Consiliul Judetean Braila, sedinta lunii august 2013

    Sedinta ordinare a Consiliului Judetean Braila aferenta lunii in curs are loc in data de 28 august 2013, ora 10.00, la  Sala Mare de sedinte a Palatului Administrativ.

     Ordinea de zi propusa dezbaterii in plen este urmatoarea:

1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al d-lui Musceleanu Gabriel-Monu si declararea “vacant” a locului detinut;

2. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Braila;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Lacu Sarat;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de concesionare pentru o perioada de 2 ani a terenului in suprafata de 422,20 ha(lot 2), aflat in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, amplasat in perimetrul comunei Vadeni, judetul Braila;

5. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de folosinta gratuita a Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila, asupra unor spatii din imobilul situat in municipiul Braila str. Calea Calarasilor nr.52 si preluarea acestora in administrarea Consiliului Judetean Braila;

6. Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. PROFESIONAL TOUR S.R.L.  Braila, pe traseul Chiscani/Sos. Vizirului km.10 – Viziru;

7. Raportul presedintelui Consiliului Judetean Braila privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Brăila în anul 2012;

8. Analiza activitatilor desfasurate in domeniul asigurarii climatului de siguranta publica in unitatile de invatamant preuniversitar si a rezultatelor obtinute in anul scolar 2012-2013;

9. Informare referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, in semestrul I al anului 2013;

10. Diverse.