Lansarea Proiectului „Ambasadori măcineni ai mediului”, la Macin

Asociaţia pentru educaţie continuă „EURO-PERSPECTIVA”* anunţă lansarea proiectului „Ambasadori măcineni ai mediului”, proiect finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, (Sub-Acţiunea 1.2. – Iniţiative ale tinerilor). Proiectul „Ambasadori măcineni ai mediului” se va desfăşura pe o durată de 3 luni, în perioada august 2012- octombrie 2012.

Munţii Măcinului reprezintă un adevărat paradis al biodiversităţii. 6 dintre cele 8 grupe de ecosisteme din Europa sunt reprezentate în Munţii Măcinului şi tot aici sunt identificate 24 de habitate prioritare, dintre care unul este unic în lume! (Pădurea de fag dobrogeană). Acest paradis al biodiversităţii este deopotrivă necunoscut şi neprotejat.

            Scopul Proiectului „Ambasadori măcineni ai mediului” este de a introduce vizitatorul în „universul” deosebit al Munţilor Măcinului, de a înţelege importanţa acestora şi de a pleca de aici cu informaţii şi senzaţii, cu o experienţă. Pentru a  proteja mediul şi biodiveritatea, pentru a promova imaginea zonei şi  a construi o relaţie de susţinere a comunităţii locale şi a turiştilor în cadrul proiectului se vor derula activităţi de educaţie ecologică de tip non-formal.

Cele mai importante obiective ale Proiectului „Ambasadori măcineni ai mediului” sunt: cunoaşterea de către elevi şi tineri a ariei naturale protejate Parcul Naţional Munţii Măcinului şi implicarea acestora în conservarea biodiversităţii şi protejarea naturii; dezvoltarea acţiunilor de informare şi comunicare în domeniul mediului, în cadrul institutiilor de învăţământ, instituţiilor publice şi private, partenerilor sociali, mass-media; promovarea politicilor comunitare prin activităţi de formare în domeniul mediului, de educaţie ecologică şi formare a unor competenţe şi abilităţi „verzi”.

Principalele activităţi care se vor derula în cadrul proiectului sunt: activităţi de formare în domeniul educaţiei ecologice a unui număr de 20 de tineri, utilizând metodele non-formale; infiinţarea potecii tematice interpretative „Fântâna de leac” cu scopul de informare, educare, recreare, siguranţă şi conservare a resurselor naturale şi culturale; activităţi turistice cu tinerii şi elevii – excursii Junior Ranger în Parcul Naţional Munţii Măcinului; desfăşurarea concursului „Micii ambasadori ai mediului” cu următoarele secţiuni: creaţii literare în proză sau versuri despre natură, protecţia mediului, Munţii Măcinului, eseuri cu tema „De ce vreau să devin Ranger Junior” sau GREEN DRAMA – dramatizări/jocuri de rol ce privesc dezbateri  în antiteză a două concepte/echipe: Eco şi Non-Eco; Mascote/jucării din materiale reciclabile/lucrări realizate la abilităţi practice; Lucrări de creaţie plastică/postere; Parada costumelor ECO sau care reprezintă o plantă/animal din zona Munţilor Măcinului.

            Grupul de participanţi la proiect este format din tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 30 de ani şi include elevi ai Liceului “Gh. Munteanu Murgoci”, domiciliaţi atât în oraşul Măcin, cât şi în comunele limitrofe.

           Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc miercuri, 1 august a.c., în Sala de şedinţe a Consiliului local Măcin, începând cu ora 10.00. Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la eveniment prin e-mail la adresa europerspectiva@yahoo.com, până luni, 30 iulie 2012.

Toţi cei interesaţi sã obţină mai multe informaţii privind implementarea proiectului „Ambasadori măcineni ai mediului” sunt rugaţi sã contacteze echipa de management a proiectului la adresa europerspectiva@yahoo.com sau managerul de proiect, Constanţa Tulică, la adresa constanta.tulica@yahoo.com.

