În Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, îmbunătățirea activității prin proiect european

* Finanțarea nerambursabilă vine prin Programul Operațional Sectorial Mediu și co-finanțare de la Fondul European de Dezvoltare Regională

              Cred că fiecare dintre noi știe că avem, la doi pași de urbea brăileană, o bogăție incomensurabilă a naturii și că putem să ne bucurăm de ea. Este vorba, așa cum vă imaginați, de Parcul Natural Balta Mică a Brăilei în incinta căruia nu prea ne deplasăm și pentru care ar trebui să facem mult mai mult în ceea ce privește cunoașterea sa integrală, protejarea și promovarea. Există câteva acțiuni în acest sens, dar ele nu sunt niciodată de ajuns mai ales că nu prea se mai fac activități serioase de cercetare a faunei și florei existente în zonă, iar atunci când ajung vizitatori în areal există un risc serios ca aceștia să producă pagube și nimeni să nu știe.

         În fine, despre toate acestea (sau aproape…) se vor ocupa acum printr-un proiect pe bani europeni reprezentanții Administrației Parcului Natural Balta Mică a Brăilei, așa cum au afirmat Alexandru Buricea – director Parc Natural Balta Mică, Bogdan Albu – responsabil achiziții, manager de proiect – și Andrei Anca – biolog – (foto) la conferința de presă organizată (vineri – 9 septembrie 2011) la sediul Muzeului Brăilei, la Centrul Diversității Culturale.

Proiectul este ”Managementul capitalului natural din Balta Mică a Brăilei prin abordarea integrată, evaluare și conștientizare”, el are o valoare totală de 12.741.650 lei și este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu – axa Prioritară 4 ”Protecția mediului”.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 39 de luni, până în aprilie 2014, și are câteva obiective de atins: îmbunătățirea managementului Parcului Balta Mică în contextul instituirii statutului de sit de împortanță comunitară (SCI) și de arie de protecție specială avifaunistică (SPA) și creșterea capacității instituționale de gestionare a rețelei ”Natura 2000”; creșterea magnitudinii biosferei Parcului Natural Balta Mică a Brăilei – după modelul complexelor de ecosisteme acvatice și terestre existente înainte de îndiguirile
din deceniul VI al secolului trecut (n.aut. Și care au condus la înființarea Insulei Mari a Brăilei dar și la distrugerea în mare parte a ecosistemului de baltă/ luncă în județul Brăila) – și îmbunătățirea serviciilor oferite de ecosisteme; îmbunătățirea percepției în rândul grupurilor țintă (respectiv comunitățile locale, elevi, vizitatori, utilizatori de resurse și servicii oferite de ecosistemele din parc) despre valoarea patrimoniului natural al Bălții Mici a Brăilei.

        Totodată, cei trei angajați de la Administația Parcului Balta Mică au precizat că nu au încetat vizitele realizate de tineri, în această vară fiind în zonă cel puțin trei grupuri turistice și de studiu: un grup de 40 elevi de la Piatra Neamț, un grup de la Galați, concurenții  și echipa de la Concursul internațional ”Danubius” organizat de Palatul Copiilor Brăila și echipa de proiect (realizat în luna august 2011 de Asociația Pro Democrația Club Brăila, Asociația ”Livada” și Direcția Județeană Brăila pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național) cu jurnaliști-studenți de la Chișinău.

Un aspect neplăcut se remarcă în scăderea drastică a nivelului apei, ca urmare a secetei din acest an, ceea a produs dispariția în acest sezon a lacurilor din arealul Parcului Balta Mică a Brăilei. Cei care ar dori să admire zonele altădată mustind destuf, nuferi și de păsări vor avea surpriza de a merge cu… piciorul și căruța pe fundul lacurilor.

Vă invit stimați prieteni și cititori, în context, să vizualizați și informații referitoare la situri naturale și încălcări ale legii la adresa web http://www.ecomagazin.ro/noi-ilegalitati-in-natura-2000-dobrogea-ce-pot-declansa-un-nou-infringement-pt-romania/  , invitație pe care o fac în ideea că se impun măsuri severe de respectare a legii pentru că așa reușim, sper, să respectăm și să protejăm cu adevărat natura.

