Premiile Festivalului Poeţilor din Balcani

        Festivalul Poeţilor din Balcani de la Brăila, ediţia a IV-a derulată în organizarea Bibliotecii Judeţene “Panait Istrati” şi Consiliului Judeţean Brăila, şi-a desemnat sâmbătă – 25 septembrie, în cea de-a doua zi a evenimentului – câştigătorii, întro atmosferă îmbibată de poezie autentică. Reprezentanţii Albaniei şi ai Republicii Kosovo, oaspeţii de onoare ai ediţiei, au recunoscut în Brăila oraşul căruia patria lor îi este profund recunoscătoare pentru că aici a trăit o bună vreme Naum Vechilargi – personalitate de prim rang a culturii albaneze, dar şi important revoluţionar – care a alcătuit ăntre altele, la Brăila, şi primul abecedar albanez. De altfel, despre valorosul reprezentant al istoriei albaneze a conferenţiat Marius Dobrescu (foto mai jos) – jurnalist, scriitor, traducătorul lui Ismail Kadare în ţara noastră, brăilean de origine –

conferinnţă susţinută în dimineaţa zilei de sâmbătă. Alte două conferinţe au suscitat interesul audienţei  – din păcate, alcătuită mai mult din confraţi decât din reprezentanţi ai publicului (n.aut. Şi asta cu toate că au fost transmise invitaţii, din vreme, şi informări în toate mediile unde se ştia că există interes pentru acest gen de manifestări, şi evident pentru artă, cultură!!!) – şi anume “Literatura albaneză în spaţiul balcanic” susţinută de Luan Topciu – ministru consilier la Ambasada Albaniei din capitală, “Viaţa culturală la Kosovo” susţinută de Sami Pirraj – director al Departamantului pentru Cultură de pe lângă Ministerul Culturii din Republica Kosovo.

Recital de poezie

       Alt moment deosebit al celei de-a doua zile, ultima din festivalul-concurs brăilean, a fost recitalul de poezie care a avut loc începând cu ora 17.00, după ce s-a vernisat expoziţia “Literatura albaneză în România” cuprinzând cărţi, documente tematice. A fost deosebit recitalul nu doar pentru că ne-a permis încă o dată să evadăm din spinoasele probleme ale cotidianului, cu criza lui care parcă nu se mai termină, ci şi pentru că i-am putut urmări, pe viu, pe autorii înşişi recitându-şi creaţiile; lucru rar şi demn de atenţie, stimaţi prieteni şi cititori, pentru că aşa aflăm tonul corect şi modul cum ar trebui înţeleasă poema cu pricina, asta dacă ne interesează de-adevărat-e-lea POEZIA. Şi astfel i-am audiat (exact în ordinea următoare) pe Angela Baciu – recitând din volumul  bilingv “Poezii/Versek” apărut la Editurile Limes/ AB ART, Ileana Mălăncioiu (foto) –

 recită din memorie un poem despre care ne spune că este de demult, dar al cărui conţinut trist nu s-a perimat, apoi ne vorbeşte puţin – ca şi ieri – de brăilenii pe care îi stimează, unul dintre ei fiind filosoful Anton Dumitriu  (despre care acum a aflat că este brăilean…), Corneliu Antoniu – preşedintele filialei Brăila – Galaţi a Uniunii Scriitorilor din România a recitat un poem lung  (n.aut. Frumos. Mie mi-a plăcut!) din volumul “Fructe de mare @ yahoo.rom” apărut în 2010 la Editura Fundaţia Culturală Antares (şi lansat la Viena), Constantin Gherghinoiu – din volumul bilingv “Opt plus Unu pentru Europa”, apărut la Editura Fundaţia Culturală Antares în 2009, Victoria Milescu, Adrian Alui Gheorghe, Adrian Munteanu din volumele “Sonete 2” şi “Paingul orb” (sonete 3) apărute la Editura Arania, Braşov, Gheorghe Lupaşcu – care povesteşte şi câteva momente  autobiografice din perioada anticeauşistă, Rodian Drăgoi – din volumul “Lumină de mireasă” apărut la Editura Muzeului Literaturii Române, Valentin Tălpălaru, Ana Maria Zlăvog, Sanda Panait, Cornelia Vîju, Adela Adriana Moscu – sosită din America, unde locuieşte în prezent, recită din volumul “Dansul dorului”, Mircea Andronic Romian  – prezintă poeme în primă audiţie şi chiar remarcă faptul că din punctul său de vedere aşa ar fi trebuit să fie toate versurile din recital, Nicolae Grigore Mărăşanu – cel care a făcut şi oficiile de prezentator al fiecăruia dintre poeţii prezenţi în recital. Şi nu în ultimul rând, Adrian Munteanu a recitat din creaţia lui Baki Ymeri, din volumul “Kaltrina” apărut la Editura Kriterion în 1994.

