Programul Casa Verde – energie nepoluantă cu fonduri guvernamentale

      Programul CASA VERDE pentru persoane fizice a fost lansat la începutul lunii iulie 2010 de către Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). Programul CASA VERDE presupune instalarea sistemelor care utilizează energie regenerabilă, panouri solare, pompe de căldura şi cazane pe peleţi pentru producerea apei calde menajere şi aport la încălzire, precum şi înlocuirea sistemelor clasice de încălzire folosind aceste tehnologii.

       Pe site-ul  http://www.termicexpert.ro/  găsim sprijin în vederea accesării programului guvernamental amintit şi care aduce România în rândul ţărilor care se preocupă de  sisteme de energie vie, de protecţia mediului . “Sistemele pe care vi le oferim, şi care fac obiectul Programului, sunt complet ecologice şi realizează economii de până la 75% la facturile plătite pentru energie”, precizează reprezentanţii site-ului menţionat.

       Conform Ghidului de Finanţare al Programului – publicat in Monitorul Oficial al României la 18 iunie 2010 şi aprobat de Ministerul Mediului – persoanele fizice care pot accesa fondurile nerambursabile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă domiciliu pe teritoriul României; să fie proprietar sau co-propietar al imobilului pe care se implementează investiţia, iar imobilul nu trebuie să facă obiectul vreunui litigiu; să nu aibă restanţe la bugetul de stat sau bugetul local; in activitatea anterioara, să nu fi încălcat prevederile privind protecţia mediului.

       Se primesc înapoi până la 6.000 RON pentru instalarea panourilor solare, până la 6.000 RON pentru instalarea centralelor pe peleţi etc., până la 8.000 RON pentru instalarea pompelor de căldură.

        Echipa site-ului oferă consultanţă pentru întocmirea documentaţiei necesare accesării fondurilor nerambursabile, proiectare, transport, montaj, garanţie şi post-garanţie pentru sistemele solare care fac obiectul Programului Casa Verde.

       Informaţii suplimentare pe www.afm.ro  şi www.termicexpert.ro , dar şi la telefon 0751.224.455 sau 0748.490.851 – la sediul TermicExpert.ro – sa pe e-mai la office@termicexpert.ro