Peste 220 de candidaţi la verificarea cunoştinţelor de limbi străine

      Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” din municipiul Brăila a găzduit joi, 17 iunie, proba de verificare a cunoştinţelor de limbi străine necesară în admiterea la clasa a IX-a, profil bilingv. Au fost două etape – evaluarea scrisă, de 60 de minute, şi evaluarea orală. Media de admitere se calculează ca sumă a punctajelor obţinute la cele două etape ale verificării, în total 100 puncte – 70 puncte maximum la evaluarea scrisă şi 30 puncte la cea orală. Nota minimă de admitere este 6,00.

      După cum ne confirmă prof. Mirela Dumitru – inspectorul şcolar brăilean pentru limbi străine şi minorităţi, care s-a ocupat de întreaga probă – s-au înscris 223 de candidaţi, 10 au absentat Din cei 213 prezenţi au fost promovaţi iniţial 141 candidaţi, iar în urma soluţionării celor 10 contestaţii depuse au fost promovaţi încă 7 candidaţi. În total, sunt 148 de candidaţi admişi şi 65 respinşi.

      În municipiul Brăila sunt două licee care au clase cu profil bilingv: Liceul “Iorga” – are clasă de filologie bilingv engleză şi Colegiul Naţional “Gh. Munteanu-Murgoci” care are o clasă de filologie bilingv engleză şi o clasă de matematică-informatică bilingv engleză. Fiecare din cele trei clase menţionate are câte 30 locuri disponibile.

       “Elevii car au promovat această probă şi doresc să între la o clasă cu profil intensiv de limba engleză nu vor mai susţine proba pentru intensiv la nivelul liceului, însă trebuie menţionat faptul că aceşti elevi vor fi distribuiţi la licee în ordinea mediilor de admiterre la nivelul judeţului, conform ierarhiei”, precizează Mirela Dumitru.

      La profilul bilingv nu au acces decât elevii care au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză. Supervizarea acestei probe a fost asigurată de preşedintele Comisiei judeţene – inspectorul şcolar general adjunct Romeo Cezar Mocanu.