 Palmaresul ediţiei

      Vasile Spiridon şi Radu Voinescu, primul în calitatea sa de preşedinte al juriului şi celălalt unul din membrii juriului, au înmânat premiile împreună cu Dragoş Adrian Neagu – directorul Bibliotecii “Istrati”. Palmaresul ediţiei arată astfel. Poeţii Adrian Alui Gheorghe şi Bardhyl Londo, care este şi consilier la Ministerului Culturii din Albania, au primit Premiul Balcanica pentru Poezie. Foto: Adrian Alui Gheorghe, felicitat de Dragoş Neagu, lângă ei Vasile Spiridon şi Radu Voinescu

      Tot în tandem, unui roman şi unui albanez, li s-a oferit şi Premiul Balcanica pentru Traducere, lui Marius Dobrescu şi lui Luan Topciu, acestuia din urmă fiindu-i recunoscute eforturile de a ajuta breasla scriitoricească, neocolind activitatea de traducere chiar dacă acum deţine, cum aminteam, poziţia de ministru consilier la Ambasada Albaniei în România.

      Premiul Balcanica pentru întreaga activitate a fost oferit poetei Ileana Mălăncioiu care şi-a exprimat bucuria pentru acest gest de recunoaştere a operei sale menţionând pe Gabriel Dimisianu şi Nicu Carandino din panoplia personalităţilor brăilene care au influenţat-o şi pe care îi stimează. Laureaţii au susţinut un microrecital de poezie, evident, cum era programat. Foto: Bardhyl Londo

       Zece dintre concurenţi – doar patru români, ceilalţi albanezi – altfel spus finaliştii, au fost publicaţi în volumul “Balcanica 4”: Sali Bashota, Rodian Drăgoi, Basri Caprigi, Victoria Milescu, Emir Nika, Horia Zilieru, Skender Rusi, Visar Zhiti alături de premianţii deja menţionaţi pentru poezie. Volumul a apărut în îngrijirea unei echipe de la Biblioteca “Istrati”,  redactori dr. Eduard Claudiu Brăileanu şi Aurel Furtună, coperta seriei aparţinând unui erudit şi polivalent om de cultură brăilean, l-am numit pe Candiano Priceputu Tirian.

       Nicolae Grigore Mărăşanu a ţinut să amintească şi că face parte, alături de Constantin Gherghinoiu şi Stere Bucovală, din triada iniţiatorilor competiţiei, din prima echipă făcând parte şi Rodica Drăghici – fostul director al Bibliotecii, prezentă la toate activităţile din programul ediţiei 2010 a festivalului.

