Comasarea spitalelor, în linie dreaptă – şedinţă de îndată la CJ Brăila

Chiar dacă reprezentanţi ai mediilor politice, în special politicieni de la PNL şi PSD, au declarat în mai multe rânduri că nu cred că schimbările propuse de actuala guvernare pentru sistemul sanitar, zona spitalicească – cu referire expresă la comasările spitalelor – iată că şi la Brăila situaţia tinde să se alinieze la cerinţele noii legislaţii, aspru criticate după cum am subliniat mai sus. În acest sens a fost convocată o şedinţă de îndată a Consiliului Judeţean (CJ) Brăila, miercuri – 11 mai 2011 – cu începere de la ora 14.00, conform programului anunţat de reprezentanţii CJ.

Pe ordinea de zi a şedinţei, organizată tot în Sala Mare a Palatului Administrativ ca de obicei, se află şi alte subeicte aşa cum se poate observa din desfăşurătorul următor:

1. Proiect de hotarare privind propunerea de desfiintare si reorganizare a Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila ca structura fara personalitate juridica in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii sectorului de drum judetean DJ 211, Bordei Verde – DN 2 B, cuprins intre km 43+800 – km 53+380, din administrarea Consiliului Judetean Braila, in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii sectorului de drum judetean DJ 211 A, Bordei Verde – Viziru, cuprins intre km 0+000 – km 14+460, din administrarea Consiliului Judetean Braila in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii sectorului de drum judetean DJ 212 A, Braila – Marasu, cuprins intre km 42+000 – km 59+000, din administrarea Consiliului Judetean Braila in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii sectorului de drum judetean DJ255 A, Silistraru – Gropeni, cuprins intre km 52+000 – km 70+500, din administrarea Consiliului Judetean Braila in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Proiect POS DRU la Penitenciarul Tichileşti

Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti organizează în perioada 10 – 13 mai 2011, la hotel GBC Brăila, câteva evenimente în cadrul Proiectului „Îmbunătăţirea accesului tinerilor aflaţi în penitenciare la programe de formare profesională şi integrarea pe piaţa muncii pe parcursul şi după executarea pedepsei”. Proiect este finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) şi implementat în perioada decembrie 2008 – decembrie 2011 de un consorţiu de parteneri din România şi Austria – Administraţia Naţională a Penitenciarelor din România, Bundesministerium für Justiz, Vollzugsdirektion (Ministerul Justiţiei, Direcţia Penitenciare) din Austria, Oesterreichischer Berufsverband der Sozialarbeiterinnen (Federaţia Asistenţilor Sociali din Austria) OBDS, Penitenciarul de Minori şi Tineri Craiova, Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti, Centrul de Formare Continuă şi Evaluarea Competenţelor în Asistenţa Socială (CFCECAS).

Astfel, pe 10 mai 2011 are loc un eveniment dedicat angajatorilor din Brăila, cu tema „Self Marketing – sprijin pentru succesul în carieră”. În zilele 11 şi 12 mai 2011 se desfăşoară un curs de pregătire pentru personalul serviciilor publice/ private în domeniul social şi ocupare cu tema „Servicii de suport oferite tinerilor după eliberarea din penitenciar pentru integrarea pe piata muncii”. Pe 13 mai are loc Seminarul regional de promovare a angajabilităţii tinerilor după eliberarea din penitenciar.

Activităţile de mai sus îşi propun, aşa cum precizează inspector principal Jenie-Gianina Crăciun, directorul PMT Tichileşti – promovarea serviciilor de suport dezvoltate în cadrul proiectului, care facilitează accesul şi menţinerea pe piaţa muncii a tinerilor după eliberarea din penitenciar şi se adresează atât lucrătorilor din penitenciare cât şi serviciilor de asistenţă socială, de ocupare a forţei de muncă şi potenţialilor angajatori.