Teatrul ”Maria Filotti”, campanie de fidelizare a publicului

* În campania ”Fii spectacor fidel!”, TMF acordă primilor cumpărători un preț promoțional pentru spectacol – 11 lei * Primii 100 de spectatori beneficiază de aceeași reducere pentru alte trei spectacole, până la finele anului 2014

050La Teatrul ”Maria Filotti” (TMF) Brăila se deschide stagiunea 2014 – 2015 în data de 6 septembrie 2014. Pentru că lucrările TMF de reparații/ restaurare (http://brailachirei.wordpress.com/2014/03/21/restaurarea-teatrului-brailean-maria-filotti-proiect-necesar-in-desfasurare/) sunt în curs, gongul noii stagiuni va răsuna în sala de la Casa tineretului, de la ora 18.00. Publicul se va întâlni cu echipa spectacolului „Leonce şi Lena” de Georg Bűchner, regia Vlad Cristache . Câteva cuvinte despre acest atrăgător, incitant (și cu puternice influențe poetico-filosofice) spectacol găsiți la http://brailachirei.wordpress.com/2014/05/02/leonce-si-lena-dragoste-si-poezie-filosofie-si-umor/, sper, o introducere la invitația din partea dramaticului condus de Lucian Sabados.  Foto din ”Leonce și Lena” din arhiva revistei de cultură și informație Braila Chirei 040

În contextul deschiderii stagiunii, TMF  lansează campania ”Fii spectator fidel!” și oferă primilor 100 de spectatori/cumpărători un preț promoțional pentru bilete, 11 lei pentru un spectacol, cu reducere de 7 lei față de prețul practicat. De asemenea , primii 100 de spectatori beneficiază de aceeași reducere pentru alte trei spectacole, până la finalul acestui an calendaristic.

Reducerea la prețul biletelor este valabilă numai pentru reprezentațiile din repertoriul TMF, dra nu și pentru premiere. Totodată, echipa TMF anunță că reducerea nu se practică pentru spectacole invitate, fie în timpul stagiunii, fie ăn programul Festivalului de teatru (are loc, anual, în toamnă).

Pentru cuantificarea acestei campanii, Teatrul Maria Filotti vă solicită ca la achiziționarea biletelor promoționale să fiți de acord să oferiţi Agenției teatrale, datele dumneavoastră de contact. Pentru relații și rezervări de locuri contactați agenția teatrală , telefon 0239/ 613969”, se precizează în comunicatul aferent anunțului TMF.

Ședință CLM Brăila, august 2014

* Joi – 28 august 2014, de la ora 10.00

Photo4437 a          Consiliul Local Municipal Brăila se reunește în plen, în ședință ordinară, joi – 28 august 2014, de la ora 10.00 în sala de ședințe a Companiei de Utilități ”Dunărea”.

Ordinea de zi este următoarea:

