata toţi cei care citiţi regulat „Brăila Chirei” unde îi aveţi aproape şi prin intermediul paginii web pe lista de ONG-uri ori la link-uri brăilene unde este adresa paginii web a Centrului de Informare şi Documentare.

       Pentru că nu sunt puţini cei premiaţi, ataşez lista lor completă aici  REZULTATE FINALE LA CONCURSUL Sa spunem povesti in engleza, incluzând şi numele cadrului/ cadrelor didactice care i-au pregătit, unitatea de unde sunt, membrii juriului la fiecare categorie.

      Personal, i-am felicitat, adresându-le rugămintea să se simtă cu toţii – indiferent de diploma pe care o primesc, câştigători în mod egal ai competiţiei, unii pentru frumuseţea  limbii engleze pronunţate la concurs, alţii pentru talentul teatral, alţii pentru farmecul inetrrpetării, al costumelor.  De aceea am selectat, din biblioteca CIED împreună cu Mariana Mircea, câte două cărticele editate la nivelul UE, pentru ca să nu se simtă nimeni discriminat, ori prea puţin important: toţi sunteşţi importanţi, dragi copii, toţi sunteţi frumoşi şi puteţi fi cei mai deştepţi dacă vă folosiţi mintea şi curajul de a învăţa, dorinţa de a fi mai buni.

La Casa Corpului Didactic Brăila, peste 420 de participanţi la concursul interjudeţean de materiale didactice

       La Casa Corpului Didactic (CCD) Braila a avut loc, în perioada aprilie – iunie, Concursul Interjudeţean de Materiale Didactice 2010. Scopul competiţiei este acela de dezvoltare a creativităţii în educaţie şi a inovării didactice. În concurs au fost înscrise materiale elaborate, în perioada septembrie 2009 – aprilie 2010, de cadre didactice din Bucureşti şi din judeţele Alba, Brăila, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Satu Mare.

      Conform regulamentului, materialele au concurat pe secţiuni: mijloace audio-vizuale în format electronic (film didactic, CD cu soft educaţional); materiale grafice (planşe, hărţi); jocuri didactice, tot în format electronic; îndrumătoare/caiete metodice/ghiduri sau culegeri.

     Concursul a avut 3 etape: la nivelul unităţii şcolare, la nivel judeţean şi etapa finală, la nivel interjudetean – aceasta desfăşurându-se până la 31 mai. Evaluarea materialelor didactice depuse/ transmise la CCD a fost realizată de comisii formate din reprezentanti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Brăila şi ai CCD Brăila.

      Sesiunea de prezentare a materialelor şi festivitatea de premiere au avut loc de Ziua Invăţătorului – 5 iunie.

        La învăţământul preprimar, dintre cei 175 participanţi au obtinut: Premiul I – un număr de 86 participanţi, Premiul II – obţinut de 21 participanţi, Premiul III – 15 participanţi, Menţiune – un participant; s-au acordat încă 52 Diplome de participare.

      La învăţătmântul primar, dintre cei 74 participanţi au obtinut: Premiul I – 16 participanţi, Premiul II – 9 participanţi, Premiul III – 13 participanţi, Menţiuni – 13 participanţi şi au fost acordate 23 Diplome de participare.

        La învăţământul gimnazial şi liceal, dintre cei 172 participanţi, au obţinut Premiul I – 56 participanţi, Premiul II – 62 participanţi, Premiul III – 26 participanţi, Menţiuni – 17 participanţi şi 11 Diplome de participare.

       La festivitatea de premiere au participat, din partea ISJ Brăila, prof. Viorel Botea – inspectorul general, prof. Romeo Cezar Mocanu – inspectorul general adjunct – şi bineînţeles, din partea  instituţiei organizatoare, prof. dr. Cristina Elena Anton – directorul CCD – dar şi profesorii metodişti de la CCD Brăila.

     Cum era şi firesc la asemenea moment, au fost adresate felicitări concurenţilor, premianţilor şi s-au lansat aprecieri asupra activităţii. Astfel, Viorel Botea a ţinut să sublinieze numărul mare de participanţi la concurs, fapt ce scoate în evidenţă „preocuparea deosebită a cadrelor didactice pentru îmbunătăţirea şi modernizarea procesului instructiv-educativ”. La rândul său, Romeo Cezar Mocanu a precizat că este crucială utilizarea conţinuturilor dezvoltate de colegi în promovarea metodelor moderne pentru îmbunătăţirea calităţii în educaţie, mai ales că acestea vin în completarea manualelor şcolare, respectând programa. Nu în ultimul rând, Cristina Elena Anton a mulţumit tuturor participanţilor pentru efortul depus şi a precizat că materialele prezentate în format electronic vor fi distribuite tuturor unităţilor şcolare pentru a fi un exemplu de bună practică.

Cu voluntari SNAC şi beneficiari de la CSEI – activitate în Grădina Mare

       Recent, în municipiul Brăila a avut loc încă o activitatea inclusă în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC) destinată sprijinirii tinerilor cu nevoi speciale, a celor din alte categorii defavorizate. Aceasta a avut loc miercuri – 9 iunie – în Grădina Mare, concretizându-se întro întâlnire plăcută, veselă, educativă dar şi de timp liber, cu caracter de voluntariat.

       

       Practic, a fost ultima activitate din cadrul Proiectului de parteneriat “Să lucrăm împreună!” de formarea a abilităţillor şi comportamentelor prosociale, prin desfăşurarea unor activităţi comune între elevii cu cerinţe educative speciale şi elevii de liceu. Partanerii în proiect sunt Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă (CSEI) Brăila şi Colegiului Economic “Ion Ghica” Brăila.

        Scopul întâlnirii a fost acela de socializare, de desfăşurarea unor jocuri în aer liber, activităţi care să permită dezvolarea abilităţilor sociale, dar şi plimbare în aer liber, mini-competiţii sportive. Au participat voluntari, elevi şi cadre didactice, de la cele două unităţi şcolare partenere SNAC şi trei părinţi. Din partea Colegiului “Ghica” au participat un număr de 45 voluntari SNAC, respectiv 36 elevi şi 9 cadre didactice.

       Beneficiarii activităţii au fost 28 de elevi cu nevoi speciale de învăţare de la CSEI Brăila, coordonaţi de 4 cadre didactice: prof. Budur Carmen – director CSEI, prof. Georgeta Bălan – director adjunct CSEI, prof. Aurora Clăianu şi prof. Ion Marin.

      Voluntarii organizatori ai acestei activităţi au fost prof. Antoneta Streche, prof. Tudoriţa Bîtcă, prof. Rita Drâmbei de la Colegiul “Ghica”.

       Toţi beneficiarii activităţii de la CSEI Brăila au primit dulciuri din partea voluntarilor de la Colegiul “Ghica”. La finalul activităţii, toţi cei prezenţi s-au decalrat satisfăcuţi, afirmând că activitatea a fost plăcută, că şi-au făcut noi prieteni; s-au realizat şi multe fotografii. Aici sunt câteva secvenţe foto din activitate; aşa cum afirmă Carmen Budur, ele – şi multe altele – vor face obiectul unui portofoliu SNAC pe anul şcolar 2009 – 2010.