Oferta Direcţiei pentru Tineret – tabere gratuite pentru copii şi tineri din categorii defavorizate

        Direcţia pentru Tineret a Judeţului (DJT) Brăila a pregătit pentru perioada vacanţei de vară o ofertă tentantă de tabere gratuite pentru preşcolari, elevi şi studenţi din categoria cu dizabilităţi, dar şi pentru cei care provin din familii defavorizate.

          După cum precizează ing. Sorin Constantin – director DTJ Brăila – pentru ca aceşti copiii şi tineri să poată beneficia de ofertă ideală este ca ei să fie mai întâi identificaţi. Astfel pentru preşcolari, elevi şi studenţi cu dizabilităţi cererea privind acordarea unui loc în tabăra gratuită se depune insoţită de o copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, însoţit de documentul în original, la sediul DTJ Brăila. “Cererea poate fi depusă atât de părintele sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap cât şi de un reprezentant al unităţii de învăţământ de care aparţine. În cazul studenţilor, cererea poate fi depusă atât personal, cât şi prin reprezentant. Preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap vor merge în tabere împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti, după caz”, afirmă Sorin Constantin.

        Oferta pentru copiii şi tinerii proveniţi din familii defavorizate este identică, în sensul că şi ei beneficiază de tabară prin grija DTJ Brăila, restul depinzând de cei care au în grijă astfel de copii şi tineri. De reţinut în acest caz sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii: venitul mediu lunar pe membru de familie să fie de până la 50% din salariul minim brut pe economie, să fie beneficiari de burse sociale, să fie orfani care nu sunt încredinţaţi spre educare prin hotarâre judecătorească sau a căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi care au rămas în ocrotirea bunicilor, rudelor sau a unuia din părinţi.

       Pentru aceştia, se depune o cerere privind acordarea unui loc de tabară la sediul DTJ Brăila însoţită de documentele – ştampilate de unitatea emitentă – care atestă veniturile familiei din care provine tânărul. Cererea poate fi depusă de părintele sau reprezentantul legal al copilului sau de un reprezentant al primăriei de pe raza căreia are domiciliul copilul.

       Pentru amănunte vă puteţi adresa direct organizatorilor la sediul din bulevardul Dorobanţilor nr 50 bis, Bl. A 54 bis, parter, la telefon 0239/ 615.975.

       După ce toate datele vor fi centralizate, vor fi transmise spre aprobare Direcţiei Tabere pentru Tineret din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.