Premiu Natura 2000 pentru proiectul zonei Sighișoara – Târnava mare

* Premiile, acordate pentru cinci secțiuni, sunt o recunoaștere a excelenței în gestionarea siturilor Natura 2000 

Prima ediție a competiției europene Natura 2000 și-a desemnat câștigătorii la secțiunile Conservare, Beneficii socio-economice, Comunicare, Concilierea intereselor/percepțiilor și Crearea de rețele și cooperarea transfrontalieră. Aceștia au primit trofeele miercuri, 21 mai 2014, într-o ceremonie desfășurată la Bruxelles, înmânate de Janez Potočnik – comisarul european pentru mediu și membrii juriului.

tarnava mare la sighisoara          La secțiunea „Beneficii socio-economice”, premiul a revenit proiectului fundației ADEPT din România, pentru zona Sighișoara-Târnava Mare (foto stanga, detalii despre acest proiect la http://www.fundatia-adept.org/). ”El reprezintă un exemplu al modului în care acest program generează creștere economică și asigură mijloace durabile de subzistență în zonele rurale. Proiectul sus-menționat le permite agricultorilor să ducă un trai mai bun lucrând în mod durabil terenuri cu valoare naturală ridicată, protejând, în același timp, un peisaj unic cu o biodiversitate bogată. Datorită acestui proiect, 2.300 de familii de fermieri din regiune obțin venituri de peste 2,5 milioane de euro anual. În plus, inițiative similare încep să fie puse în aplicare și în alte regiuni din România”, se precizează în materialul informativ de pe pagina web a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

* * *  Natura 2000 Network

Premiile concursului NATURA 2000 sunt o recunoaștere a excelenței în gestionarea siturilor Natura 2000 (pentru România, informații pe web http://www.natura2000.ro/), scoțând în evidență valoarea rețelei pentru comunitățile și economiile locale. Natura 2000 (site la http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm si maps la http://natura2000.eea.europa.eu/#) este o rețea formată din peste 27.000 de situri protejate care acoperă 18% din suprafața terestră a UE și 4% din zonele marine, protejând și valorificând patrimoniul natural al Europei.

Grădiniţa nr. 2 Brăila, singura din România cu titlul “Şcoală europeană” la ediţia 2014

* Directorul Rodica Topal, colega prof. Mirela Minaev si inspectorul pentru programe şi proiecte europene la ISJ Brăila – prof. Luminiţa Mocanu au participat la festivitatea din capitală 

Gradinita nr.2 Braila ROMANIA          Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 din oraşul Brăila este câstigarea competiției nationale ”Școală Europeană”, ediţia 2014. Directorul Rodica Topal si colege au primit cu bucurie rezultatul in 20 mai 2014, la festivitatea de premiere din 20 mai 2014 de la Palatul Victoria, sala Transilvania (in Bucuresti – capitala Romaniei). S-au înscris în competiţie 117 unităţi de învâţământ, dintre acestea 65  unităţi de învâţământ sunt câstigătoare. Grădiniţa nr.2 Brăila este singura unitate de învâţământ preşcolar câstigătoare la nivel naţional şi singura unitate de învâţământ din Brăila care s-a înscris în competiție. Delegatia brăileană a fost compusă din Rodica Topal, prof. Mirela Minaev, prof. Luminiţa Mocanu – inspector pentru programe şi proiecte europene la ISJ Brăila.

     HPIM2294        Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 din oraşul Brăila funcţionează în patru unităţi  distincte, respectiv Grădiniţa  cu Program Prelungit nr. 2 – unitatea cu personalitate juridică – şi alte 3 structuri: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5, Grădiniţa cu program normal nr. 22, Grădiniţa cu program normal nr. 24, cu un efectiv total de 300 copii şi un colectiv de 35 persoane. Rodica Topal

Rodica Topal (foto dreapta) – director: „Înscrierea în competiţia naţională” Şcoală Europeană” şi mai ales câştigarea acestui titlu a constituit un obiectiv  principal, o prioritate a organizaţiei noastre în ultimii 5-6 ani şi iată că după o activitate susţinută prin care am vizat DIMENSIUNEA  EUROPEANĂ atât în formarea profesională a cadrelor didactice, cât mai ales în educarea copiilor, rezultatele nu au întârziat să apară. Pe lângă participarea la numeroase concursuri şi proiecte la nivel local, judeţean şi naţional, am derulat 2 proiecte europene multilaterale, unul în calitate de partener, iar altul în calitate de coordonator european. Începând cu anul 2004 cadrele didactice din organizaţia noastră au participat la cursuri de formare profesională prin programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii ,la mobilităţi individuale Comenius, vizite de studiu care au contribuit la perfecţionarea profesională continuă şi la asigurarea unui act educaţional de calitate. Suntem foarte bucuroşi de această reuşită şi personal vreau să mulţumesc colegelor mele care  sunt  o sursă de iniţiere în tainele cunoaşterii pentru cei mici şi desfăşoară o activitate didactică în spiritual  formării valorilor europene(spirit civic , nediscriminare, întrajutorare, responsabilitate, toleranţă) să mulţumesc copiilor care deşi sunt mici,vin cu drag la grădiniţă şi nu în ultimul rând părinţilor şi comunităţii locale care ne susţin să oferim  un  mediu  educaţional  primitor, atractiv, stimulativ, prin  care valorizăm  nevoia  de  joc a copiilor şi  asigurăm  achiziţii    importante  în   plan   afectiv,  emoţional, cognitiv  ce  formează complex  personalitatea copiilor”.

