La PMT Tichilesti, proiect educaţional „Punte pentru responsabilitate socială”

* Ca si cu alte ocazii similare, activitatile din proiect au avut ca scop asimilarea valorilor pozitive si sprijinire a tinerilor incarcerati pentru o mai rapida reintegare sociala

In data de 14 iunie 2013, la Penitenciarul de Minori şi Tineri (PMT) Tichileşti s-a desfăşurat festivitatea de finalizare a Proiectului educaţional „Punte pentru responsabilitate socială”. Activitatea s-a derulat în sala de festivitaţi a penitenciarului, in prezenta a numeroase persoane private de libertate, si bineinteles, a conducerii penitenciarului, a cadrelor dictatice, a personalului educativ al penitenciarului, plus invitaţi.
Reintegrarea socială a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate reprezintă un proces care îşi are începuturile în faza execuţional – penală. pentru succesul componentei de reintegrare socială este necesar concursul comunităţii locale în derularea acestui tip de activitate, în dubla ei calitate: de partener al serviciului penitenciar şi de beneficiar a întregului proces de reinserţie socială.
Apreciind ca prioritară colaborarea cu instituţiile publice, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, Administraţia Naţională a Penitenciarelor este preocupată de atragerea, fidelizarea şi dezvoltarea parteneriatelor existente, promovarea proiectelor comune, precum şi responsabilizarea colaboratorilor prin programe şi agende de lucru bine definite, în beneficiul unui demers de reintegrare socială concret. Din perspectiva intervenţiei educative, psihologice şi sociale, se evidenţiază ca persoanele private de libertate cele mai vulnerabile sunt  minorii. Intervenţia recuperativă destinată acestora reprezintă o prioritate şi necesită activităţi şi metode de lucru specifice, integrate într-un demers recuperativ adaptat particularităţilor psihosomatice şi nevoilor de dezvoltare individuală. Activitatea de recuperare socială şi morală a minorilor  din sistemul penitenciar se circumscrie, cu prioritate, următoarelor: asigurarea unui climat cu potenţial educativ în locurile de deţinere, conferirea de utilitate timpului petrecut în detenţie, reducerea vulnerabilităţii psihologice şi sociale a celor custodiaţi, precum şi implicarea acestora în activităţi destinate creşterii şanselor de reintegrare socială. Scopul proiectului îl constituie crearea cadrului general şi a mecanismelor de interacţiune cu comunitatea, care să răspundă eficient nevoilor minorilor custodiaţi în sensul formării/dezvoltării abilităţilor specifice unui mod de viaţă responsabil, în vederea sporirii şanselor de reintegrare socială a acestora. S-a dorit îndeplinirea următoarelor obiective: promovarea în rândul minorilor privaţi de libertate a unor modele de comportament dezirabil social; dobândirea de abilităţi numerice şi a deprinderilor elementare de  scris-citit; îmbunătăţirea imaginii de sine şi creşterea încrederii în propria persoană a minorilor privaţi de libertate; asimilarea valorilor şi formarea de atitudini pozitive, prin implicarea minorilor privaţi de libertate în activităţi; promovarea unei atitudini proactive faţă de activitatea de voluntariat; formarea si promovarea unei atitudini pozitive fata de mediul inconjurator; informarea comunităţii cu privire la activităţile şi programele de educaţie, de asistenţă psihologică şi socială desfăşurate în aşezămintele de detenţie, în vederea facilitării reintegrării sociale a minorilor privaţi de libertate; fidelizarea relaţiilor de colaborare cu partenerii externi de la nivelul comunităţii, care pot sprijini procesul de reinserţie socială a minorilor custodiaţi; crearea unui cadru de suport comunitar pentru facilitarea reinserţiei sociale, menit să confere consistenţă şi eficienţă acţiunilor interinstituţionale; desfăşurarea unor campanii de informare şi prevenire a delincvenţei juvenile, la nivelul instituţiilor de învăţământ din comunitate; mediatizarea şi promovarea activităţilor realizate cu sprijinul partenerilor sociali; imbunătăţirea imaginii sistemului penitenciar şi a percepţiei opiniei publice cu privire la rolul şi misiunea lucrătorului de penitenciar în societate„, subliniaza subcomisar Jenie-Gianina CRĂCIUN – directorul PMT Tichileşti..
