Cei 130 ani de Bibliotecă Publică la Brăila, aniversare la Biblioteca „Istrati” şi lansare cu Pătrăşcan

La 23 august 2011, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” şi Muzeul Brăilei au serbat 130 ani de la înfiinţare – care s-a petrecut prin Decret regal semnat de Carol I la Sinaia şi prin care se consfinţea întemeierea Bibliotecii Publice şi a Muzeului în urbea  de la Dunăre.

Biblioteca brăileană a dezvoltat un amplu program de atargere a noi cititori, cu standuri de carte în centrul vechi, mai precis în Piaţa Traian, dar şi în Parcul Monument – sau Kiselef, cum se numea la începuturi, în prima jumătate a secolului trecut,  parcul cu monnumentul „pierdut”, de fapt distrus de turci, imediat după 1916, pentru că le amintea de ce a fost ridicat obeliscul (ridicat pe la 1833 în amintirea minunii care l-a salvat de un obuz pe ţarul rus Nicolae I în războiul pe atunci al Rusiei cu turcii). La standuri au activat şi elevi voluntari.

Un moment deosebit s-a desfăşurat la sediul din Calea Călăraşilor, unde a avut loc lansarea lucrării „130 de ani de bibliotecă publică la Brăila” – un volum (al doilea dintr-o serie deschisă acum cinci ani în urmă alt jubileu, respectiv la 125 de ani de existenţă)  în care sunt prezentate cititorului cele mai importante realizări din activitatea bibliotecii judeţene brăilene, dar şi întreaga echipă care lucrează în prezent în instituţie. Un Cuvânt înainte spumos şi plin de miez a realizat volumului profesorul şi scriitorul Constantin Gherghinoiu – directorul Liceului Pedagogic „D. P. Perpessicius”, membru în Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România.

Tot în 23 august 2011, caricaturistul brăilean Costel Pătrăşcan (foto dreapta) şi-a vernisat expoziţia aniversară – la împlinirea celor 45 de ani, că doar o dată face omul această vîrstă! – dar a şi lansat albumul de caricaturi intitulat „Istoria Literaturii române. Erată”. Apărut la Editura Proilavia a Bibliotecii Judeţene “Panait Istrati” Brăila, micul dar atractivul album are dedicaţia „Părinţilor mei”, câteva meşteşugite cuvinte introductive semnate de Alex Ştefănescu – binecunoscutul critic literar, Ştefan Cazimir. La evenimentul plurivalent, cu cele două lansări plus aniversarea bibliotecii care le-a cuprinns pe toate, plus vernisajul expoziţiei de caricaturi ale lui Pătrăşcan a fost prezent şi primarul municipiului Aurel Gabriel Simionescu – în imaginea din stânga, alături de Dragoş Adrian Neagu, în stânga sa, şi Costel Pătrăşcan.

S-au spus, cum altfel, cuvinte de apreciere – aşa cum e şi firesc la aniversări şi la alansări, la vernisaje nu mai vorbim, e greu să critici şi să „ataci” omul chiar în clipele sale de bucurie şi de, în fond,  glorie. Dar trebuie să spun aici epigramele rostite de Stela Şerbu-Răduzcan, colega în ale umorului, membră de asemenea a Cenaclului Umoriştilor Brăileni „Ştefan Tropcea”.

Domnului Costel Pătrăşcan, la Expoziţia de caricatură – de Stela Şerbu-Răducan

Of, artiştii

E foarte-atent Costel

La blânzi şi la duri

Şi nimeni nu-i ca el

Când face figuri…„.

Nostalgică

Să vezi desene, o să vrei

În august, 23

Inegalabile creaţii!

Aud? Urale şi ovaţii?!„.

Poză

O experienţă ce-o să-mi placă

(Eu ştiu că n-are pic de trac)

Caricatura o să-mi facă

Să-ncep, deja, să mă dezbrac?”

