Şedinţa la Consiliul Judeţean

     Joi, 30 septembrie, este programată – de la ora 15.00 – şedinţa ordinară a Consiliului Judeţan Brăila. Ordinea de zi este următoarea:

1.                  Proiect de hotarare privind modificarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2010

2.                  Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii pe unitati administrative-teritoriale a procentului de 20% din limitele sumelor defalcate din tax ape valoare adaugata pentru echilibrare si a cotei de 21% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2011 si estimarile pe anii 2012-2014

3.                  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Agricole a judetului Braila

4.                  Proiect de hotarare privind modificarea Devizului General revizuit, a contributiei locale si Bugetul proiectului pentru obiectivul de investitii “Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila”, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013

5.                  Proiect de hotarare privind modificarea Devizului General revizuit, a contributiei locale si Bugetul proiectului pentru obiectivul de investitii: “Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila”, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013

6.                  Proiect de hotarare privind modificarea Devizului General revizuit, a contributiei locale si Bugetului proiectului pentru obiectivul de investitii “Echiparea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Braila”, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013

7.                  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii bugetului, a surselor de finantare si a calendarului activitatilor pentru proiectul “Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta, acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat, in Regiunea Sud-Est”

8.                  Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii imobilului situate in comuna Movila Miresii din domeniul public al judetului Braila si administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila in domeniul public al comunei Movila Miresii, judetul Braila si administrarea Consiliului Local al comunei Movila Miresii

9.                  Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii constructiilor corp C3, C4, C5, C6, C7 situate in Soseaua Buzaului nr. 3A, din domeniul public al judetului, in domeniul privat al judetului, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora

10.             Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de administrare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila asupra corpurilor C3, C4, C5, C6, C7 si terenului aferent, din imobilul situat in Braila, Sos. Buzaului nr. 3A, aflate in proprietatea publica a judetului Braila si preluarea acestora in administrarea Consiliului Judetean Braila

11.             Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie a unei parti dintr-un imobil, in suprafata totala de 270.000 mp, constand in pista de aviatie, bretele, cai rulare, situate in orasul Ianca, judetul Braila (Cazarma 906 Ianca), aflat in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Judetean Braila

12.             Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii CJ Braila nr. 125 din 28 august 2008 privind aprobarea participarii Judetului Braila la infiintarea Asociatiei “Euroregiunea Marii Negre”

13.             Proiect de hotarare privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila

14.             Proiect de hotarare privind actualizarea structurii devizului general al investitei “Reparare si amenajare  imobil situat in Braila, Sos. Buzaului nr. 3 A”

15.             Informare privind situatia veniturilor proprii la 31.08.2010

16.             Diverse