PMT Tichileşti, la bilanţ de activitate pe 2011

Joi, 26 ianuarie 2012, a avut loc analiza activităţii desfăşurate de Penitenciarul de Minori şi Tineri (PMT) Tichileşti în anul 2011. Prezentarea bilanţului a oferit prilejul directorului Penitenciarului – inspector principal de penitenciare Jenie-Gianina Crăciun (în picioare, în imagine) – de a evidenţia cele mai importante repere ale anului 2011, obiectivele propuse, realizările dar şi lucrurile mai puţin reuşite.

După cum precizează Ionel Dincă – purtător de cuvânt la PMT – pe parcursul şedinţei de bilanţ a fost analizată activitatea tuturor sectoarelor de activitate reliefând astfel o imagine de ansamblu a activităţii derulate în Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichilesti, activitate apreciată de reprezentanta Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ca fiind în conformitate cu obiectivele propuse şi asumate. Iată câteva aspecte din raportul de bilanţ.

La capitolul Resurse Umane, numărul angajaţilor este în descreştere, ajungând în 2011 ca procentul de încadrare faţă de necesar să fie de doar 75,5%, cu 9 % mai mic fata de 2009. Au fost aplicate 2 sancţiuni disciplinare cadrelor unitatii, in timp pentru 24 a fost  conferit Semnului onorific „ ÎN SERVICIUL PATRIEI”. 

Serviciul Siguranţa deţinerii şi regim penitenciar a avut drept principal obiectiv reducerea gradului de vulnerabilitate, creşterea siguranţei obiectivului şi prevenirea evenimentelor negative. Anul 2011 a fost un an important în planul schimbărilor  modalităţilor concrete de lucru cu minorii şi tinerii custodiaţi.Orientarea energiei mentale şi fizice a minorilor şi tinerilor către cursuri de formare profesională, activităţi de şcolarizare şi educaţie, desfăşurate atât în interiorul penitenciarului cât şi în comunitate, a determinat o scădere semnificativa a numărului evenimentelor negative fata de 2010, personalul sectorului fiind implicat permanent în desfăşurarea în condiţii de siguranţă a acestor activităţi.

Cu toate că numărul de persoane private de libertate a crescut de la 224 în ianuarie 2011 la 274 în decembrie 2011, s-a reuşit: extinderea timpului petrecut în aer liber şi cuprinderea unui număr mare de minori şi tineri la activităţi sportive şi cultural educative, creşterea timpului alocat unei vizite datorita programarii telefonice sau prin e-mail a vizitelor si respectiv reducerea semnificativa a timpul de aşteptare al aparţinătorilor, fiind inregistrate 2025 de vizite acordate, 4155 de pachete primite, 21876 convorbiri telefonice efectuate, 1114 elemente de corespondenţă primite şi distribuite către persoanele private de libertate. In acelaşi timp, comparativ cu anul 2010 se poate constata o scadere  cu 40% a altercaţiilor şi agresiunilor. În anul 2011 au fost aplicate 362 de sancţiuni disciplinare persoanelor private de libertate care au savarsit abateri disciplinare.

Activităţile specifice Structurii de educaţie şi asistenţă psihosocială cu minorii şi tinerii s-au desfăşurat în anul 2011 conform actelor normative în vigoare, asigurându-le acestora protecţia şi asistenţa pe plan social, şcolar, educativ, profesional, psihologic, potrivit vârstei şi personalităţii fiecăruia. Pe parcursul anului 2011 au fost derulate 15 programe educative; în anul şcolar 2011-2012 au fost înscrişi 190 elevi, unitatea beneficiind de sprijinul unui colectiv de profesori care s-a implicat atât în activitatea de şcolarizare propriu-zisă cât şi în desfăşurarea unor activităţi extrascolare.

Formarea şi calificarea profesională  s-a desfăşurat în parteneriat cu instituţiile abilitate şi prin derularea proiectelor cofinanţate prin Fondul Social European, programul Operaţional de Dezvoltare a Resurselor Umane. În colaborare cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi, A.J.O.F.M Brăila , Şcoala Română de Afaceri, Centrul Român de Educaţie şi Dezvoltare Umană, din fonduri atrase (proiecte cu finanţare europeană) serviciul a organizat cursuri de calificare în meseriile de bucătar, confecţioner tâmplărie  P.V.C., tâmplărie lemn, brutar, morar, zidar, fiind calificaţi 63 de minori şi tineri. Finalizarea acestor cursuri a constat in examen teoretic şi practic susţinut de participanţi in faţa comisiilor.

S-au desfăşurat numeroase activităţi artistice, de difuzare a culturii, sportive şi recreative şi au fost organizate în număr de 29 ieşiri în comunitate, in scopul dezvoltarii şi încurajarii unor comportamente prosociale, concretizate în vizitarea de obiective turistice şi culturale, pelerinaje, participări la slujbele religioase sau la diferite activităţi la Muzeul de Istorie, Biblioteca Judeţeană ,,Panait Istrati”, schimburi de experienţă cu elevi de la şcoli din Brăila şi localităţile limitrofe, participarea la concursuri sportive sau pe diverse teme, alături de elevi din învăţământul de masa.

Alte aspecte au vizat proiectele (cum ar fi Proiectul Grundtvig „Set de unelte educaţionale pentru spargerea zidurilor – reinserţia socială pentru delincvenţi”,  Proiectul “Îmbunătăţirea accesului tinerilor aflaţi în penitenciare la programe de formare profesională şi integrarea pe piaţa muncii pe parcursul şi după executarea pedepsei” etc.), asistenţa medicală, relaţiile cu mass-media şi parteneri, activităţi socio-economice.