Mai multe despre Biblioteca sărbătorită pe site-ul propriu la adresa web http://www.bjbraila.ro/bjpi/ iar despre Costel Pătrăşcan pe site-ul său, respectiv pagina web http://www.patrascan.ro/ unde puteţi admira şi noutăţi.

“LET’S DO IT, ROMANIA!” și ASOCIAŢIA PRO DEMOCRAŢIA CLUB BRĂILA simulează MAREA CURĂŢENIE

Proiectul naţional „LET’S DO IT, ROMANIA!” prin care se doreşte activarea şi angajarea a cât mai mulţi cetăţeni în acţiunea de curăţenie şi voluntariat are la Brăila un partener fidel în Asociaţia Pro Democraţia (APD) Club Brăila.

În scopul pregătirii eficiente a acţiunii din 24 septembrie 2011, care se va desfaşura simultan în întreaga ţară, APD Club Brăila organizează împreună cu 30 de voluntari o simulare în perimetrul satului Vărsătura, zona liniei  de tramvai. Simularea are loc miercuri, 24 august 2011. Întâlnirea participanţilor cu echipa judeţeană de organizare are loc în Parcul Monument la rondou, încapând cu ora 900 unde se va face înscrierea voluntarilor.

Deplasarea în zona vizată pentru curăţenie se va face gratuit, cu mijloc de transport asigurat de Primăria municipiului Brăila. Sunt invitaţi brăilenii de toate categoriile sociale şi indiferent de vârstă, inclusiv autoritaţile locale dornice de a se implica activ în rezolvarea problemelor comunităţii.

Mariana Bâtcă – președinte APD Club Brăila – ne asigură că membrii echipei judeţene şi voluntarii vor efectua activităţii de ecologizare a zonei având asigurat întregul echipament necesar (mânuşi, saci menajeri etc.). Invitaţia se adresează implicit mass-mediei locale.

”Cu această ocazie invităm agenţii economici locali care doresc să susţină financiar acţiunea din 24 septembrie să se alăture echipei judeţene”, precizează Esmeralda Ghiorghiță – coordonator Comunicare în proiect din partea APD Club Brăila. Cei interesați pot afla amănunte despre proiect, inclusiv modalitatea de înscriere ca voluntar, de la echipa județeană la e-mail braila@letsdoitromania.ro și la
sediul APD Club Brăila din str. Petru Maior, tel. 0239611381.

Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” din Brăila își serbează 130 ani de existență

Marţi, 23 august, cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la înfiinţarea instituţiei Biblioteca Publică la Brăila, la nivelul instituției aniversată – Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” – se desfășoară câteva activități având drept scop atât sărbătorirea momentului, cât și popularizarea în rândul unui număr cât mai mare de potențiali cititori a activităților pe care le pot derula brăilenii de toate vârstele prin intermediul bibliotecii.

     În Piaţa Traian (foto) şi Parcul Monument – în faţa Orăşelului Copiilor – au fost amplasate două puncte de înscriere gratuită, precum şi două pavilioane de împrumut cărţi, filme şi publicaţii periodice. Cei interesați au putut să ia contact direct cu reprezentanții bibliotecii între orele 10.00 – 15.00.

De asemenea, la sediul central al instituţiei din Calea Călărașilor au fost invitați prietenii bibliotecii la evenimentul de lansare a publicației aniversare numită „130 de ani de lectură publică la Brăila”, tipărită la Editura Proilavia a Bibliotecii ”Istrati”.

Concomitent, în jurul aceleiași ore – 17.00, are loc și vernisajul expoziţiei de caricatură „Istoria literaturii române: Erată” cu lucrările lui Costel Pătrăşcan (foto dreapta).

Cursuri de tehnici de simulare cu CRED, în proiect european

Centrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare Umană (CRED) implementează proiectul „Economia Socială – O noua provocare în inserţia pe piaţa muncii a deţinuţilor”, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în parteneriat cu Penitenciarul de Femei Târgşor, Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Tichileşti, Penitenciarul Brăila, S.C. MONOPRIX SRL – Brăila (Bella Italia), European Think Tank Pour la Solidarité – Belgia.