      Ceilalţi participanţi în festival, care au primit diplome de participare, au fost publicaţi în revista “Balcanica”, numărul 1, anul II, publicaţie apărută sub egida USR filiala Brăila – Galaţi. Astfel, aici regăsim versuri şi mici biografii ale următorilor poeţi: Anthonia Amatti, Nicolae Băciuţ, Florica Bud, Marin Cioranu, Viorela Codreanu Tiron, Ion Gaghii, Adrian Munteanu, Elena Păduraru, Vlad Scutelnicu, Daniela Şontică, Octavian Şoviany, Valentin Tălpălaru, Mariana Vicky Vîrtosu, Cornelia Vîju, Miruna Vlady, Ana Maria Zlăvog.

        În conformitate cu programul generos al Festivalului Poeţilor din Balcani, pe numai puţin de 10 ani, ediţia 2011 va prilejui întâlnirea cu poezia din Grecia, după ce la ediţiile precedente au fost oaspeţi poeţi din Serbia, Macedonia, Bulgaria.

Jandarmi la Campania „Let’s Do It Romania”

      Cum nu prea ne-am sinchisit – că dacă era altfel, aveam o avalanşă de brăileni pe perioada Campaniei „Let’s Do It Romania”, adică sâmbătă, 25 septembrie – de curăţenie şi de campania naţională menţionată aici, gândită de un grup de implicare socială, merită să menţionăm că la Brăila au fost nu doar elevi şi profesori în grupul de entuziaşti.

      După cum ne anunţă întrun comunicat plt. Sorin Neftode, de la Compartimentul Relaţii Publice al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Brăila, au fost prezenţi şi 10 jandarmi, între ei cpt. Paula Negrişan – ofiţerul psiholog de la IJJ Brăila, care a participat la activităţile de curăţenie împreună cu soţul şi cei doi copii elevi.  De asemenea, Sorin Neftode precizează că au fost 3.000 de voluntari jandarmi în toată ţara participanţi la campanie „pentru a-şi aduce contribuţia la protejarea naturii şi refacerea ecosistemului, demonstrând că sunt alături de comunitate nu numai pe timpul executării misiunilor, ci şi pe planul restabilirii raporturilor normale dintre mediu şi om”.

La consfătuirile profesorilor din aria tehnologică – teme de interes, de la alimentaţia sănătoasă la multimedia

       Cadrelor didactice brăilene care predau materii ale disciplinei Tehnologii/ Educaţie tehnologică s-au întâlnit, vineri – 24 septembrie, în prima consfătuire din anul şcolar 2010-2011 la sala de şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila. Au condus reuniunea ing. prof. Dana Turcu – inspector şcolar de specialitate – şi şeful Cercului metodic – ing. Dorina Boiangiu, profesor la Şcoala cu clasele I – VIII „Mihail Sadoveanu„. Printre elementele de noutate s-au aflat programele şi manualele valabile pentru acest an şcolar la disciplina Educaţie tehnologică studiată de elevii claselor V – VIII. Totodată,  şefa Cercului metodic a făcut un raport al activităţilor trecute, amintind – chiar merita! – rezulatele remarcabile ale elevilor brăileni la concursurile şi olimpiadele şcolare.

       Prezentarea a fost completată de prof. Gabriela Bulhac,de la Şcoala cu clasele „Mihai Eminescu„, care administrează site-ul profesorilor de Educaţie tehnologică din judeţul Brăila. Cei interesaţi sunt invitaţi să urmărească site-ul edtehno-braila.webnode.com aici fiind prezentate toate activităţile specifice disciplinei, programe şcolare, planificări, teste iniţiale şi evenimentele importante legate de disciplina Educaţie tehnologică.

        La activităţile din programul profesorilor de tehnologii sunt invitaţi să participe nu doar cadrele didactice de specialitate, ci şi elevii, părinţii interesaţi, dar şi reprezentanţi mass-media. De aceea ing. prof. Veronica Roidis de la Şcoala cu clasele I – VIII „Radu Tudoran” – aleasă de colegi responsabil cu imaginea şi purtător de cuvânt – ne prezintă programul activităţilor, program pe care la consfătuire l-a prezentat Dana Turcu.