 1) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2014; 2) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a municipiului Brăila 2014 – 2020; 3) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Instituirea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă în municipiul Brăila; 4) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind Modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 6/30.01.2014 privind programul de reparaţii ce urmează a se realiza în anul 2014 la imobilele din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila; 5) Proiect de hotărâre iniţiat de domnii consilieri locali Badiu Virginia Loredana, Dumitru Florin, Păun Dan, Pricop Cristian Florinel şi Traian Adrian, membri în A.G.A. la S.C. BRAICAR S.A. Brăila, privind: Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, pe anul 2014; 6) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea reţelei şcolare de învăţământ în municipiul Brăila pentru anul şcolar 2014 – 2015; 7) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea H.C.L.M. nr.18/30.01.2014 referitoare la ”Aprobarea Regulamentului privind Organizarea și funcționarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Brăila”; 8) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea şi completarea H.C.L.M. nr. 282/30.08.2013 privind “Modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cuantumul acesteia, persoanelor cu handicap grav şi accentuat, asistenţilor personali cât şi însoţitorilor acestora”; 9) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Revocarea dreptului de administrare al Direcţiei de Asistenţă Socială, înainte de împlinirea termenului, asupra imobilului format din teren şi construcţii aparţinând domeniului public al municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Râmnicu Sărat  nr. 115; 10) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Mărăşti, nr. 13, etaj, încheiat cu ASOCIAŢIA UMANITARĂ „VIITORUL SPERANŢEI”, în vederea desfăşurării activităţii; 11) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Prelungirea aplicabilităţii H.C.L.M. nr. 362/29.10.2010 referitoare la <Trecerea din administrarea Şcolii Generale nr. 3 „Spiru Haret” Brăila a sălii de sport, în administrarea Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila>, pentru anul şcolar 2014 – 201512) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Participarea POLIȚIEI LOCALE BRĂILA, la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional; 13) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea H.C.L.M. nr. 117/16.04.2014 referitoare la <Aprobarea proiectului “Execuţie Campus Şcolar la Liceul Pedagogic D.P. Perpessicius Brăila”, a cheltuielilor legate de proiect şi a Acordului de parteneriat încheiat între municipiul Brăila şi Liceul Pedagogic D.P. Perpessicius>“; 14) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea şi completarea Inventarului Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, pentru imobilul „Ansamblul Piaţa Traian”, conform documentaţiei de cadastru; 15) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea poziţiei nr.45 a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la Grădinița cu program normal nr.43 ”Violeta”, conform documentaţiei de cadastru; 16) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila de schimbare a destinației unor imobile – apartament 101 situat în Brăila, Aleea Policlinicii nr.2, Bloc G.16 și imobil situat în Brăila, str.Ștefan cel Mare nr.227 – aparținând domeniului public al municipiului Brăila, din spații de învățământ în spații cu altă destinație; 17) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 18) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea apartamentării bunului imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Pietrei nr.7-9; 19) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de   78,65 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 191,00 mp, situat în Brăila, str. Enăchiţă Văcărescu, nr.96 A, NCP 78438, solicitanţilor COCIANU TUDOR şi COCIANU ILEANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acestora; 20) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de   97,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 445,00 mp, situat în Brăila, str. Debreţin, nr. 19, NCP 83754, solicitantelor ISTRATE PARASCHIVA şi ŢUGUI ELENA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestora; 21) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafaţă de 300,00 mp, situat în Brăila, str. Mercur nr.37 A, lot 1, NCP 82651, solicitantului UZUN HACI, teren pe care se află amplasată construcţia C.1, proprietatea acestuia; 22) Proiect de hotărâre iniţiat de domnul consilier local municipal Caranica George Marius privind Acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ECO S.A. Brăila, în vederea participării la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 11.09.2014; 23) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul II) aflate în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA; 24) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2014; 25) D i v e r s e.

P R I M A R, 

Aurel Gabriel Simionescu

Foto din arhiva revistei Braila Chirei de la o ședință similară anterioară.

După 10 ani de guvernare de dreapta, România prosperă și puternică

* Pe scurt, ”România mai bună” este esența viziunii din programul propus pentru președinția țării de candidatul Klaus Iohannis, din partea Alianței Creșștin Liberale, subliniată la întâlnirea de la Brăila cu membri ai PNL, PDL și FC, cu aleși locali și simpatizanți

Sala de spectacole a Casei Tineretului s-a dovedit neîncăpătoare miercuri – 27 august 2014 – în momentul în care Klaus Iohannis, candidatul din partea Alianței Creștin Liberale (ACL), s-a întâlnit cu membri ai PNL, PDL și FC, cu aleși locali și simpatizanți (așa cum am anunțat la http://brailachirei.wordpress.com/2014/08/26/klaus-iohannis-candidatul-acl-la-presedintia-romaniei-vizita-la-braila/).

100_6337             La evenimentul care și-a propus să dea un suflu tonic pregătirii campaniei, reformulând pentru efectivele de partid idealul campaniei electorale și motivațiile candidaturii, au fost prezenți în calitate de gazde și organizatori senatorul Cătălin Boboc – președintele Organizației Județene PNL Brăila și vicepreședinte PNL (moderatorul reuniunii), deputatul Alexandru Nazare – președintele Organizației Județene PDL Brăila, Alexandru Dănăilă Zaharia – președintele Organizației Municipale PNL, viceprimar la municipiu (a ocupat o poziție de ”umbră” la întâlnire, ocupându-se de detaliile organizatorice), deputatul Vasile Varga – vicepreședinte PNL, Ovidiu Nechita – vicepreședinte PNL la Consiliul Județean (CJ), Marius Terzea – președinte Forța Civică Brăila, primari liberali și social-democrați din județ. 100_6346 (640x426)