În cadrul acestui proiect. CRED organizează în perioada 23 august 2011 – 26 august 2011 la Mamaia, cursul “Tehnici de stimulare a CSR (Corporate Social Responsibility)”. Vor fi abordate ca teme generale Economia sociala versus CSR, Tehnici de stimulare a CSR precum promovarea unei cauze, marketing legat de o cauză, marketing social, acţiuni filantropice, voluntariat în comunitate, practici de afaceri responsabile sociala. Costurile aferente participării la aceste cursuri (cazare, masa, transport) sunt asigurate organizator.

Cursul de tehnici de stimulare a CSR (Corporate Social Responsibility), este sustinut de un expert belgian, precizeaza Camelia Tancău de la CRED – manager proiect.

Ședință ordinară la Consiliul Județean Brăila, august 2011

Conform anunțului organizatorilor, în data de 29 august 2011 începând cu ora 10.00 are loc ședința ordinară a Consiliului Județean Brăila, la Sala Mare a Palatului administrativ. Subiectele din lista propusă sunt, ca de obicei, de interes general și de aceea legislația prevede anunțarea lor către cetățeni. Cetățenii direct interesați pot lua legătura cu factorii decizionali din instituția/ departamentul respectiv sau cu unul dintre consilierii județeni.

Ordinea de zi are următoarea componență:

1. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Braila;

3. Proiect de hotarare privind adoptarea politicii publice ”Cresterea calitatii serviciilor de sanatate in judetul Braila – Imbunatatirea accesului femeilor insarcinate din mediul rural la asistenta medicala primara si de specialitate  (2012)”;

4. Proiect de hotarare privind modificarea Devizului General, a contributiei locale si Bugetul proiectului pentru obiectivul de investitii “O poarta spre patrimoniul cultural brailean-reabilitarea cladirii de patrimoniu din strada Ana Aslan nr. 27-29” finanţat in cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;

5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Devizului General revizuit, a contributiei locale si Bugetul proiectului pentru obiectivul de investitii “Biblioteca Judeteana Panait Istrati – un pol de dezvoltare a turismului cultural in judetul Braila” finanţat in cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;

6. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei Consiliului Judetean Braila, la co-finantarea Proiectului „Sistem de management
integrat al deseurilor in judetul Braila”;

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila”;

8. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului situat in municipiul Braila, Calea Calarasilor nr. 52 (partial) hotel si restaurant tineret, corpurile F si G si etajul superior al corpului D;

9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Acces exterior etajul I corp C (lift) – Spitalul Judetean de Urgenta Braila Sos. Buzaului nr.2;

10. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de administrare a Muzeului Brailei asupra imobilului situat in Braila, str. Gradinii Publice nr. 20 A, proprietate publica a judetului Braila si preluarea acestuia in administrarea Consiliului Judetean Braila;

11. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, a spatiului in suprafata de 239,35 mp din imobilul situat in Braila, Soseaua Buzaului nr. 3 A, corp 2, pe o perioada de 10 ani, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dunarea” Braila;

12. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, a spatiului in suprafata de 74,25 mp din imobilul situat in Braila , Soseaua Buzaului nr. 3 A, corp 2, pe o perioada de 10 ani, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Dunarea” Braila;

13. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita catre Facultatea de Inginerie Braila – Universitatea “Dunarea de Jos” Galati, a unor spatii din imobilul situat in municipiul Braila, Calea Calarasilor nr.29, pe perioada anului universitar 2011-2012 si in principiu pentru anii universitari 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015;

14. Informare referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila in trimestrul II al anului 2011;

15. Diverse.

Voluntari brăileni în proiectul „Grătar curat 2011” au spus ”Nu” gunoaielor din pădurea Lacu-Sărat