Asociaţia pentru Educaţie continuă „EURO – PERSPECTIVA” este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonom şi apolitic care are ca scop identificarea, conceperea şi implementarea de acţiuni ce vizează nevoile de dezvoltare ale individului, dezvoltarea economică şi socială la nivel local, regional şi naţional, prin promovarea educaţiei permanente şi formării continue.

Ziua Europeana a Sigurantei Rutiere – 25 iulie

* Pentru a marca evenimentul, in Cipru a fost organizata o conferinta * Cifrele referitoare la accidente sunt alarmante pentru UE:  din total, 19 la suta dintre cele mortale sunt cu victime in randul tinerilor

Accidentele rutiere sunt încă principala cauză de deces și de invaliditate pentru tineri, atât în lume, cât și în Europa. Astfel, 19 la suta dintre accidentele rutiere mortale care s-au produs în UE în 2010 au afectat tineri cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, deși această grupă de vârstă cuprinde doar 10 la suta din populația totală. Acest lucru înseamnă că riscul de a muri în accidente de circulație este de aproape două ori mai ridicat în cazul tinerilor cu vârste de 18-25 de ani. Prin urmare, Comisia Europeană dedică tinerilor cea de-a IV-a ediție a Zilei europene a siguranței rutiere. Ziua este marcată de o conferință care este organizată în comun cu președinția cipriotă și care are loc astăzi, 25 iulie 2012, la Nicosia. Conferința reunește grupuri de tineri, precum și organizații și specialiști din domeniul siguranței rutiere din toate statele membre ale UE și din țările învecinate, pentru o zi de discuții, prezentări și ateliere„, se arata in comunicatul postat pe http://ec.europa.eu/romania/ respectiv site-ul reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

Printre victimele accidentelor rutiere mortale se numără prea mulți tineri cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani. În 2010 spre exemplu, 31 000 de decese în accidente rutiere au implicat tineri de 18-25 de ani – 80 la suta au fost băieți, iar 20 la suta au fost fete; in 40 la suta dintre accidentele mortale au fost implicați conducători auto tineri; 25 la suta dintre conducătorii auto decedați în accidente rutiere sunt tineri – 81 la suta sunt băieți și 19 la suta sunt fete; accidentele rutiere mortale implicând tineri în funcție pe mijlocul de transport:  66 la suta sunt autoturisme, 20 la suta sunt vehicule motorizate pe două roți, 2 la suta sunt pietoni, 8 la suta vehicule acționate prin pedalare, 4 la suta altele (vehicule grele pentru transportul de mărfuri, autobuze…).

În țara gazdă a celei de-a IV-a ediții a Zilei europene a siguranței rutiere, cifrele sunt și mai alarmante. În Cipru, această grupă de vârstă a reprezentat 23 la suta din totalul deceselor în accidente rutiere.

Chiar daca numărul deceselor în accidente rutiere în cazul grupei de vârstă 18 – 25 a scăzut cu 49 la suta în perioada 2001-2010, tinerii conducătorii auto raman deosebit de vulnerabil.

Pentru a se atinge obiectivul ambițios de reducere la jumătate a numărului deceselor rutiere în Europa până în 2020, oficialii europenei afirma ca tinerii trebuie să fie implicați activ. Astfel, tinerii europeni trebuie să fie încurajați să contribuie la siguranța rutieră in tarile membre, de exemplu prin împărtășirea propriilor idei cu privire la noile căi de urmat.

Curs de afaceri europene pentru profesori, la Iasi

* Intre participanti s-au aflat, de la Braila, prof. Florena Urse de la Școala ,,Sadoveanu’’, prof. Mariana Epuraș de la Liceul ,,Sebastian’’, prof. Gica Paraipan de la Școala Salcia Tudor, institutor Mariana Mangiurea de la Școala ,,Vlaicu Vodă’’

Institutul European din România împreuna cu MECTS a organizat un program de formare profesională a cadrelor didactice în domeniul afacerilor europene finanțat de Comisia Europeană prin Reprezentanța Comisiei Europene în România, in perioada 9-14 iulie 2012, la Iași. 

