Proiectul naţional “Şcoala – o şansă pentru fiecare”, la Brăila

* La sediul Inspectoratului Şcolar s-a semnat protocolul de colaborare între şcoli, primării şi ceilalţi parteneri locali * Câteva sute de beneficiari brăileni primesc sprijin în cadrul proiectului în diferite tipuri de activităţi

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Brăila a găzduit marţi, 22 martie 2011, o întâlnire la nivel judeţean în cadrul Proiectului naţional “Şcoala – o şansă pentru fiecare” implementat de Agenţia Naţională pentru Rromi (ANR) în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Sportului şi Tineretului, Agenţia Comunitară “Împreună”, Centru de Formare Profesională Step by Step şi Asociaţia Internatională Step by Step.

Proiectul se derulează între septembrie 2010 – 15 iunie 2011, beneficiari fiind elevi din Şcoala cu clasele I – VIIII “Anton Pann” din municipiul Brăila, dar şi din unităţi din judeţul Brăila: Şcolile Chiscani, “Emil Drăgan” Gradiştea, Movila Miresii, Valea Cânepii şi Visani, SAM. Şuteşti şi SAM Viziru, Grupurile Şcolare Însurăţei şi “George Vâlsan” Făurei.

După cum subliniază prof. Gina Anton – coordonator judeţean al reţelei de colaborare la nivel local pentru prevenirea şi combaterea părăsirii timpurii a şcolii în judeţul Brăila în proiect, responsabilă pentru organizarea întâlnirii de la sediul ISJ – trei activităţi sunt definitorii proiectului: cele din Programul “Şcoala după şcoală”, “A doua şansă” şi “Consilierea părinţilor şi a elevilor aflaţi în risc de abandon şcolar”. În unele şcoli se derulează toate cele trei activităţi – Şcoala “Anton Pann”, Grup Şcolar Industrial Însurăţei, SAM Viziru, SAM Şuteşti şi Şcoala Vişani – iar în celelalte cinci şcoli doar Programul “A doua şansă” – primar şi serviciile de consiliere.

La întâlnire au participat prof. Romeo Cezar Mocanu – inspector şcolar general adjunct, prof. dr. Aurelia Stroe – inspector şcolar pentru alternative educationale, prof. psiholog Diana Bratosin – inspector şcolar pentru minorităţi, directorii tuturor şcolilor implicate în proiect, primarii localităţilor unde se implementează proiectul şi cadre didactice implicate in cele trei activităţi menţionate. Scopul întâlnirii a fosu nu numai diseminarea rezultatelor primare, ci şi semnarea unui protocol de colaborare intre ISJ Brăila, primării, şcoli şi ANR în vederea depunerii eforturilor şi asigurării sprijinului pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului.

Astfel, obiectivul general al proiectului este creşterea participării la sistemul de educaţie a grupurilor vulnerabile. Obiective detaliate sunt enunţate următoarele: creşterea ratei de participare în învăţământul preşcolar şi şcolar a copiilor proveniţi din medii defavorizate – copii rromi, copii din familii sărace, copii cu dizabilităţi); diminuarea fenomenului de abandon şcolar specific categoriilor defavorizate; dezvoltarea unui mechanism de colaborare intre factorii cheie implicate în procesul de educatie – şcoala, părinţi, servicii sociale, mediatori şcolari, comunitate; creşterea calităţii serviciilor de educaţie.

Din judetul Brăila, 75 de elevi din cinci şcoli beneficiază deja de Programul “Şcoala după şcoală”, 170 de adulţi de Programul “A doua şansă” – primar, secundar inferior şi pregătire profesională, iar un număr de 250 de părinţi la care se adaugă 250 de elevi beneficiază de serviciile de consiliere.

Reclame