Uniunea Europeană şi politica bunăstării animalelor. Notificări privind găinile outoare

Roxana Morea – consilier de presă la Reprezentanţa Comisiei Europene în România – anunţă noi teme referitoare la interesele economice ale ţării noastre în calitate de membru UE. Astfel, într-un recent comunicat se menţionează următoarele.

Prin intermediul unei scrisori de notificare oficială prin care solicită informaţii, Comisia Europeană invită Belgia, Bulgaria, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru, Letonia, Ungaria, Olanda, Polonia, Portugalia și România să ia măsuri pentru a remedia deficiențele în punerea în aplicare a legislației UE privind bunăstarea animalelor și, în special, să pună în aplicare interdicția privind cuștile „neîmbunătățite” pentru găini ouătoare care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2012, astfel cum se prevede în Directiva europeană 74 CE din 1999 ce poate fi consultată aici directiva europeana 31999L0074_RO

Decizia politică de a interzice cuștile „neîmbunătățite” a fost luată în 1999. Statele membre au avut la dispoziție doisprezece ani pentru a asigura o trecere fără dificultăți la noul sistem și pentru a pune în aplicare directiva. Cu toate acestea, până în prezent, în ciuda apelurilor repetate lansate de către Comisie, statele membre menționate mai sus nu s-au conformat în mod corespunzător legislației UE.

Directiva prevede că, începând cu data de 1 ianuarie 2012, toate găinile ouătoare trebuie să fie ținute în cuști „îmbunătățite”, cu spații suplimentare pentru cuibare, locuri de scormonit și stinghii, sau în sisteme alternative. Conform directivei, cuștile pot fi utilizate numai dacă fiecare găină dispune de o cușcă de cel puțin 750 cm², de cuibar, așternuturi de paie, stinghii și dispozitive de scurtare a ghearelor, care să permită găinilor să-și satisfacă nevoile biologice şi comportamentale.

Respectarea deplină a cerințelor directivei de către statele membre este esențială. Este clar că nerespectarea de către statele membre a obligațiilor legale nu numai că afectează bunăstarea animalelor, dar poate duce, de asemenea, la distorsiuni ale pieței şi la concurenţă neloială. Statele membre care permit încă utilizarea cuștilor „neîmbunătățite” creează un dezavantaj pentru fermele care au investit pentru a se conforma noilor măsuri.

Prin urmare, potrivit deciziilor luate de Comisie, statele membre în cauză au la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoarea de notificare, în cadrul procedurii UE de constatare a încălcării legislaţiei UE. În cazul în care acestea nu reacționează în mod satisfăcător, Comisia va trimite un „aviz motivat”, solicitând statelor membre în cauză să ia măsurile necesare pentru a se conforma directivei în termen de două luni.

N. aut. Aşa cum deja s-a mai discutat, calitatea oului şi a cărnii de pasăre depind de modul cum găinile sunt crescute şi ţinute (sau nu) închise, fără posibilitate de mişcare, fără aerisire adecvată. Oricum, cu toţii şim că există o diferenţă netă între produsele avicole d ela aţră şi clee din comerţ – în ciuda promisiunilor, carnea din magazine nu are acelaşi gust (şi acest lucru se observă mai cu seamă la supe), oul nu are gălbenuşul auriu şi nici gustul celui de ţară (la maioneza fără sare, în primă fază, se observă clar acest aspect). Acum ets adevărat şi celălalt aspect, al preţului. Nu putem să pretindem calitate fără să nu existe o creştere, meritată, conform cerinţelor cumpărătorului avizat şi exigent, în preţ.

Revista „La Drum” – călătorii şi impresii, poveşti inedite

Am primit un semnal şi il retransmit, este vorba despre revista de călătorii „La Drum” – Revista Călătorului. Asa cum ne amintesc iniţiatorii, revista a apărut în anul 2008 şi a fost difuzată în România într-un tiraj lunar de 4.000 exemplare. Acum este difuzată on-line aproximativ o dată pe lună. „Sperăm să vă găsiţi timp pentru a vedea numerele din revista deja postate pe pagina noastra  şi – mai ales – sperăm să vă placă!”, este invitaţia realizatorilor ei. Foto din revistă, un peisaj de iarnă din judeţul Tulcea – foto de Valeriu Leonov

 Adesele sunt următoarele:  www.ladrum.org    şi
http://revistaladrum.wordpress.com

În numerele deja postate ale revistei <La Drum> sunt articole despre lucruri pe care noi le considerăm frumoase, altele decât cele ce se pot vedea din fuga autoturismului; ne-am gândit că Romania – o ţară a drumurilor nesfârşite – dar şi lumea, pot fi călătorite cu pasul în spaţiu şi timp, fără grabă, căci graba pe drum nu-ţi îngăduie să zăreşti decât depărtarea rămasă veşnic depărtare. Astfel, frumuseţea aflată în unghiul mort al fugii noastre este pe nedrept condamnată la ignorare. Noi am coborat de pe asfalt <pe cale>!  Despre asta urmează să vă povestim în revista. Sperăm să primiţi adresa revistei noastre ca pe un dar. Acest dar este făcut cu dragoste„, mai scriu realizatorii.