Proiecte antidrog în acest an școlar, la Brăila

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Brăila anunță că, în decursul noului an şcolar, și-a propus să deruleze o serie de proiecte naţionale iniţiate de Agenţia Naţională Antidrog, din dorinţa de a promova un mesaj pozitiv, fundamentat pe implicare, pe dezvoltarea de abilităţi, pe consolidarea factorilor de protecţie împotriva consumului de droguri în rândul elevilor şi oferirea de alternative de viaţă sănătoasă la consumul de droguri. Aceste programe se vor derula unitar în toate structurile teritoriale ale Agenţiei, pe lângă proiectele locale, adaptate nevoilor comunităţilor respective.

Proiectele naţionale propuse sunt de mai multe categorii.

Absentul” – campanie ce are ca scop prevenirea consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive în rândul adolescenţilor şi tinerilor cu vârste cuprinse între 15-24 ani.

„Mesajul meu antidrog” – ajuns în prezent la ediţia a IX-a, reprezintă un proiect sustenabil de tradiţie al Agenţiei Naţionale Antidrog şi un exemplu de bune practici în domeniul cooperării cu instituţiile reprezentative din mediul şcolar. Rezultatele obţinute până în prezent ne încurajează să dăm continuitate acestui demers preventiv, care are caracterul unic de a conferi adole4scenţilor încadraţi într-o formă de învăţământ o alternativă la consumul de droguri.

„Fred goes net” – intervenţii timpurii pentru consumatorii de droguri care au fost identificaţi/depistaţi pentru prima oară. Principalul
obiectiv al proiectului este realizarea de intervenţii timpurii asupra tinerilorâ care, ca urmare a consumului de droguri, au ajuns pentru prima oară în atenţia poliţiei, şcolii şi/sau angajatorilor, cu scopul de a reduce riscul de a deveni dependenţi de droguri.

„Eu şi copilul meu” – Scopul proiectului este creşterea influenţei factorilor familiali de protecţie precum şi scăderea factorilor de risc faţă de consumul de tutun, alcool şi droguri la pre-adolescenţi, prin intervenţii active în familie. Beneficiarii proiectului sunt reprezentaţi de profesori consilieri şcolari şi părinţi.

„Clase fără fumat” – are ca scop prevenirea consumului de tutun în rândul adolecenţilor prin dezvoltarea de abilităţi personale. Obiectivele principale ale acestui proiect este motivarea elevilor de a rămâne nefumători şi descurajarea experimentării consumului de tutun.

„Sunt VIP fără alcool” – are ca scop prevenirea consumului de alcool în rândul adolescenţilor din grupa de vârstă 15-17 ani prin cunoaşterea riscurilor asociate consumului de alcool, prin cunoaşterea şi identificarea modului în care presiunea grupului influenţează comportamentul, prin dezvoltarea abilităţilor asertive de refuz şi prin facilitarea dialogului părinţi-copii-profesori.

”Alături de aceste proiecte naţionale, CPECA Brăila va elabora şi implementa pe parcursul noului an şcolar şi alte proiecte locale de prevenire precum şi activităţi de prevenire punctuale, din iniţiativa centrului sau a unităţilor de învăţământ care doresc o colaborare în acest sens”, precizează psiholog Olga Condrat – coordonator CPECA Brăila.