Pentru indeplinirea obiectivelor din proiect au fost incheiate protocoale de colaborare cu licee din Braila – Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius”, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncovean, Colegiul Economic „Ion Ghica”, Liceul Tehnologic „Edmond Nicolau” – şi cu fundaţii neguvernamentale cum ar fi Berean Prison, Serviciul Umanitar de Penitenciare, Stânca Veacurilor.
În cadrul proiectului, activitatile au fost grupate tematic:
1. Alfabetizare/instruire şcolară care a reprezentat axa principală în jurul căreia s-au desfăşurat activităţile proiectului, având în vedere că această componentă educativă contribuie în manieră determinantă la facilitarea reinserţiei sociale postcondamnatorii. Astfel a fost derulat programul  Alfaz la care a participat un număr de 17 minori, iar în procesul de învăţământ au fost înscrişi 44 de minori la clasele I-IX; 2. tutoring pentru cazurile aparte, care reclamă atenţie specială de tipul: deficit de atenţie, deficit cognitiv, minori provenind din familii dezorganizate, case de copii, centre de plasament; au fost consiliati toţi minorii internaţi în unitatea noastră, iar în sprijinul lor a venit şi  “Serviciul Umanitar de Penitenciare” cu programul,,Adopta si educa un tanar” la care au participat toţi minorii din unitate; 3.  Promovarea în rândul minorilor a unor modele de comportament dezirabil. Această categorie de persoane participă la programul susţinut de Fundatia Berean Prison Ministeries “ Educaţia civică în spirit creştin”. Din rândul lor au fost trei persoane care au obţinut premii la concursurile extraşcolare pe teme literare; 4. Activităţi caritabile/ de voluntariat – in cadrul activităţii “Copilarie in mişcare” s-au confectionat  felicitări, şi jucării , apoi ele au fost oferite  copiilor din comunitate cu ocazia zilei copilului. Patru minori au participat la activitatea “ Nepoţi pentru bunici” unde au fost vândute obiecte confecţionate de aceştia , iar banii au fost donaţi unui Cămin de Bătrâni din Brăila; 5.  Activităţi artistice – Deţinuţii au fost protagonişti în spectacole cu ocazia Zilei Armatei, Unirii Principatelor Române. Cu prilejul zilei de 1 şi 8 Martie un număr de patru minori au participat alături de alţi tinerii din unitate la un spectacol oferit măicuţelor de la Mânăstirea din Lacu Sărat, ei au oferit mărţişoare şi felicitări confecţionate în cadrul atelierelor de terapie ocupaţionala din penitenciar;  6. Activităţi în comunitate – Au fost organizate mai multe ieşiri în comunitate la Biserica Sf. Pantelimon din satul Lacu Sarat si la mânăstirea cu acelaşi nume din staţiunea Lacu Sărat, fiind vizitata şi  staţiunea. Tot în comunitate au fost desfăşurate activităţi moral religioase la Biserica Sf. Arhangheli din comuna Tichilesti; cu alte prilejuri au fost vizitate faleza Dunarii, centrul istoric  şi  muzeului de istorie din oraşul Brăila; 7. Activităţi de informare şi prevenire a delincvenţei juvenileConform protocoalelor încheiate cu unităţi şcolare au fost susţinute o serie de activităţi cum ar fi : “Toleranţa versus intoleranţă” – dedicata Zilei Internaţionale a Toleranţei, ,,Violenţa, arma celor slabi”, ,,Intre libertate şi libertinism”, ,,Violenţa, cauză a delicvenţei juvenile”.
La final de proiect a avut loc si un dialog între generaţii, fiind prezenţe două personalităţi brăilene – scriitoarea Anthonia Amatti (profesoara Mioara Nicolau) care a vorbit tinerilor despre opera dânsei- şi actorul Ioan Valeriu Nicolau care a susţinut un moment artistic dedicat zilei de 15 iunie, data când este comemorat poetul Mihai Eminescu.