Asociația „MaiMultVerde” și „Golden Brau” au continuat acțiunile de curățenie și de informare a cetățenilor la Brăila, în pădurea Lacu-Sărat, acolo unde oamenii vin la aer liber, la scăldat și la un grătar. Așa cum deja am prezentat încă din data de 19 august când v-am invitat să deveniți voluntari, duminică – 21 august 2011 – activitatea cuprinsă în Proiectul „Grătar Curat 2011” a completat lista evenimentelor deja derulate la Snagov (Complex Astoria), Iași (Pădurea C.A. Rosetti), Galați (Pădurea Gârboavele), Arad (Pădurea Ceala), Dolj (Pădurea Bucovat).

     Dimineață, la ora 9.00, în fața Colegiului Național ”Gh. Munteanu-Murgoci” (foto stânga) au venit la întâlnirea cu Dana Licsandru – absolventă a Colegiului Național ” Nicolae Bălcescu” și coordonatoare locală  a proiectului, parteneră a echipei de la „MaiMultVerde”, destui tineri, subsemnata – Armanda Filipine – și încă două doamne, semn că la îndemnul de face bine există întotdeauna cineva care răspunde ”prezent”.

De la Colegiul „Bălcescu” au fost cei mai mulţi: Cristian Ştefan Barbu, Elena Ioniţă, Adrian Aramă, Bogdan Ciucă – acum  student, Alexandru Dobre – student ASE, Alexandru Chesaru – student Construcţii. Au mai fost şi Robert Neagu din Spania, Iulian Mihalache de la Liceul Teoretic „Panait Cerna”, Ana Maria Teodorescu, Anca Grăjdan şi Corina Andrei de la „Murgoci”, Victor Roman – student, absolvent la „Cerna”, Marilena Alexandru de la Liceul de Artă „Hariclea Darclee”, Vlad Viorel Vatavu de la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Oana Aramă – studentă, Mihai Daniel Mendrino, Alexandra Toader, Ana Constantin de la Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”, Raul Dumitraşcu – student la ASE, fost elev la Colegiul Economic „Ion Ghica”.

Au fost cu noi şi prof. Tiţa Tomescu de la Grădiniţa nr. 4, dar şi Elena Buriu – pensionară. Cu toții ne-am echipat cu tricourile și șepcile proiectului (foto dreapta).

De ce i-am menţionat pe toţi, vă întrebaţi… Unu: pentru că merită felicitări, activitatea nefiind una cu profit material-financiar şi nici cu bonusuri în catalog ori în traseul profesional. Doi: tinerii ar trebui să nu uite că participarea la acest gen de activităţi aduce totuşi un câştig, la CV, facultăţile de top fiind atente la menţiunile cu acest caracter al aplicanţilor. Trei: am socializat, ne-am găsit noi prieteni.

     Echipa de la „MaiMultVerde” care s-a deplasat la Brăila şi ne-a făcut bucuria de a vedea împreună cu noi cam ce anume lasă în urmă pasionaţii de picnic a fost alcătuită din Miruna Ralea – manager proiect, Andrei ”Mirel” Mocanu, Alex Stefan, Vasile Ciobanu, Diana Maican şi Ana Constantinescu – fotograf (fotografiile din material îi aparțin, mai puțin primele două).

În finalul activităţii de responsabilizare a picnicarilor şi de curăţenie din pădurea Lacu-Sărat voluntarii „MaiMultVerde” au transmis participanţilor la picnic mesajul „Un grătar bun este un grătar curat” şi au strâns aproximativ 110 de saci de gunoaie. „Voluntarii au împărţit saci de gunoi grataragiilor, le-au explicat importanţa păstrării curăţeniei în zonele naturale şi au adunat gunoaiele lăsate de alţi petrecăreţi în urmă”, a subliniat Anamaria Bogdan – director comunicare la „MaiMultVerde” – în comunicatul de presă care a povestit evenimentul şi altor colegi din media.