      Pentru semestrul I: consfătuirea are loc pe 30 octombrie, la Şcoala „Mircea Vodă” pe tema „Curiozităţi gastronomice pentru o alimentaţie sănătoasă”. La această reuniune, prof. Dorina Boiangiu a anunţat că îşi va lansa cartea „Teste de evaluare – clasa a VI-a„, lucrare ce a obţinut premiul I la Concursul de materiale didactice organizat de Casa Corpului Didactic Brăila.

     Pe semestrul II, consfătuirea va fi la Şcoala „Mihu Dragomir” , iar tema este „Multimedia în cabinetul de Educaţie tehnologică”, responsabil prof. Camelia Baltag. De asemenea, în semestrul II au loc şi lucrările Olimpiadei şcolare la Educaţie tehnologică, organizarea va fi în sarcina prof. Aurora Lasac de la Şcoala „Sf. Andrei” unde va avea loc olimpiada.  

      La eveniment a avut loc şi reorganizarea Comisiei metodice de specialitate; astfel au fost propuşi şi aleşi Dorina Boiangiu în funcţia de responsabil Comisie metodică, iar membrii Consiliului Consultativ de specialitate şi prof. Gabriela Constantinescu de la Şcoala „Al. I. Cuza”.

La Brăila, elevi şi profesori în Campania “Let’s Do It, Romania“

       Dacă la nivelul întregii ţări erau înscrişi peste 150.000 de români, din  toate domeniile,  înainte de 25 septembrie – momentul de curăţenie generală declanşat de iniţiatorii  Campaniei  “Let’s Do It, Romania” – la Brăila cel mai mult s-au implicat elevii şi profesorii în acest ambiţios proiect. De fapt, el trebuie să fie înţeles ca un îndemn spre autoeducaţie, altfel nu vom face decât să curăţăm mereu după cei certaţi cu bunul simţ şi chiar cu legea (n.aut. Apropo, toţi ne întrebăm de ce oamenii legii nu aplică sancţiuni severe atunci când se petrec astfel de fapte… Nu pot, zic ei? Să facă pândă, să facă ceva…) !

      În fine, revenind la subiect, se cuvine precizat că oamenii şcolii brăilene au făcut din participarea la campania naţională de curăţenie o bucurie şi iată cum ne povesteşte despre aceasta prof. Florena Urse de la Şcoala cu clasele I-VIII “Mihai Sadoveanu“, care a fost acolo. Iată cum prezintă dumneaei situaţia:

       “A început şcoala şi deja am început să ne implicăm în acţiuni de voluntariat. Astăzi, 25 septembrie 2010, am participat cu 50 de elevi şi 4 cadre didactice la această acţiune de curatenie «Let’s Do it Romania». Practic, s-a desfăşurat o activitate de colectare a deşeurilor întrun perimetru stabilit de organizatorii de la nivelul judeţului nostru, mai precis şoseaua de centura zona 8 – Lacu Sarat. Fiecare grup  a primit instrucţiuni, saci şi manuşi, iar grupul nostru a colectat 45 de saci cu pet-uri, hârtie şi plastic“.

        Au fost prezenţi şi înv. Magda Ionescu de la Şcoala “Mihai Sadoveanu“, prof. Cornelia Lumperdean de la Liceul Teoretic “Nicolae Iorga“, prof. Silvia Terpan de la Şcoala cu clasele I – VIII Ion Băncilă“, prof. Mariana Ionescu de la Colegiul Economic “Ion Ghica“, 50 elevi din clasele V-XI. Au fost şi studenţi, mai precis Andrei Urse de la Universitatea Politehnică Bucureşti şi Iulia Ionescu de la Facultatea de Medicină Iaşi.

        Importantă este şi concluzia trasă de participanţii la activitatea menţionată aici: “Este o lecţie de educatie civică pentru brăileni, dar ar fi fost mai bine dacă şi cei care au determinat să se afle acolo aceste gunoaie să fi participat în mod direct“.