Dintre oaspeți, implicați în campanie și în lupta politică deschisă cu puterea, s-au aflat în prezidiul adunării candidatul Klaus Iohannis – președintele PNL, Vasile Blaga – președintele PDL care este șeful de campanie al lui Klaus Iohannis, Mihai Răzvan Ungureanu – președintele Forța Civică, deputatul Cezar Preda – vicepreședinte PDL, deputatul Gheorghe Voicu (PNL) vicepreşedinte PNL, Răducu Filipescu – vicepreşedinte PNL, preşedinte CJ Călăraşi, Nini Săpunaru – vicepreşedinte PNL. Așa cum au menționat fiecare în discursuri, problema nu e că la Brăila președintele PSD și CJ Gheorghe Bunea Stancu a fost arestat, ci problema gravă este guvernarea roșie (PSD) care destabilizează țara, produce efecte dezastruoase asupra economiei, administrației locale – spre exemplu ordonanța guvernamentală prin care se dorește legalizarea traseismului politic, asupra vieții întregii populații. Cel mai virulent discurs a fost a lui Vasile Blaga, liderul social-democrat menționând că vor să urgenteze unificarea partidelor în ACL și să se termine mai repede guvernarea pesedistă toxică: ”Vrem un președinte plagiator ca Victor Ponta? Sigur, nu!”.

Dacă discursurile lui Cătălin Boboc, Mihai Răzvan Ungureanu, Vasile Varga, Cezar Preda  ori Răducu Filipescu au fost pline de atacuri acide la adresa puterii politice actuale formată în principal din pesediști, Klaus Iohannis a vorbit referindu-se mai cu semaă la temele din programul propus pentru campania electorală în vederea câștigării președinției României – mai jos acest discurs.

Klaus Iohannis: ”Eu vreau să fiu un președinte mediator și integrator”

   100_6382 a             ”Am o veste bună pentru voi. anul 2014 este anul marilor schimbări. Am înființat Alianța Creștin Liberală pentru a câștiga prezidențialele, pentru a câștiga parlamentarele și pentru a conduce România cel puțin 10 ani. Ne uităm în jur și vedem tot felul de candidați care vor să devină președinți ai României; vedem un partid care se află acum la putere (…) și un prim-ministru mereu la televizor, povestind guvernarea în loc să stea la palatul Victoria, să guverneze efectiv țara.  Sunt în curs de  … ordonanța 45; sunt în curs de legalizare a traseismului politic. Au luat țara ieșită din criză și au băgat-o în recesiune. Și mă întreb, credeți că e bine să fie președintele României candidatul PSD-ului? Și atunci îmi permit să vă propun altceva, viziunea mea pentru României, extrem de  simplă. Eu îmi doresc ca după 10 ani de guvernare de dreapta, România să fie prosperă să puternică. Ce înseamnă România prosperă pentru Brăila? Înseamnă locuri de muncă; înseamnă legături la infrastructura națională, înseamnă dezvoltare economică în așa fel încât fiecare are ce-i trebuie, copiii dumneavoastră nu mai trebuie să meargă în vest să lucreze și vor găsi de lucru aici, la dumneavoastră acasă, dacă vor să munceaască. România puternică: o Românie respectată și în Europa și în lume. Noi nu dorim să dăm apă la moară celor care vor să facă Uniunea europeană cu două categorii de țări. Noi, România, vrem să fim în rând cu toată lumea. Asta înseamnă România puternică,  România prosperă! Suntem de câțiva ani în NATO, suntem de câțiva ani în UE, Vă spun, urmează prin guvernarea noastră, un nou mare proiect de țară. Eu vă propun, împreună să facem occidentalizarea României. Președintele României nu este parte din executiv; el nu hotărăște concret lucrurile care țin de guvernare, dar asta nu înseamnă că nu se implică în treburile țării. Noi nu dorim un președinte distant, cum nu dorim nici un președinte jucător. Eu vreau să fiu un președinte mediator și integrator, dar în același timp ferm când vine vorba de derapaje. În același timp, vreau să fiu acela care introduce în spațiul public temele mari care trebuie rezolvate: să refacem sisteme publice – educația trebuie rediscutată. Este inadmisibil ca jumătate din absolvenții de liceu să treacă bacalaureatul și jumătate nu. Ce face  acea jumătate care nu a luat bac-ul? Au fost mințiți, au fost puși pe o cale greșită… Sistemul de sănătate: vi se pare corect să mergeți la spital și acolo să vi se spună să mergeți să vă cumpărați singuri medicamentele? Bineînțeles că nu, de aceea sistemul trebuie revăzut și discutat. Sistemul de pensii: credeți că este bine așa cum e acuma, cu niște pensii de mizerie? Și cine știe cât mai reușesc pesediștii să le plătească? Toate acestea trebuie rezolvate. Noi nu vrem să câștigăm alegerile nici din această toamnă, nici din 2016 pentru noi, ca să fim noi de aici mari șefi. Noi vrem să rezolvăm probleme țării. Noi vrem să câștigăm alegerile pentru a face România mai bună, prosperă și puternică așa cum ne-o dorim cu toții. Eu sunt hotărât să merg mai departe și să câștig președinția României; dar nimeni nu poate el pentru el, singur. Dar eu nu sunt singur; am cea mai mare și mai puternică forță, vă am pe dumneavoastră, pe toți! Voi sunteți echipa mea! Pentru că vreți să câștigăm împreună, vă invit pe un drum cu o singură oprire: victorie!