Sesiune de admitere, de toamnă, la Facultatea de Inginerie Brăila

* Se oferă posibilitatea doritorilor să se înscrie atât la studii de licență, cât și la cele de master

 

Așa cum anunță conf. ec. dr. ing. Adrian Goanță – decanul Facultății de Inginerie (FIB) Brăila din cadrul Universității Dunărea de Jos Galați – în perioada 12 – 14 septembrie 2011 are loc o nouă sesiune de admitere la FIB. Domeniile de licenţă scoase la concurs de FIB pentru anul universitar 2011-2012 sunt: domeniul Inginerie mecanică cu 14 locuri fără taxă şi 67 locuri cu taxă pentru specializările Utilaje tehnologice pentru construcţii respectiv Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii, domeniul Ingineria mediului cu 2 locuri fără taxă şi 8 locuri cu taxă pentru specializarea Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice, si domeniul Inginerie şi management cu 11 locuri fără taxă şi 25 locuri cu taxă pentru specializarea Inginerie economică în domeniul mecanic. La domeniul agricultură toate locurile s-au ocupat din sesiunea de vară.

         Calendarul admiterii la studii universitare de licenţă este următorul: 12 – 14 septembrie  – înscrierea candidaţilor; 15 – 16 septembrie  – afişarea rezultatelor, depunerea diplomelor de bacalaureat în original; 17- 18 septembrie – redistribuiri, afişarea finală a rezultatelor, depunerea diplomelor de bacalaureat în original.

        Toate specializările din cadrul domeniilor sus menţionate sunt acreditate de Agenția Română de Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) iar admiterea se organizează pe bază de dosar, media de concurs calculându-se ca medie aritmetică între media de la bacalaureat şi media multianuală din liceu.

Studenţii cu rezultate meritorii la admitere şi pe parcursul anilor de studii obţin burse de studiu, burse de merit şi de performanţă, iar cei cu situaţie financiară dificilă demonstrată prin documente, obţin burse sociale. Cuantumurile fiecărui tip de bursă sunt următoarele: burse de performanţă – 500 RON/lună,  burse de merit  – 400 RON/lună, burse de studiu  – 300 RON/lună, burse sociale – 200 RON/lună.

Tot la capitolul avantaje ale învăţământului superior de stat de la Brăila trebuie evidenţiate şi următoarele: examenele restante sunt gratuite; un atestat gratuit prin proiectul cu finanţare europeana – PLM ADAPTOR in domeniul managementul documentaţiei tehnice de produs; atestat gratuit pentru modulul psihopedagogic; tabere gratuite în vacanţele de vară şi de iarnă; decontarea a 50% din valoarea transportului CFR pe întreg parcursul anului calendaristic, pentru a favoriza prezenţa la activitatea didactică şi practică a propriilor studenţi; bursa acoperă taxa de şcolarizare.

Pentru masterat, Facultatea de la Brăila organizează concurs de admitere pentru două specializări acreditate de către ARACIS, una
în domeniul mecanic – Analiza asistată de calculator a dinamicii maşinilor şi echipamentelor tehnologice (25 locuri fără taxă şi 15 cu taxă) şi cea de-a doua în domeniul ingineriei mediului– Ingineria şi protecţia mediului (27 locuri fără taxă şi 3 cu taxă). Competențele obținute la fiecare domeniu de mastart în parte  pot fi vizualizate în acest document competente la Masterate

        Calendarul admiterii la studii universitare de masterat este următorul: 12 – 15 septembrie 2011 – înscrieri; 16 – 18 septembrie 2011 – susţinerea interviului, prelucrarea datelor, afişarea rezultatelor; 19 – 20 septembrie 2011 – redistribuiri şi afişarea finală a rezultatelor. 


          Taxa de înscriere la admiterea 2011 este de 100 RON pentru toate domeniile din facultate. Taxa se achită în momentul înscrierii la casieria facultăţii. Documentele necesare pentru întocmirea dosarului sunt acestea acte dosar Licenta pentru studii de licență și acestea acte dosar Masterat pentru masterat.