Sedinta Consiliul Judetean Braila, septembrie 2012

Marti, 25 septembrie 20121, la Sala Mare a Prefecturii – ca de obicei – are loc sedinta ordinara a Consiliului Judetean Braila. Prezidata de presedintele Gheorghe Bunea Stancu, asas cum a fost si in mandatul trecut detinut de liderul PSD la sefia administratiei judetene brailene, sedinta reuneste a doua oara de la constituire (un album foto, de la sedinta festiva in care cei alesi au depus juramantul, aveti la

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.325231160902813.75747.196618800430717&type=3

respectiv pe pagina facebook a Revistei „Braila Chirei’ ) noii consilierii judeteni la care se adauga cei doi vicepresedinti – Florin Mija, la al doilea mandat, si Catalin Boboc – liderul PNL Braila.

Ordinea de zi propusa pentru sedinta este urmatoarea:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din  sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata  pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 18,5%  din impozitul pe venit  pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2012; 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al  judetului Braila pe anul 2012; 3. Proiect de hotarare privind stabilirea alocatiei zilnice de hrana pentru copiii/tinerii beneficiari ai unei masuri de protectie speciala si persoanele adulte cu handicap protejate in centrele de ingrijire si asistenta din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila; 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila; 5. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Strategiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Braila 2010-2015; 6. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie al Scolii de Arte si Meserii  Tichilesti; 7. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Braila; 8. Proiect de hotarare privind desemnarea a 6 consilieri judeteni ca membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila; 9. Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de parteneriat intre Muzeul Brailei si Asociatia cultural-istorica “Muzeul” Ianca; 10. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, a bunurilor ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.503/29.07.2009, din cadrul  Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3; 11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in Braila, Piata Traian nr.2, apartinand domeniului public al judetului Braila, administrat de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila; 12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in Braila, str. Aleea Cocorilor nr. 14B, apartinand domeniului public al judetului Braila, administrat de Muzeul Brailei; 13. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila; 14. Diverse.