100_6398            Următorul punct al întâlnirii brăilene a fost o scurtă conferință de presă în care s-a criticat ordonnața de guvern prin care primarii sunt lăsați (din nou, după ce în 2006 se schimbase legislația astfel încât aleșii să nu mai fugă de la un partid la altul, după cum bate vântul guvernării) și prin care, cum au subliniat cei prezenți la conferință, pesediștii vor să atragă de partea lor primari și consilieri – semn că ”se dorește furtul la aceste alegeri”. În imagine de la conferință, de la stânga: Cătălin Boboc, Blaga, Iohannis, Răzvan Ungureanu, Alexandru Nazare

Mai multe imagini de la reuniune/ eveniment la https://www.facebook.com/media/set/?set=a.710406675718591.1073742019.196618800430717&type=1  pe pagina facebook a revistei de cultură și informație Braila Chirei.  100_6411

 

100_6408         Și înainte de a pleca la Galați, unde era programată o întâlnire similară,  Klaus Iohannis și colegii ACL liberali, social-democrați și de la Forța Civică, s-au oprit pentru câteva minute la cortul amplasat în imediata apropiere, unde echipa de tineri strânge semnături pentru candidatul  ACL la președinție. Aici, Klaus Iohannis a discutat cu brăileni îngrijorați de situația în care se află județul – șomaj ridicat, lipsa locurilor de muncă, îmbătrânirea populației etc.

N. aut (Armanda Filipine, revista Braila Chirei). Din câte  am văzut, efectivul de partid și simpatizanții nu au fost deranjați de discursul echilibrat și sobru al candidatului Iohannis.  Ba  încă unii au afirmat că sunt convinși de victorie, pentru că și cei care nu votează cu dreapta s-au săturat de sărăcie și baroni corupți și că e timpul ca președintele României să fie un om care are o viziune serioasă și de bun simț.

La Biblioteca Județeană Brăila, proiect cu medici voluntari

* „Raftul cu iniţiativă. Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci” este proiectul derulat de Pro Vobis în parteneriat cu ANBPR * Zece medici vor prezenta, din ianuarie 2015, informații despre boli, medicamente în secțiunea/ aactivitate numită „Biblio – cardul de sănătate” 

       Biblioteca Judeteana Panait Istrati 100_3378 a             Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” din Brăila (foto sediul din municipiu, Piața Poligon) participă alături de alte 14 instituţii din ţară la proiectul „Raftul cu iniţiativă. Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci” derulat de Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), în perioada mai 2014 – iunie 2015, este finanţat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

                   ”Scopul proiectului este diversificarea oportunităţilor de implicare prin voluntariat în cadrul bibliotecilor publice din România, care să ofere oportunități calitative de implicare a cetățenilor de orice vârstă în beneficiul comunităților pe care le deservesc”, precizează în informare Laura Caplea – purtător de cuvând al bibliotecii brăilene.

Iniţiativa câştigătoare a bibliotecii din Brăila este „Biblio – cardul de sănătate”, prin care ne dorim implicarea a 10 medici brăileni din diferite specializări medicale, care să vină în bibliotecă pentru a prezenta publicului larg, de-a lungul a 10 săptămâni, cele mai importante boli, profilaxia acestora, precum şi noile medicamente şi suplimente alimentare necesare în tratare. Proiectul începe la Brăila în ianuarie 2015, coordonator Eduard Claudiu Brăileanu – şef serviciu Relaţii cu publicul.

