Concursul interjudeţean „Natura în poezie şi matematică” de la Şcoala “Sadoveanu’’, un succes al creativităţii

Cu ocazia Zilei Mondiale a Poeziei – 21 Martie, la Şcoala cu clasele I-VIII ,,Mihail Sadoveanu’’ din municpiul Brăila a avut loc Concursul interdisciplinar “Natura în poezie şi în matematică, ediţia I. Competiţia este aprobată de Ministerul Educaţiei şi a fost înscrisă în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene în anul 2011.
Obiectivele urmărite în concursul interdisciplinar, aşa cum subliniază prof. Florena Urse de la şcoala organizatoare, sunt stimularea creativităţii şi a interesului elevilor pentru creaţii literare şi artistice utilizând componente de limbaj poetic, narativ cât şi elemente din natură. Pentru că se vorbeşte despre natură, poezie şi matematică, s-a urmărit şi dezvoltarea gândirii convergente şi creative a elevilor prin intermediul activităţilor practice aplicative, utilizându-se metodele Tangram şi Origami.

Din cele 23 de unităţi şcolare participante la concurs – 15 din judeţul Brăila şi opt din ţară, s-au evidenţiat următorii elevi, ocupanţii locurilor întâi pe podiumul de premiere.

Secţiunea “Origami”, premiile I

Elevii de la SAM Tichileşti – Bucşă Cristian (în imaginea alăturată, lucrarea lui), Jitia Petru, Gălan Gabriel, Ilaşcu Cristinel, Mereuţă Marian

Secţiunea “ Creaţii literare”, premiile I

Vătăşelu Andrei, cls. a III-a la Liceul “Henri Coandă” din Craiova;
Cotlerenco Bianca, a IV-a, Şcoala “A. I.Cuza” din Brăila;
Butiuc Anda, a V-a, Şcoala Săvoiu din Tg. Jiu;
Portakal Melis, a VI-a, Şcoala “Ion Băncilă” Brăila,
Bălan Daniela, cls. IX, Colegiul Naţional “Ana Aslan” Brăila;
Amăriuţei Şerban, a VIII-a, Grupul Şcolar “D. Botez” din Truşeşti, Botoşani;
Stroe Miruna, cls. A VI-a, Şcoala “M. Sadoveanu”;
Şerbu Ana Maria, cls. a VII-a la Şcoala “C. S. Aldea” Brăila.

Secţiunea “Tangram”, premiul I – Bute Dragoş, a V-a la “Mihail Sadoveanu”

Secţiunea “Desen”, premiul I – Miriţă Dana, a X-a la Colegiul “A. Aslan” (în imagine, lucrarea ei numită „Enigma naturii”).

Organizatorii concursului, prof. Urse Florena, prof. Cotlerenco Magda şi directorul Şcolii Mihail Sadoveanu – prof. Simina Casănaltă – felicită elevii şi cadrele didactice care reuşesc să mobilizeze elevii, dar şi pentru activităţile alternative bazate pe creativitate.

Reclame