Direcţia pentru Cultură şi „Brăila interbelică”, în sesiune naţională de comunicări la Târgu Mureş. Şi expoziţie de grafică a Constanţei Abălaşei-Donosă

Este sensibil mai aproape de omenesc atunci când ştim să deosebim frumosul de urât, şi chiar dacă aceasta nu ne face funciarmente mai buni, se poate spune că fenomenul este unul exemplar. Aşa ar trebui să fie şi prezenţa Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional (DJCPN) Brăila la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Evoluţia oraşelor transilvănene în perioada interbelică (1918-1940)” a Comisiei de Istorie a Oraşelor.
Desfăşurată în zilele de 15 şi 16 octombrie, în Sala Oglinzilor a Palatului Culturii din Târgu Mureş, sesiunea – organism ştiinţific aflat sub egida Academiei Române – manifestarea a fost organizată de Comisia de Istorie a Oraşelor, Muzeul Judeţean Mureş şi DJCPN Mureş. La eveniment, lucrarea „Brăila interbelică” a consemnat, în faţa unei audienţe de prestigiu ceea ce este de ordinul evidenţei, şi anume, că la Brăila există un fond cultural de o valoare inestimabilă.


Organizatorii şi auditoriul au apreciat prezentarea, aşa cum afirmă arh. Marcian Roman – cel care a prezentat din partea DJCPN Brăila lucrarea menţionată mai sus – „în virtutea identităţii / genezei şi evoluţiei lui (n.aut. a oraşului Brăila) moderne constituite sub semnul unei sinteze fericite şi originale între valorile spaţiale tradiţionale de inspiraţie occidental – europeană şi cele de sorginte oriental carpatică şi, nu mai puţin, în calitatea acesteia de oraş reprezentiv pentru categoria oraşelor extracarpatice ale perioadei interbelice”.

Comunicarea a fost însoţită de un suport multimedia şi a fost întâmpinată cu un interes consistent, manifestat şi concretizat în dinamismul discuţiilor libere amorsate pe fondul întrebărilor adresate de specialiştii participanţi la manifestare. Brăilenii participanţi, formând o adevărată echipă condusă cu prof. drd. Ana Hărăpescu – directorul executiv DJCPN, au salutat astfel aprecierile unor personalităţi de referinţă precum acad. Alexandru Porţeanu, conf. univ. dr. Vasile Ciobanu, cercetătorul ştiinţific dr. Marin Pop, cercetătorul ştiinţific dr. Virgil Pană, profesorul Vasile Şandor, contribuţia DJCPN Brăila. Din cuvântul acestora a reieşit că prezentarea a fost considerată revelatoare pentru evidenţierea unor aspecte de referinţă ale sistemului de valori ce a structurat viaţa socială în perioada interbelică la nivel naţional.

Manifestarea s-a bucurat şi de participarea activă a artistei şi poetei noastre Constanţa Abălaşei-Donosă care, alături de sculptorul Kali Jozsef , a vernisat (foto mai sus) la Galeriile de Artă „Unirea” ale Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş o expoziţie de grafică inspirată din lumea mirifică a peisajului cultural urban al Brăilei tradiţionale. Prezentarea a fost asigurată, de Ana Hărăpescu şi de profesorul şi scriitorul Nicolae Băciuţ – directorul DJCPN Mureş. Desenele artistei au avut darul să întărească ideile subliniate la sesiunea de comunicări, şi anume că Brăila are o bogăţie – cel puţin în materie de fond construit, nu îndeajuns conservat, ba chiar distrus în bună parte – ce merită pe deplin protejată şi prezervată în cele mai mici detalii. De asemenea, bogăţia Brăilei interbelică constă şi în fiii ei – destui naturalizaţi în alte locuri la un moment dat – care au devenit personalităţi de prim rang ale vieţii social-culturale româneşti şi care sunt modele de conduită morală, socială şi de profesie pe care ar trebui să le urmeze tinerii genraţiei de astăzi.
Să salutăm, în consecinţă, organizarea unui eveniment de o asemenea importanţă la care DJCPN Brăila a punctat cum se cuvine, aprecierile fiind în egală măsură şi pentru echipa Direcţiei pentru Cultură dar şi pentru artista Constanţa Abălaşei-Donosă a cărei prezenţă pe simezele mureşene aduc în atenţia publicului frumuseţea urbei unde s-a născut Panait Istrati, Mihail Sebastian, Hariclea Darclee, Nae Ionescu, Vasile Băncilă ca să numesc doar câteva dintre cei numiţi pe drept repere fundamentale în cultura românească.