* * *

Din argumentul pentru candidatură: „Ţelul nostru este  să oferim un mediu educaţional primitor, atractiv, stimulativ şi securizat pentru preşcolarii care vor păşi pragul grădiniţelor noastre, o sursă de iniţiere în tainele cunoaşterii. Avem convingerea că suntem soluţia pentru valorificarea potenţialului copilului, pentru creşterea şi dezvoltarea lui benefică, sănătoasă şi liber-creativă, pentru valorizarea nevoii de joc,  prin marea paletă de activităţi curriculare şi extracurriculare desfăşurate.Principala noastră preocupare este să asigurăm achiziţii importante în plan afectiv, emoţional şi cognitiv care să formeze complex personalitatea copiilor. Dimensiunea europeană a educaţiei este reflectarea unei realităţi care ne  determină să întreprindem măsuri pentru a-i sprijini pe copii să găsească modalităţi de răspuns la provocările lumii contemporane. Una dintre cele mai importante caracteristici ale grădiniţei noastre este stimularea curiozităţii copiilor privind explorarea lumii înconjurătoare,  prin participarea la concursuri şi a cadrelor didactice, prin permanenta preocupare pentru perfecţionare. Conform ţintelor strategice din Planul  de Dezvoltare Instituţională, unitatea noastră a implementat şi a dezvoltat câteva dintre cele mai importante valori europene reuşind să le contureze prin activităţi, care  au contribuit la promovarea şi dezvoltarea lor. Trei dintre cele mai importante valori promovate în instituţia noastră sunt: învăţarea pe tot parcursul vieţii, cooperarea cu factori de formare profesională continuă cu impact pe dimensiunea europeană, cetăţenia europeană activă (spirit civic, toleranţa, nediscriminare, întrajutorare, responsabilitate etc). Pentru a promova învăţarea pe tot parcursul vieţii, cadrele didactice din grădiniţa noastră  sunt încurajate permanent în aplicarea pentru mobilităţi individuale şi în încheierea de proiecte de parteneriat multilateral cu parteneri din Europa. Prin  implicarea în aceste mobilităţi şi proiecte se realizează perfecţionarea metodelor de lucru cu preşcolarii astfel încât să se atingă obiectivele care vizează abilităţile de gândire necesare secolului XXI: permit susţinerea şi evaluarea achiziţiilor copiilor, stimulează imaginaţia lor şi facilitează transferul învăţării pentru viaţa de zi cu zi. Utilizarea tehnologiei digitale în cadrul reţelelor şcolare permite atât valorizarea culturii proprii dar şi asimilarea unor modele de bună practică din sistemele educaţionale din ţările partenere, ceea ce  conduce la o eficientizare a calităţii procesului instructiv-educativ. Cadrele didactice îşi formează şi dezvoltă abilităţi de comunicare în mediul intercultural, asimilează cunoştinţe despre ţări/regiuni/ şi/sau alte grupuri de minorităţi. Cooperarea cu factorii de formare profesională continuă, cu impact pe dimensiunea europeană se realizează prin participarea la cursuri de perfecţionare. Cetăţenia europeană activă reprezintă o altă valoare europeană dezvoltată în grădiniţa noastră, cultivată prin crearea unui climat de muncă responsabilă şi eficientă. Pornind de la obiectivul  general al educaţiei interculturale “Să învăţăm să trăim împreună, să învăţăm să trăim cu ceilalţi“ ne-am propus două mari aspecte ca obiective specifice în realizarea educaţiei interculturale  şi anume: transmiterea de cunoştinţe despre propria cultură şi despre alte culturi aparţinând altor etnii; formarea atitudinii de respect faţă de propria cultură.Echitatea,toleranţa,întrajutorarea sunt componente esenţiale şi de strictă necesitate în formarea pe parcursul întregii vieţi, individul putându-se adapta astfel presiunii schimbărilor ce au loc în societatea contemporană. Astfel, copiii noştri sunt formaţi să devină cetăţeni activi europeni, într-o comunitate bazată pe înţelegere, respect şi toleranţă. Au fost iniţiate activităţi de educaţie multiculturală şi interculturală, s-au promovat principiile educaţiei pentru diversitate prin: “Festivalul şanselor tale”,“Diversitate culturală în activităţile cu preşcolarii”, ”Educaţie pentru cetăţenie democratică”. Toate aceste valori au fost promovate prin participarea în proiecte internaţionale, naţionale şi locale şi au urmărit conştientizarea propriei identităţi şi sentimentul apartenenţei la filonul local, naţional şi european. Întrega activitate educaţională derulată în cadrul grădiniţelor noastre  are drept  scop îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii europene în educaţie, încurajarea învăţării limbilor străine şi a cooperării transnaţionale între uniţăţi de învăţământ, promovarea conştiinţei interculturale şi a inovaţiei în ceea ce priveşte metodele pedagogice şi tehnicile informaţionale. Antrenarea copiilor noştri la activităţi de anvergură internaţională a dus la înţelegerea existenţei şi valorizarea culturii din alte ţări, oferindu-le şanse de afirmare la nivel european.  Diseminarea activităţilor derulate în cadrul proiectelor şi  programelor comunitare a dus la creşterea numărului de copii implicaţi în desfăşurarea acestor acţiuni.  Creşterea prestigiului grădiniţei noastre a venit ca o consecinţă, imaginea acesteia fiind promovată atât la nivel naţional, cât şi internaţional, îmbunătăţindu-se astfel, pe de-o parte, relaţiile cu organismele instituţionale şi cu autorităţile publice locale, pe de altă parte atrăgând atenţia comunităţii locale asupra unor rezultate meritorii obţinute de preşcolarii  noştri îndrumaţi de un corp didactic de excepţie„.

N.aut (ArmandaFilipine, revista de cultura si informatie Braila Chirei) Prima scoala de la Braila care a primit certificatul „Scoala europeana’ a fost Liceul „Saligny’ – pe atunci, grup scolar industrial, condus de prof. ing. Petruta Simionescu.