Promenada operei, editia a VIII-a in Bucuresti

* Evenimentele în aer liber se petrec și în acest an, pe esplanada Operei Române * În 30 august 2014 este programat un spectacol extraordinar de muzică clasică şi balet

afis Promenada operei             Sâmbătă, 30 august 2014, în București este programată a VIII-a ediție a „Promenadei Operei”. Va fi un spectacol extraordinar de muzică clasică şi balet, desfășurat în aer liber.

Foto alăturat de la ediția din 2013 Promenada-Operei 2013 aug

Devenit deja o tradiţie a instituţiei operei din capitala României, evenimentul se va desfăşura pe esplanada Operei, iar intrarea va fi liberă.

Mai multe informaţii despre eveniment sunt disponibile la http://www.operanb.ro/  în secţiunea Noutăţi a website-ul.

Colegiu prefectural la Brăila, august 2014

* Joi – 28 august 2014, de la ora 11.00 * Se prezintă rapoarte de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila, Biroului Vamal de Frontieră Brăila, Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, Direcţia de Sănătate Publică a județului Brăila

 

La sala mare a Palatului Administrativ Brăila este programată  joi – 28 august 2014, de la ora 11.00 ședința Colegiului Prefectural al județului Brăila.

Mircea Tudosie – director Cancelarie prefectul Vasilica Vîlcu – anunță următoarea ordine de zi:  prefect Vasilica Vilcu, subprefect Ionut Grosu  001

1. Informare privind colectarea veniturilor bugetului general consolidat de la nivelul județului Brăila în primele 7 luni ale anului 2014 și măsurile întreprinse pentru prevenirea și combaterea indisciplinei financiare, întocmită de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila; prezintă Ilie Decă – șeful  Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila – un material care arată așa colectare venituri, Finante Br, aug 2014 (click pe documentul în format PDF pentru amănunte) ;

 2. Raport de activitate al Biroului Vamal de Frontieră Brăila în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2014; prezintă Dumitrel Ștefan – șeful Biroului Vamal de Frontieră Brăila – materialul raport Birou vamal frontiera, aug 2014 (click pe documentul în format PDF pentru amănunte);

 3. Raport mat actvitatea ISJ, aug 2014 (click pe documentul în format PDF pentru amănunte) privind activitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Brăila în anul şcolar 2013-2014 şi măsuri (materialul masuri ISJ, aug 2014  – click pe documentul în format PDF pentru amănunte) pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ în anul şcolar 2014-2015; prezintă Iulian Danielescu – inspector școlar general al ISJ Brăila;

4. Analiza (materialul autorizari sanitare scoli, aug 2014 – click pe documentul în format PDF pentru amănunte) pregătirii unităţilor şcolare pentru deschiderea noului an şcolar 2014-2015. Situația autorizării sanitare a unităţilor de învăţământ din județul Brăila întocmită de Direcţia de Sănătate Publică a județului Brăila; prezintă Nicoleta Denisa Andreescu – director executiv adjunct economic al Direcţiei de Sănătate Publică  a județului Brăila; Informare (materialul igienizare, reparatii curente scoli, aug 2014 – click pe documentul în format PDF pentru detalii) privind stadiul execuţiei lucrărilor de igienizare şi reparaţii curente la unităţile şcolare şi situaţia privind deţinerea autorizaţiilor de funcţionare pentru sistemele de încălzire centralizată din unităţile şcolare şi asigurarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, întocmită de Inspectoratul  Şcolar Judeţean Brăila, prezintă Iulian Danielescu – inspector școlar general al ISJ Brăila;

 5. Proiect de hotărâre (materialul program masuri ISJ, prefect – aug 2014 – click pe documentul în format PDF pentru detalii) pentru aprobarea „Programului de măsuri care vor fi întreprinse de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ în anul şcolar 2014-2015”; prezintă Vasilica Vîlcu – prefectul  judeţului  Brăila

6. Diverse.

Foto din arhiva revistei de cultură și informație BRAILA CHIREI cu prefectul Vasilica Vîlcu și subprefectul Ionuț Cătălin Grosu.