Şedinţa ordinară – luna august – a Consiliului Local Municipal Brăila


        Marţi, 31 august, de la ora 10.00 are loc şedinţa ordinară aferentă lunii august a Consiliului Local Municipal Brăila. Întrunirea consilierilor municipali, a primarului şi viceprimarilor are loc în sala de şedinţe a Companiei de utilităţi „Dunărea”.

        Ordinea de zi propusă pentru şedinţă este următoarea:

1). Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, constituit în afara bugetului local, pe anul 2010.

2). Proiect de hotărâre iniţiat de Viceprimarul Municipiului Brăila, d–nul Ionel Stănel Necula, precum şi de consilierii locali municipali membrii în AGA a S.C. CET S.A. Brăila, respectiv domnii Mangiurea Silviu, Potec Grigore, Negoiţă Daniel, Popa Petrică Costel şi Berilă Nelu, privind: Aprobarea Studiului pentru evaluarea potenţialului local al resurselor energetice şi a oportunităţii atragerii unei investiţii pentru finanţarea, construcţia şi exploatarea unei surse noi pentru producerea energiei termice în Municipiul Brăila, precum şi modernizarea sistemului de transport şi distribuţie.

3). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

4). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr.4/2003, referitoare la din cadrul şedinţei din data de 30.07.2010.

5). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului „Brăila – cultură, locuri, tradiţii şi obiceiuri străvechi”, a bugetului şi a cheltuielilor legate de proiect survenite ca urmare a clarificărilor din procesul de evaluare tehnică şi financiară şi recalculării folosind cota de TVA de 24%.

6). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 129,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Ecaterina Teodoroiu nr.67 A, în vederea construirii unei locuinţe.

7). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 429,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Moldovei, nr.90, solicitanţilor BÂRSAN VALERIU şi BÂRSAN LILIANA, în vederea extinderii construcţiei existente C.1, proprietatea personală a acestora.

8). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 103,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Brazdei, nr.4, solicitanţilor MANOLACHE COSTACHE şi MANOLACHE MARIA, teren pe care sunt situate construcţiile C.1, C.2 şi C.3, proprietatea personală ale acestora.

9). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 246,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Baldovineşti, nr.49, solicitantelor OLEINIC IOANA şi GIUGLEA NICOLETA, teren pe care este situată construcţia C.1, proprietate personală a acestora.

10). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 407,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Octav Băncilă nr.45, solicitanţilor OLTEANU DINU şi OLTEANU CONSTANTINA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5 şi C6, proprietatea personală ale acestora.

11). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 245,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cantonului, nr.30, solicitanţilor OLTEANU VALERIU şi OLTEANU LUCIA, teren pe care sunt situate construcţiile C.1 şi C.2, proprietate personală ale acestora.

12). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexelor nr.1 şi 2 din H.C.L.M. nr.174/28.11.2002, privind „Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii aflate în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila.”, cu modificările şi completările ulterioare.

13). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.230/14.07.2010 referitoare la „Înfiinţarea S.C. „Administraţia Pieţelor şi Târgurilor” S.A. Brăila”.

14). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea conţinutului Caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare urbanistică, având ca obiect „Actualizarea Planului Urbanistic General – Municipiul Brăila” aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.356/21.10.2009.

15). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea poz. nr.113 , Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, reactualizat conform H.C.L.M. nr.279/11.08.2009 privind Liceul „Hariclea Darclee” Brăila, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.3852/18.11.2009.

16). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Asocierea între Municipiul Brăila şi Asociaţia Club Sportiv „CUZA SPORT” Brăila, în vederea desfăşurării activităţii sportive.

17). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea perioadei acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila, pe de o parte şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila şi Fundaţia „Lumina”, de cealaltă parte, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.168/31.05.2007.

18). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea perfectării contractului de închiriere, având ca obiect imobilul situat în Brăila, str. Griviţei nr.243 cu ieşire în str. Mihai Bravu nr.302, între Grupul Şcolar de Prelucrare a Lemnului „Constantin Brâncuşi”, unitate şcolară cu personalitate juridică, în calitate de locatar şi doamnele Sachelarie Gabriela Laura, Sachelarie Maria şi Dumitriu Lucia, în calitate de locatori, conform art.3 din Dispoziţia de restituire nr.30.565/13.03.2008.

19). Evaluarea performanţelor profesionale ale Secretarului Municipiului Brăila, pentru perioada 01.01.2010– 01.08.2010.

20). Proiect de hotărâre iniţiat de un grup de 10 consilieri locali, privind: Schimbarea domnului NECULA STĂNEL IONEL din funcţia de Viceprimar al Municipiului Brăila.

21). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.

22). D i v e r s e.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.