Am avut şi un moment de respiro, în jurul prânzului. Tot cam pe atunci Ana Constantin a avut curajul să se înscrie la un concurs organizat de echipa „Golden Brau” – prezentă în zonă din luna mai 2011 iar 21 august fiind ultima zi a campaniei, Team Leader – Geanina Măgeanu, cadru didactic la Şcoala Chiscani şi voluntar la „Golden Brau”. Tânăra noastră colegă de duminică a câştigat locul doi la concursul unde a pregătit mici la grătar, apoi a fugit cu câte unul spre o masă, atentă să nu îl scape dintre cele două beţe (aşa era cerinţa organizatorilor… am încurajat-o şi noi de pe margine!). A fost recompensată cu un şorţ de bucătărie, cu o revistă de rețete şi bere pentru acasă, iar mititeii i-a împărţit bucuroasă cu echipa de voluntari.

Proiectul „Grătar Curat 2011” se va încheia în 4 septembrie 2011 cu o cursă de plute din PET-uri la care vor participa voluntari din cele șase județe. Fiecare echipă, condusă de un coordonator, va construi o plută din PET-urile adunate în cadrul acţiunilor de curăţenie cu care va participa la cursa organizata pe un lac din Bucureşti. I-am pus în legătură pe tinerii brăileni cu prof. Mihai Ţarălungă de la Cercul de Navomodele de la Palatul Copiilor. Pasionatul constructor de nave în miniatură a avut amabilitatea să promită că îşi va întrerupe pentru câteva momente concediul pentru a le oferi tinerilor din echipă sfaturi utile în construcţia plutei.

        „Grătar curat 2011” este un proiect de conştientizare şi responsabilizare a grataragiilor şi picnicarilor derulat de Asociaţia „MaiMultVerde” şi „Golden Brau”. Este cunoscut faptul că în urma activităţilor de grătar şi recreere în natură rămân cantităţi impresionante de gunoi, iar eforturile autorităţilor şi organizatiilor de mediu nu sunt suficiente pentru a păstra curate aceste zone de petrecere a timpului liber. „De ani de zile ecologiştii îi arată cu degetul pe picnicari pentru că lasă în urma lor munţi de gunoaie. Din punct de vedere educativ, valoarea acestei strategii este nulă. Nu vei schimba niciodată pe cineva dacă-l vei face să se simtă inferior. Prin proiectul Grătar curat vrem să ne împrietenim cu picnicarii şi grataragii şi să le arătam că lucrurile pot fi făcute şi altfel, spre binele nostru, al tuturor”, apreciază Dragoş Bucurenci – preşedintele Asociaţiei „MaiMultVerde”. Este perfect adevărat, pentru că noi am auzit de la toţi cei veniţi la un grătar în pădurea Lacu Sărat că au grijă de curăţenie, majoritatea afirmând că au la ei saci de menaj pentru a nu lăsa în urmă gunoaie. Primii pe care i-am întâlnit au fost nişte gălăţeni, familiile Cornel şi Liliana Oancea, Dumitrel şi Maricica Tinu care au spus că vin de ani mulţi aici, pe malul Lacului Sărat, pentru aer şi pentru linişte. Și să știți că am găsit destule obiecte printre gunoaie, de la pături până la furculițe de inox (în foto stânga, Ana m-a suprins tocmai când descopeream tacâmuri abandonate). Oricum trebuie să recunosc și faptul că se cunoaște trecerea lucrătorilor de la Salubritate pe acolo (pe unul l-am văzut chiar în acea zi strângând resturi în sac de plastic), iar așa cum a confirmat Dan Apostol – directorul Direcției de Administrare și Gospodărire Locală (a Primăriei Brăila) – există la final de săptămână, în sezon,  inclusiv toaletă ecologică în zonă.  