 Cursul s-a numit „Pregătirea cadrelor didactice pe tematici europene’’ si s-a adresat  cadrelor didactice din învățămânul primar, gimnazial și liceal în care tematica UE este subiect de lecție. Pentru fiecare nivel de învățământ au fost câte două zile de curs. Responsabil cu organizarea acestui curs a fost Cornelia Predoiu – coordonator de proiect, de la Institutul European din România.

Din Brăila au participat prof. Florena Urse de la Școala cu cls. I-VIII ,,Mihail Sadoveanu’’, prof. Mariana Epuraș de la Liceul Teoretic ,,Mihail Sebastian’’, prof. Gica Paraipan de la Școala cu cls. I-VIII Salcia Tudor, institutor Mariana Mangiurea de la Șc. cu cls. I-VIII ,,Vlaicu Vodă’’.

Prof. Florena Urse povesteste de la eveniment:  

„Materialele informative primite cât și agenda de lucru au cuprins module centrate pe teme despre istoricul și instituțiile Uniunii Europene, politici europene, despre strategia EU 2020, spațiul profesorului și oportunități de programe educaționale europene.

   Formatorul Mihaela  Dumitrescu de la Institutul European din România ne-a captat atenția cu prezentarea privind evoluția Uniunii Europene, cadrul instituțional al UE, luarea deciziilor de către triunghiul decizional ( Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul de Miniștri).

   Am primit răspunsuri la diferențele dintre Strategia Europa 2020 și Strategia de la Lisabona, astfel încât noutățile pe care le aduce Strategia 2020 se referă la un nou tip de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, la cooperarea dintre statele membre în detrimentul concurenței dintre ele, prevede creșterea transparenței ( fiecare țară să știe ce fac celelalte)

  De asemenea, au fost precizate obiectivele  Europa 2020 cât și  țintele României în Europa 2020 ( ocuparea forței de muncă, cercetare, dezvoltare, inovare, schimbări climatice și energie, educație, sărăcie și excluziune socială).

 Privind Programul LLL ( Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig)  cu bugetul de cca 7 mil de euro, se va finaliza în 2013. Pentru învățământul preuniversitar subprogramul Comenius are ca obiectiv consolidarea dimensiunii europene, promovarea învățării limbilor străine, a mobilității dar și creșterea calității procesului educațional în școli. Acest subprogram sprijină parteneriatele între școli în domenii tematice de interes comun iar proiectele multilaterale urmăresc dezvoltarea unor noi metode pedagogice.

    Activitatea practică moderată de formatorii Lăcrămioara Iordăchescu, inspector școlar ISJ Iași și de Mihaela Dumitrescu,  a constat în planificarea unei lecții pe un subiect european conform unui format standard de proiect didactic cu stabilirea conținutului, a competențelor cu accent pe dezvoltarea metodelor inovative de predare a subiectului abordat în grupul de lucru.

    Printr-o dezbatere în plen, fiecare proiect realizat în grupul de lucru a fost prezentat și a primit feed-backul din partea participanților.

     Deși folosim la disciplinele noastre  în procesul de predare învățare, metodele centrate pe elev, ele pot fi utilizate cu succes și la orele de dirigenție pentru predarea-evaluarea unor teme despre UE de ex. ( Cetățeanul European, Orașe importante ale UE, Instituții europene, Monumente celebre în UE, România și Uniunea Europeană, Valori și simboluri ale UE, Personalități ale Europei unite, 9 Mai-Ziua Europei etc.)

     Încă o dată cu prilejul acestui curs am constatat că rezultatele învățării sunt mai bune atunci când  învățarea se desfășoară prin cooperare deoarece elevii pot capăta o atitudine pozitivă față de școală, pot obține o înțelegere mai aprofundată și gândire critică, iar relațiile lor cu colegii pot fi  tolerante și vor avea încredere în sine.    

   Evaluarea cursului a constat în prezentarea proiectului didactic pe un subiect european și un test grilă”.