Şedinţă a Consiliului Judeţean Brăila, luna decembrie

Consiliul Judeţean Brăila se întruneşte în şedinţă ordinară pe 21 decembrie 2010, de la ora 14.00, în Sala Mare a Palatului administrativ.

Ordinea de zi propusă dezbaterii consilierilor judeţeni este următoarea:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2010;
2. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului mediu al produselor agricole, folosit pentru stabilirea platilor anticipate ale anului fiscal 2011, pentru arenda in natura;
4. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor de inchiriere pentru spatii apartinand Consiliului Judetean Braila pentru anul 2011
5. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate de prestarea de diverse servicii de catre Consiliul Judetean Braila pentru anul 2011;
6. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor percepute in anul 2011 pentru eliberarea licenţei de traseu, in vederea efectuarii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, in judeţul Braila;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea „Programului cadru al manifestarilor cultural- artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2011”;
9. Proiect de hotarare privind modificarea Devizului General revizuit, a contributiei locale si Bugetul proiectului pentru obiectivul de investitii “Conservarea si promovarea culturii traditionale – O cale pentru dezvoltarea turismului brailean – Reabilitarea cladirii din Piata Traian nr. 2” finanţat in cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.2 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09. 2009;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila, de bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.504/29.07.2009, prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3;
12. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, de bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.503/29.07.2009, prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3;
13. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public al judetului Braila, in domeniul public al comunei Victoria si in administrarea Consiliului Local al comunei Victoria, a obiectivului de investitii ,,Sistem de alimentare cu apa a localitatilor Victoria si Mihai Bravu, judetul Braila;
14. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii, din domeniul public al judetului Braila, in domeniul public al comunei Rosiori si in administrarea Consiliului Local al comunei Rosiori, a obiectivului de investitii ,,Sistem de alimentare cu apa a localitatii Rosiori, judetul Braila”;
15. Diverse.