Nou an școlar și la Penitenciarul de Minori si Tineri Tichilești

La Penitenciarul de Minori si Tineri (PMT) Tichilești a avut loc, pe 12 septembrie 2011, festivitatea de deschidere a noului an şcolar pentru persoanele private de libertate. Au participat elevii, cadrele didactice ce predau materiile de curs, lucrători ai serviciului de educaţie şi intervenţie psihosocială din cadrul penitenciarului şi invitaţi. Evenimentul a fost precedat de slujba de Te Deum, oficiată de preotul capelan al unităţii.

Așa cum precizează inspector principal Jenie Gianina Crăciun – directorul PMT – în anul şcolar 2011 – 2012 au fost înscrise 199 persoane private de libertate: în clasele I-IV sunt 48 de elevi, 27 elevi în clasa a V-a, 22 elevi în clasa a VI-a, 20 elevi în clasa a VII-a şi 23 elevi în clasa a VIII-a. În clasa a IX-a sunt înscriși 29 de elevi, în a X-a sunt 5, în a XI-a sunt 17 iar în clasa a XII-a sunt 8 elevi.

Ca şi în anii anteriori, pregătirea elevilor va fi asigurată de cadre didactice din cadrul Şcolii de Arte şi Meserii Tichileşti, unitate şcolară care funcţionează în penitenciar. Anul acesta SAM are angajate 14 cadre didactice. Programa şcolară cuprinde aceleaşi materii şi bareme de evaluare ca în toate şcolile similare din sistemul educaţional românesc. În anul de învăţământ 2011-2012 nu sunt persoane private de libertate înscrise la cursuri universitare.

”Legea 83/2010 pentru modificarea Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor privative de libertate, aduce modificări referitoare şi la învăţământul persoanelor private de libertate. Astfel, fiecare persoană privată de libertate care promovează un an şcolar beneficiază de 30 zile considerate ca executate din pedeapsă, zile care se acordă numai în cazul absolvirii anului şcolar. Administraţia penitenciarului a pregătit corespunzător spaţiile pentru desfăşurarea activităţilor educative, punând la dispoziţia elevilor şi profesorilor 9 săli de clasă, o cancelarie, o bibliotecă şi un cabinet de psihoterapie, dar şi rechizitele necesare fiecăruia dintre elevi. Educaţia persoanelor private de libertate reprezintă o prioritate pentru administraţia penitenciarului, prin aceasta realizându-se pregătirea acestora pentru revenirea în societate şi sporirea şanselor de reintegrare în societate”, apreciază Jenie Crăciun.