Proiectul Grătar Curat este unul din puţinele pentru care rezultate mai bune înseamnă cifre mai mici. Ne dorim ca de la an la an să raportăm o scădere a cantităţii de deşeuri adunate, dar şi o îmbunătăţire semnificativă a aspectului şi calităţii zonelor vizate de activităţile de petrecere a timpului liber. Prin programul Grătar Curat, Golden Brau doreşte să împărtăşească experienţa berii consumate responsabil din toate punctele de vedere. Vrem să oferim cel mai potrivit context pentru savurarea unei beri făcute cu grijă: un grătar curat, într-un mediu primitor”, a declarat Ana-Maria Tasu (Mureşan) – Corporate Relations Manager la Heineken Romania.

„Grătar Curat” este un proiect aflat la a doua ediţie. În anul 2010, peste 400 de voluntari ai Asociaţiei „MaiMultVerde” şi reprezentanţi ai „Golden Brau” s-au implicat în acţiunile de informare şi responsabilizare a ”grataragiilor” şi au adunat 17 tone de gunoaie din zonele
naturale de petrecere a timpului liber.

Mic discurs despre educație

Îmi spunea zilele trecute un cunoscut că aștepta de la mine să scriu despre… dezastrul din învățământ. Oare de ce vor oamenii să vadă asemena texte? Nu e suficientă nebunia contemporană, ori criza economică, financiară, socială și morală care se adâncește și care, iată, ne găsește mai mult nepregătiți să-i facem față? Nu e destulă indiferența noastră, a tuturor, față de problemele reale – mai degrabă dăm un os câinilor decât ajutăm un copil premiant care provine dintr-o familie modestă? Nu e destulă micimea celor care nu mai știu decât de propriul interes și pentru acest deziderat (hm!) sunt în stare să-și vândă prietenii și colegii, să ponegrească în stânga și în dreapta uitând că roata vieții se învârte implacabil și că rămâne după noi doar ce am construit și nu ceea ce am murdărit… Nu e destulă răutate, nu e destulă mizerie?

În fine, ce să scriu despre învățământ? Că niște tineri ușor debusolați – nu mai mult decât adulții care produc zilnic haosul cotidian – au picat cu zgomot mediatic bac-ul? Că destui profesori au luat note foarte mici la examenul de titularizare – dar cine i-a oprit să învețe materialele respective (ce dacă nu se aplică sută la sută la ore… metodica trebuie studiată, ca și pedagogia dacă vrei să stai în fața elevilor!)… Ori că ministeriabilii nu prea reușesc să facă o reformă viabilă în sistemul educațional, poate și pentru că nu știu încotro vor să ne îndreptăm?  Ori că la nivel local lucrurile pot merge și mai bine dacă fiecare, repet, fiecare ăși va face bine treaba acolo unde se află?

Pentru că, stimat amic, dar și dragi prieteni și cititori, aceasta este calea: să ne facem datoria în micul nostru loc aflat sub soare, și nicidecum să ne erijăm în judecătorii lumii. Pentru că nu vom rezolva cu nimic lucrurile dacă clevetim – la colț de stradă, la o cafea ori prin media. Este adevărat că la început a fost Cuvântul, dar el se cuvine să fie ziditor, cum a fost la crugul timpului, și nicidecum sfidător și ucigător, cum ne-am învățat (tare prost, după părerea mea) în anii din urmă. Știu că sunt destui care îmi împărtășesc opiniile, ca acestea de aici, îi întâlnesc adesea și mă bucur. La fel cum mă bucur că există și păreri la polul opus, ca să existe teren bun pentru dialog și să așezăm controversa pe planul ideilor și al valorilor. Altfel, rămânem în sfera grosieră a gâlcevei mici, a detractorilor, și nu acesta este scopul. Repet, cred că pe calea vieții se cuvine să fim autoperformeri, să folosim Cuvântul cu bunul simț așteptat de la noi, oamenii, cei care ne credem pe treapta a mai înaltă a evoluției.