Vizita Comenius in Letonia, cu Gradinita PP nr. 47 Braila

* Aceasta s-a derulat in perioada 5 – 10 iunie 2013, la Daugavpils * Au participat reprezentanti ai scolilor din Bulgaria, Germania, Polonia, Romania, Turcia parteneri in proiectul „Arta – o lume fara limite”

Comenius Gradinita 47 foto 1 În perioada 5 – 10 iunie 2013 în Daugavpils, in Letonia, a avut loc cea de a treia întâlnire de lucru din cadrul Proiectului multilateral Comenius, ,,Arta – o lume fără limite”, în care echipa din Romania formată din doamnele educatoare Ştergărel Paula, Abibula Iuliana, Postelnicu Eugenia şi Stoica Lililana au participat alături de celelalte ţări partenere ale proiectului: Bulgaria, Polonia,Turcia, Germania, la activităţile organizate în localitatea sus-amintită aflată la 200 km de capitala ţării, Riga.

Miercuri, 5 iunie 2013 Sosirea echipei brailene pe aeroportul din Riga, preluarea sa de către coordonatorul de proiect letonian şi deplasarea în oraşul Daugavpils. Cazarea echipei la ,,Park Hotel Latgola”.

Joi, 6 iunie 2013 A doua zi de activitate a debutat, dimineata, cu o primă vizită la Grădiniţa ,,Zîluks”din Daugavpils . Aici, copiii au prezentat împreună cu doamnele lor educatoare un scurt program artistic intitulat,, Bun venit în Letonia!”, după care au oferit daruri tuturor partenerilor din proiect, obiecte confecţionate de ei înşişi. Apoi s-a vizitat Primariei Daugavpils unde oaspetii s-au întâlnit cu primarul oraşului Vitalijs Azarevics care, printre altele, le-a relatat că o parte din fondurile europene sunt investite în infrastructură şi educaţie.

Comenius Gradinita 47 foto 2 După masa de prânz servită la Restaurantul ,,Gubernators (pe parcursul şederii în Daugavpils) – un restaurant plin de antichităţi ca şi design, oaspetii au mers in vizită la Daugavpils Municipal Education Department unde s-au întâlnit cu doamna Ingrida Zelenkova – inspector pentru învăţământul preşcolar din Daugavpils care le-a oferit informaţii despre sistemul educaţional din Letonia. Aici a avut loc prima întâlnire de proiect în care fiecare ţară parteneră în proiect a raportat tot ceea ce s-a realizat de la ultima întâlnire, din Turcia. Activitatea de  joi s-a încheiat cu vizitarea Muzeului de Artă din oraş.

Vineri, 8 iunie 2013 

Comenius Gradinita 47 foto 3 Cea de-a treia zi a reuniunii de proiect a fost dedicată, în prima parte, participării la activităţi interactive în cadrul Grădiniţei cu program săptămânal ,,Zîluks”. O grădiniţă excepţională, dupa cum au desoperit brailenecele, cu 10 grupe de preşcolari cu vârste cuprinse între 1 şi 7 ani, dotată cu o curte interioară incomensurabilă, deosebit de bine structurată şi amenajată. Personalul didactic al unei grupe este format din doua educatoare şi un ajutor de educatoare care contribuie din plin, prin activităţile desfăşurate la dezvoltarea intelectuală, psihomotrică şi practic – gospodărească a copiilor. La finalul activităţii din grădiniţă s-au oferit, de către fiecare coordonator de proiect în parte, daruri reprezentative, simbolice.

După masa de prânz s-a vizitat Centrul de Artă din  Ceramică şi oaspetii au participat şi la un workshop în domeniu. Dând frâu liber imaginaţiei au fost realizate, de catre fiecare dintre participanti, lucrări interesante. Produsele finite ale muncii depuse vor fi aduse la următoarea întâlnire, cea din Polonia, din septembrie 2013. Ziua a treia a culminat cu vizita la Grădina Zoologică din Daugavpils (Latgale Zoo). Adevărată delectare! Aici au făcut cunoştinţă cu animalele şi alte vieţuitoare din regiune. Ca suprafaţă, mică, dar foarte bogată în diferite specii, această grădină zoologică în miniatură a încântat pe toata lumea.

