Sedinta de indata a CLM Braila

* Consilierii locali sunt convocati luni, 7 ianuarie 2013, in cabinetul primarului Aurel Gabriel Simionescu

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local Municipal (CLM) Brăila, în data de 7 ianuarie 2013, de la ora 9.30, in cabinetul primarului Aurel Gabriel Simionescu.

Sedinta de indata (asa cum se vede si din Dispozitia atasata si contrasemnata de secretarul Mircea Fudulaiche DISPOZITIE_DE_INDATA[1] – click pe document in format DOC)  are următorul proiect al ordinii de zi:

1). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind Modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 303/2012 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2013: 2). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anului precedent a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 20123). Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind Aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a bunurilor mobile – autobuze – aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila achiziţionate în baza contractului de furnizare nr. 22758 din 08.06.2012 către S.C. „BRAICAR” S.A. Brăila.