Cu MaiMultVerde și Golden Brau, Campania “Grătar Curat 2011” în pădurea Lacu Sărat

Asociația MaiMultVerde și Golden Brau au demarat campania de informare și responsabilizare a ”grataragiilor” din țară, campanie numită “Grătar Curat 2011” și la care sunt invitați să participe și brăilenii dat fiind că una dintre acțiuni are loc în pădurea Lacu Sărat. Astfel, suntem invitați – împreună cu cei 20 de voluntari din Brăila – la o acțiune de informare și curățenie, duminică, 21 august 2011, in Pădurea Lacu Sarat.

“Avem nevoie de ajutorul tău ca să dăm un exemplu pozitiv celor care nu înțeleg cât de important este să își strângă gunoiul după ce merg la grătar în zone naturale. La acțiunea de curățenie vor participa voluntari MaiMultVerde”, precizează organizatorii.

Cei care s-au înscris prin intermediul Danei Licsandru – coordonator local din partea MaiMultVerde – beneficiază de transport gratuit cu microbuzul din orașul Brăila, mâncare și apă pentru masa de prânz. Cei care doresc să se implice activ în activitatea de curățire vor primi și materiale necesare, plus tricoul și sapca de voluntar ”Grătar Curat”.

Acțiunea se va desfășura timp de o zi, duminică, de la ora 9.00 la 16.00, cu pauză de prânz inclusă. Întâlnirea de plecare organizată are loc în parcarea Colegiului Național “Gheorghe Munteanu-Murgoci”.

Nu uitați: MaiMultVerde www.maimultverde.ro/   şi Golden Brau http://goldenbrau.ro/ te scot la voluntariat în aer liber! Duminică – 21 august, pentru un „Grătar Curat” al picnicarilor din Pădurea Lacu Sărat.

“Ne dorim să dăm un exemplu pozitiv oamenilor care nu îşi strâng gunoiul după ce merg la grătar iar pentru acest lucru avem mare nevoie de ajutorul tău voluntar. Dacă ai peste 18 ani şi vrei să te numeri printre voluntarii de la Brăila, scrie un e-mail cu subiectul Grătar Curat 2011 pe adresa danutza_smiley_face [at] yahoo [punct] com şi înscrie-te la acţiune până pe 19 august, ora 16.00”, precizarile aparțin Aneimaria Bogdan – director comunicare la Asociatia MaiMultVerde.

 MaiMultVerde – o asociație militantă

       Avand ca valori declarate în statut respectul pentru natură, voluntariatul, cooperarea, independența și comunicarea, MaiMultVerde este o asociație care și-a propus să construiască o nouă cultură a voluntariatului pentru mediu în Romania. Președintele ei – Dragoș Bucurenci – a ieșit de mai multe ori în media și a promovat, împreună cu echipa (… de prieteni, între ei și Cătălin Ștefănescu de la emisiunea „Garantat 100 la sută„ ca să numesc doar unul dintre formatele de succes care îl au în echipă) ideile din programul organizației neguvernamentale și astfel au reușit să planteze peste 400.000 de puieți, să adune mai mult de 270 tone de gunoi, să implice peste 14.000 de voluntari și lista poate continua – amănunte pe pagina Facebook a asociației, dar și în Raportul anual 2010 (publicație realizată pe suport ecologic). Site-ul MaiMultVerde este disponibil cu link direct și din Brăila Chirei http://brailachireiwordpress.com/ .

