Ședință de îndată la Consiliul Local Municipal Brăila

Trei subiecte sunt prevăzute pe ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local Municipal (CLM) Brăila. ședință programată pentru luni – 7 noiembrie 2011 – de la ora 10.00. Consilierii municipali au, astfel, de dezbătut următoarele proiecte:

1) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2011;

2) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 8 – 8A, etaj 2 (mansardă), AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDROG – CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii;

3) Proiect de hotărâre iniţiat de consilier local municipal Dragomir Viorel Marian privind: Aprobarea constituirii unor garanţii materiale în vederea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale datorate de SC.ECO SA Brăila.