Săptămâna educației globale, la Școala ”Pușkin” Brăila

Copy of Copy of WP_20121112_11_00_35_SmartShoot      În cadrul  Săptămânii Educaţiei Globale, 11 – 17 noiembrie 2013, care anul acesta a avut ca generic ”Adoptă un stil de viaţă durabil!”, la Şcoala Gimnazială ,,A. S. Puşkin” din municipiul Brăila s-a derulat Proiectul ”Şi eu, şi tu, şi el, nu pentru azi, ci pentru viitor!”. Elevii de la ciclul primar şi gimnazial au fost implicaţi în mai multe activităţi care au avut ca principal obiectiv formarea unor deprinderi şi atitudini în spiritul respectului pentru mediu. Un alt obiectiv a fost realizarea unor acţiuni specifice în comunitatea în care tinerii trăiesc.    IMG_0144

Printre activităţile desfăşurate: ”Colţul verde” – realizare de steguleţe tematice, postere şi afişe, ”Prietenii Pământului”- expoziţie de desene, ”SOS mediul înconjurător”- concurs cu tema Cel mai frumos slogan, ”Fii ECO!, Salvează Planeta!”- acţiune de ecologizare, ”Gestul tău contează!”- distribuire de fluturaşi tematici în zona Pisc (unde se află școala), ”Protejăm natura pentru viaţă!” – vizionarea şi prezentarea unor portofolii tematice, ”Artă din …deşeuri” – expoziţie de obiecte din materiale reciclabile.

Mai multe imagini la https://www.facebook.com/media/set/?set=a.555820051177255.1073741902.196618800430717&type=3&uploaded=9

IMG_0208      ”Acest proiect s-a dorit a fi o modalitate de a trage un semnal de alarmă asupra faptului că dacă nu luăm măsuri azi, mâine poate fi prea târziu, dar şi o metodă de a stimula copiii înşişi să creeze o legătură cu natura şi să acţioneze acum pentru găsirea şi aplicarea de soluţii durabile în relaţionarea cu aceasta. Sperăm că prin astfel de acţiuni, reuşim să-i facem pe copii, şi nu numai, să conştientizeze ideea că Planeta Pământ reprezintă o valoare sacră, le dezvoltăm spiritul de voluntar şi a reflexelor de cetăţeni activi în domeniul protecţiei mediului şi în acelaşi timp le dezvoltăm o viziune şi o gândire sistematică, pentru a putea adopta un stil de viaţă durabil şi o abordare sustenabilă asupra relaţiei om-natură în toate activităţile umane”, precizează consilierul educativ Nedelcu Virginia.

Sedinta CJ Braila, noiembrie 2013

100_8256          Sedinta ordinara a Consiliului Judetean (CJ) Braila aferenta lunii in curs are loc in data de 22 noiembrie 2013. Este programata pentru ora 10.00, in Sala Mare de sedinte a Palatului Administrativ Braila.

Imagine din sedinta CJ aferenta lunii ianuarie 2013, arhiva revistei ”Braila Chirei” – in prim plan, secretarul Nicu Filote, in spatele sau Reliana Bogdan si Silviu Radu

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2013; 2. Proiect de hotarare privind aprobar Filoteea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Consiliului Judetean Braila pentru anul 2014; 3. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila; 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Bibliotecii Judetene «Panait Istrati» Braila; 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de biblioteci publice al judetului Braila in perioada 2014-2020; 6. Proiect de hotarare privind aprobarea implementării și a cheltuielilor aferente proiectului  „Evaluarea, formarea si incluziunea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din Judetul Braila”; 7. Proiect de hotarare privind aprobarea implementării si a cheltuielilor aferente proiectului  „INCLUSI IN VIITOR”; 8. Proiect de hotarare privind infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata – “S.C. ROCREATIV TRADE S.R.L.”, avand ca asociat unic Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila; 9. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii situate in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 3A, corp C2 aflate in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila; 10. Proiect de  hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 133/2013 privind aprobarea propunerii de inchiriere prin licitatie publica, pentru o perioada de 2 ani agricoli (2013-2014 si 2014-2015) a terenului in  suprafata de 2490,1324 ha (loturile L1 – L5), aflat in domeniul public al Judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, amplasat pe raza comunelor Chiscani (loturile L1, L2 si L3), Marasu (lotul L4) si Maxineni (lotul L5), judetul Braila; 11. Proiect de hotarare privind modificarea art. 2 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 118/2004 privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Braila cu Consiliul local municipal Braila, Consiliile locale ale oraselor Faurei, Ianca, Insuratei si Consiliile locale ale comunelor Baraganul, Bertestii de Jos, Chiscani, Frecatei, Galbenu, Gemenele, Gropeni, Marasu, Movila Miresii, Rimnicelu, Racovita, Rosiori, Scortaru Nou, Silistea, Surdila Gaiseanca, Surdila Greci, Sutesti, Tichilesti, Traian, Tudor Vladimirescu, Tufesti, Ulmu, Unirea, Vadeni, in vederea realizarii Centrului de Consultanta si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila; 12. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei faza Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare cladire internat Soseaua Ramnicu Sarat nr. 82 Braila”; 13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul“Amfiteatru si spatii anexe” la  Spitalul Judetean de Urgenta  Braila”; 14. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Sediu administrativ cu birouri” la  Spitalul Judetean de Urgenta  Braila”; 15. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare cos de fum” la Spitalul Judetean de Urgenta  Braila”; 16. Proiect de hotarare privind aprobarea  transmiterii in administrare pe o perioada de un an catre Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Braila, a unor terenuri in suprafata totala de 2506,9031 ha , inclusiv a sistemului de irigatii, desecari, situate pe teritoriul comunelor Chiscani, Marasu, Maxineni, Stancuta, judetul Braila, proprietate publica a judetului Braila; 17. Proiect de hotarare aprobarea transmiterii dreptului de uz si servitute de trecere in favoarea Societatii Comerciale F.D.E.E. ”Electrica Distributie Muntenia Nord” S.A. Ploiesti – S.D.E.E. Braila, asupra unei suprafete de teren de 58 mp, parte a imobilului situat in strada Ana Aslan nr.27 – 29, aflat in domeniul public al judetului Braila, pe toata durata existentei postului de transformare PTAB Ana Aslan 20/0,4 kV – 160 KVA ; 18. Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport   S.C. GORTRANS S.R.L. pe traseul : Gropeni – Tichilesti – Braila (SC BIAGGI COM SRL); 19. Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. ALIGAND PROTECT S.R.L. pe traseele : Galbenu – Faurei si Faurei – Surdila Gaiseanca;  20.Raport de activitate al d-nei consilier judetean Bogdan Reliana pentru perioada august 2012- octombrie 2013; 21. Raport de activitate al d-lui consilier judetean Iorgoveanu Tanase pentru perioada august 2012- august 2013; 22. Raport de activitate al d-lui consilier judetean Dumitru Bogdan pentru perioada iulie 2012- august 2013; 23. Diverse.