La Facultatea de Inginerie Brăila, final de Modul 3 în proiectul european PLM Adaptor

Facultatea de Inginerie Brăila (FIB) din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, împreună cu ADA – liderul în implementări PLM (PLM – managementul ciclului de viaţă al produsului) în România – şi cu 6 dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior tehnic din ţară, au finalizat modulul 3 al proiectului PLM – Adaptor, prin care s-au instruit în domeniul fabricaţiei digitale, numai în facultatea brăileană, 100 studenţi.  În cadrul acestei a III-a etape de pregătire prin proiect, sub coordonarea directă a conf. dr. ing. Dorinel EFTIMIE, studenţii  au învăţat că pe baza modelului 3D al produsului proiectat, care a fost verificat la solicitări exterioare, pot simula fabricaţia produsului si totodată pot optimiza acest proces cu ajutorul unui software de ultimă generaţie de tip CAM (Computer Aided Manufacturing).

” Aceasta etapa in cadrul programului deja foarte cunoscut in rândul studenţilor a respectat in totalitate aspectele de noutate organizatorica  introduse de celelalte doua module, comparativ cu învăţământul universitar de stat de tip clasic. Dintre aceste particularităţi menţionez: înscrierea fiecărui candidat s-a făcut on-line pe site-ul www.plmadaptor.ro prin declararea datelor personale de tip nume, prenume, adresă de domiciliu, CNP, nivelul actual al studiilor etc.; fiecare înscris a primit pe adresa sa de e-mail confirmarea finalizării procesului de înscriere; în urma concursului de admitere cei declaraţi admişi au fost anunţaţi prin SMS să-şi aleagă grupa de studiu şi orarul afişat pe Internet; prezenţa la ore a fost obligatorie, deoarece nu poţi obţine competenţe dacă ai absenţe”, subliniază conf. ec. dr. ing. Adrian Goanță – decanul FIB.

Întregul comunicat referitor la această etapă, cu amănunte, COMUNICAT PLM – EPILOG MODULUL 3 – FIB

Lupta cu birocrația, o continuă barieră între administrație și cetățean

* Brăilenii se simt neajutorați, dar uneori nu-și cunosc îndatorile – confirmă viceprimarul Alexandru Dănăilă

Alexandru Dănăilă, reprezentant al PNL, se află de puțină vreme – de la finele lunii ianuarie 2011 – în poziția de viceprimar al municipiului Brăila, dar s-a familiarizat cu aspectele muncii sale și are în acest sens opinii pro și contra. Studiile de drept îi dau tânărului (27 ani) liberal posibilitatea să jongleze cu lejeritate prin hățișurile legislative, ceea ce nu îi și permite întotdeauna să ajungă la un numitor comun cu toate elementele din solicitările brăilenilor.

”Mi se pare că birocrația este excesivă, nu numai pentru noi – administrația, care ne facem datoria, ci și pentru cetățeni care vin să-și rezolve problemele”, afirmă tânărul viceprimar liberal care nu se teme de cantitatea uriașă de muncă ci încearcă să descopere cum anume să-i ajute mai bine pe cei care solicită acest lucru.

Unii brăileni vin însă cu solicitări din care reiese clar că nu cunosc legile, nu își cunosc obligațiile și drepturile, adesea cei care locuiesc la bloc au pretenții exagerate. Aceste aspecte ies și mai bine la iveală în zilele de audiențe, când viceprimarul primește în cabinetul său brăilenii petiționari.

”Oamenii vin la primărie pentru îndrumări, dar rămân dezamăgiți pentru că nu li se rezolvă întotdeauna problemele. În sensul simplificării activității, serviciul specializat de la nivelul primăriei a făcu mai multe propuneri, dar nu s-a ținut cont de ele la nivel guvernamental”, afirmă Alexandru Dănăilă. Viceprimarul este însă hotărât să persevereze în atingerea obiectivului propus, acela de a reuși să ajute cât mai bine cetățenii, dar nu uită să le amintească acestora din urmă că ”trebuie să își cunoască și ei foarte bine drepturile și îndatoririle”.

Alexandru Dănăilă a primit de la primarul Aurel Gabriel Simionescu (PSD) ca atribuții gestionarea activității următoarelor departamente: Direcția Tehnică, Instituția Arhitectului șef și Direcția Urbanism, Direcția Patrimoniu.