Comenius Gradinita 47 foto 4 Ziua de sâmbătă, 9 iunie 2013, a fost dedicată descoperii diversităţii culturale a acestui orăşel – Daugavpils – fiind in desfasurare si activităţi diverse cu ocazia Zilelor oraşului. Dimineaţa a debutat cu o vizită la Fortăreaţa Daugavpils unde au aflat lucruri interesante despre istoria acestor locuri minunate. Programul a continuat cu vizitarea Centrului de pictură Mark Rothko situat în centrul vechi al oraşului, dar cu o arhitectonică modernă, deosebită. După masa de prânz, până târziu, în noapte au vizionat spectacolele dedicate Zilelor oraşului. O atmosferă deosebită cu o mare desfăşurare de mase. Cu mic, cu mare: copii, tineri, vârstnici au participat la dansuri populare tradiţionale, etno, dansuri moderne, parade, concerte de muzică uşoară, activităţi sportive, expoziţii, workshopuri, ateliere mesteşugăreşti. Fiecare dintre cei prezenti la activităţi au dorit să arate, să demonstreze ce ştiu să facă cel mai bine. Zilele oraşului s-au încheiat cu un frumos foc de artificii.

costumate Duminica, 10 iunie 2013 Originalitatea temei proiectului a atins punctul culminant în această cea de a-5-a zi în Letonia (Daugavpils), când participantii au pornit într-o excursie în jurul regiunii Latgola. S-au oprit mai întîi la Muzeul Păpuşilor din Preili unde au admirat frumoasele păpuși și au vizionat un film – din care se desprinde ideea de dragoste, munca si migala pe care o depun cei care le construiesc. Apoi, oaspetii s-au simţit ca adevaratele doamne din înalta societate, îmbrăcându-se în ţinute de epocă, după care au făcut o şedinţă foto într-un cadru ambiental, mirific, pus la dispoziţie de muzeul vizitat. Duminică fiind, au vizitat Basilica din Aglona, o faimoasă şi impozantă catedrală. S-au îndreptat apoi şi spre Parcul natural ,,Daugavas loki”, un parc întins pe o suprafaţă imensă, într-o zonă de deal, construit în urmă cu 5 ani de către voluntarii din Aglona şi împrejurimi ce găzduiește nenumărate sculpturi în lemn. Tematica parcului natural o constituie scenele religioase; localnicii il numesc şi ,,Parcul lui Dumnezeu”. Prânzul a fost luat la Muzeul Pâinii din Aglona unde gazdele au pregătit o masă ţărănească în stil tradiţional, după ce în prealabil li s-a spus ,,Povestea Pâinii”. După servirea mesei de prânz, s-au îndreptat spre casa memorială a celui mai renumit poet al Letoniei – Janis Rainis, în Berkenele.

Comenius Gradinita 47 foto 5 (2) Comenius Gradinita 47 foto 6  Au parcurs un drum superb prin pădure până la casa memorială unde, în momentul în care au ajuns, fiecare dintre partenerii proiectului a donat câte un obiect de artă tradiţionala, specific ţării sale. Milieul donat de echipa braileana, realizat în punct românesc, a fost apreciat de către colegii de proiect din celelalte ţări.

Seara festivă a început la orele 19.30 într-o locaţie în afara oraşului, într-o zonă de deal cu multă verdeaţă şi mult aer curat, într-un cadru muzeal. „Gazdele noastre, echipa din Letonia, au fost extraordinare pe tot parcursul derulării activităţilor proiectului în cele 5 zile. Ne-am simţit bine cu toţii, am împărtăşit impresii emoţionante de final„, precizeaza participantele din Braila.

Comenius Gradinita 47 foto 7  Luni, 11 iunie 2013 Dis -de –dimineaţă, cele patru educatoare din echipa Romaniei, pregătite pentru un zbor lung cu avionul, cu escală la Frankfurt, au părăsit oraşul Daugavpils – Letonia.