Brăilenii primesc ajutoare alimentare din stocurile comunitare de intervenție

* Categoriile vizate, așa cum se precizează într-un comunicat al Primăriei Brăila, sunt șomerii în plată, persoanele singure sau familii cu venitul minim garantat, persoanele cu dizabilități, pensionarii cu pensii mai mici de 400 lei

O informare publică a Primăriei municipiului Brăila anunță că începând cu data de 5 septembrie 2011 se realizează distribuirea către beneficiari – o cifră de 12.483 de persoane la Brăila – a ”ajutoarelor alimentare provenite din stocurile de intervenție comunitare”.

Persoanele beneficiare de ajutoare alimentare se încadrează în una din categoriile următoare: familiile sau persoanele singure beneficiare de venit minim garantat conform Legii nr.416/2001 cu modificarile și completările ulterioare; șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj, cf. Legii nr. 76/2002 cu modificarile și completările ulterioare; pensionarii sistemului public de pensii ale căror venituri, obținute din pensie sau din cumul de pensii, sunt sub 400 lei  lunar; persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, neinstituționalizate.

Alimentele distribuite și cantitatile pentru fiecare persoană sunt în limitele normelor standardizate astfel: 13 kg făină, 9 kg mălai, 2 kg paste făinoase, 8 kg orez, 1 kg biscuiți și 1,5 kg lapte praf.

Cantitatea totală de produse alimentare ce va reveni fiecarui beneficiar va fi de 34,5 kg. Furnizarea către beneficiari a ajutoarelor comunitare se va realiza de luni până vineri, în intervalul orar  08.30 – 14.00, prin două puncte de distribuție:  Corpul C al Colegiului Tehnic “C.D. Nenițescu” (fostul Liceu de Chimie) – intrarea din Șos. Națională Veche (în spatele liceului) pentru persoanele cu handicap grav, adulți și copii neinstituționalizati și șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj; Grupul Școlar Industrial “Constantin Brancoveanu” din Calea Galatți nr. 366 pentru pensionarii sistemului public de pensii cu venituri sub 400 lei/lunar și persoanele singure sau familiile beneficiare de venit minim garantat prin dispoziție
scrisă a Primarului municipiului Brăila.

”O persoană beneficiază de ajutor constând în produse alimentare o singură dată în cadrul planului și pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparține la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă se regăsește la acea dată în mai multe categorii.

Distribuirea se va realiza numai pe baza cărții de identitate/ buletin de identitate/ carte de identitate provizorie / certificatul de naștere (pentru minori) în original, a dispoziției de curatelă/tutelă,  a procurei notariale ( în cazul persoanelor ce nu se pot deplasa). Pentru persoanele șomere este obligatorie prezentarea carnetului de șomaj vizat la zi.

Beneficiarii au obligația de a se deplasa la punctele de distribuție cu ambalajele necesare transportării ajutoarelor alimentare, întrucât Direcția de Asistență Socială nu asigură transportul alimentelor către beneficiari, acesta revenindu-le în totalitate.

Activitățile de distribuire a alimentelor se vor desfășura atât timp cât va fi necesar pentru ca toate persoanele beneficiare să-și poată ridica alimentele”, se mai arată în informare.