Sedinta Consiliului Local Municipal Braila, octombrie 2014

* Programata pentru data de 17 octombrie 2014, de la ora 10.00, la sala de sedinte a Companiei de Utilitati Publice „Dunarea”

 

Sedinţa ordinara aferenta lunii in curs a Consiliului Local Municipal Brăila a fost anuntata pentru data de 17 octombrie 2014, in sala de sedinte a Companiei de Utilităţi Publice „Dunărea” SA, de la ora 1000  

Foto. de Armanda Filipine – din arhiva revistei de cultura si informatie Braila Chirei – de la o sedinta similara din vara lui 2014.  100_6810

Ordinea de zi propusa pentru sedinta este urmatoarea:

              1) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2014; 2) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2014; 3) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al municipiului Brăila întocmit pe cele două secţiuni, la sfârşitul trimestrului III 2014; 4) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2014;  5) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pentru anul 2014; 6) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2014; 7) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE CALEA GALAȚI, ÎNTRE POD BRĂILIȚA și DJ 221B – faza D.A.L.I.”; 8) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BRĂILA, pe anul 2015; 9) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Stabilirea liniilor prioritare de subvenționare, pentru anul 2015, de la bugetul local, a asociațiilor și fundațiilor care înființează și administrează unități de asistență socială, în conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 și stabilirea nivelului mediu lunar al subvenției care se acordă de la bugetul local pentru o persoană asistata; 10) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea componenței, a modului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care înființează și administrează unități de asistență socială, precum și a grilei de evaluare a acestora, în vederea acordării subvenției de la bugetul local al municipiului Brăila prin Direcția de Asistență Socială Brăila; 11) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea şi completarea H.C.L.M. nr.16/30.01.2014 referitoare la ”Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2014, în baza prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare”;12) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Mărăşti, nr. 13, etaj, încheiat cu ASOCIAŢIA „HRISTO BOTEV” A BULGARILOR DIN BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii; 13) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 645,00 mp, situat în Brăila,  Bd. Alexandru Ioan Cuza, nr.126, NCP 79434, atribuit PAROHIEI ÎNĂLȚAREA DOMNULUI prin H.C.L.M. Brăila nr.181/26.05.2011;  14) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Partajarea bunului imobil aparținând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Pietrei nr. 7-9; 15) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea cu poziţiile nr.380 și 381 a Capitolului G – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform documentației de cadastru; 16) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la <Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Brăila, în contracte de vânzare – cumpărare> din cadrul şedinţei din data de 06.10.2014; 17) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 18) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Atribuirea prin încredințare directă spre închiriere, a imobilului proprietate publică a Municipiului Brăila,  situat în Brăila, Cl. Galați, nr.130 către Asociația ”Aura 2010”, în vederea desfășurării unor activități de asistență socială pentru persoane cu dizabilități și pentru persoane vârstnice; 19) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 234,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila,  str. Bărăganului, nr. 52A, NCP 78611, solicitanţilor ARGHIRESCU CĂTĂLIN STELIAN și ARGHIRESCU MAGDALENA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora; 20) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 223,43 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Garoafelor, nr. 27, NCP 85646, solicitanţilor BOGDAN PUIU şi BOGDAN RUXANDA, teren pe care se află amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora;  21) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 34,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 134,00 mp, situat în Brăila, str. Bujorului nr. 1, NCP 70490, solicitantului CHIRIŢĂ NICOLAE, teren pe care se află situată construcţia C3, proprietatea acestuia; 22) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 41,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 449,00 mp real măsurat, situat în Brăila, str. Prahovei, nr. 35, NCP 82158, solicitanților MINEA ROZA, MINEA MARIAN, MINEA CRISTINICA, MINEA NICU VIOREL și BUTOI IONELA MIRELA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora; 23) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Avizarea etapei a IV-a a lucrării „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Brăila”; 24) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul <CONSTRUIRE CLINICĂ MEDICALĂ D+P+4E, CORP TEHNIC ŞI PARCARE>, situat în Brăila, B-dul Independenţei, nr. 152-154, iniţiat de S.C. NEWVITALCLINIC S.R.L. Brăila; 25) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 208/31.08.2012 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi ale colegiilor naţionale de stat de pe raza Municipiului Brăila”; 26) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2014; 27) Alte probleme.

P R I M A R,

Aurel Gabriel Simionescu

Lansare de carte cu Editura Polirom la Biblioteca Judeteana Braila

* Miercuri, 15 octombrie 2014, de ora 17.00 se prezinta volumul “Nevoia de miracol. Fenomenul pelerinajelor în România contemporană” de Mirel Bănică

 afis Biblioteca, 15 oct 2014           Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila este gazdă si organizator al evenimentului de miercuri, 15 octombrie 2014, de ora 17.00, mai precis lansarea volumului “Nevoia de miracol. Fenomenul pelerinajelor în România contemporană” de Mirel Bănică, apărut recent în colecţia „Plural M” a Editurii Polirom. „Un volum fascinant care dezbate teme despre miracole si minuni, religia populară, mila şi filantropia sau implicarea politică în fenomenul pelerinajului”, dupa cum subliniaza editorul. 

            Cartea este disponibilă şi în ediţie electronică. Vor lua cuvântul, alături de autor, prof. dr. Viorel  Mortu (nume de autor Viorel Coman) şi prof. lect. univ. Sorin Marinescu.  

            Evenimentul are loc în cadrul Serilor Culturale Brăilene, dupa cum prezinta in invitatie Laura Caplea – purtător de cuvânt la Biblioteca „Istrati” . Intrarea este liberă.

               * * *

            Mirel Bănică (n. 1971) este doctor în ştiinţe politice al Universităţii din Geneva (2004). În prezent este cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române, domeniile sale de cercetare fiind socio-antropologia religiei, sociologia memoriei, geopolitică şi antropologia mediilor virtuale.

              La Editura Polirom, Mirel Bănică a mai publicat “Biserica Ortodoxă Română, stat şi societate în anii ‘30” (2007) şi “Enervări sau despre bucuria de a trăi în România” (2007). Ultima carte publicată: “Religia în fapt. Studii, schiţe şi momente” (Editura EIKON, 2011).

Mariana Nicolesco, în juriul Concursului Internaţional de Canto al Chinei

* Competiţia are loc între 20 şi 31 octombrie 2014 * Au fost admisi si tinerii soprana Silvia Micu, mezzosoprana Emanuela Pascu şi tenorul Adrian Dumitru din Romania

La numai câteva zile după succesul Concertului Extraordinar – Master Class dedicat Liedului Românesc în context european (http://brailachirei.wordpress.com/2014/10/01/master-class-in-arta-liedului-la-brasov-cu-mariana-nicolesco/), soprana Mariana Nicolesco (foto) este pe punctul de a finaliza ultima emisiune din ciclul celor patru dedicate Cursurilor sale de Măiestrie Artistică din vară, din cadrul Festivalului şi Concursului Internaţional de Canto „Hariclea Darclée„. Emisiunile vor fi transmise în luna noiembrie 2014 de televiziunea naţională romana. Mariana Nicolesco 1605-3A

Celebra soprană se pregăteşte în acelaşi timp să-şi ia zborul spre Shanghai şi Ningbo, oraş de veche tradiţie culturală, unde este invitata de onoare a celei de a VI-a ediţii a Concursului Internaţional de Canto al Chinei, din juriul căruia face parte. Mariana Nicolesco este salutată ca “una dintre marile voci ale timpului nostru”, dar şi ca personalitate artistică de o incomparabilă generozitate care, prin manifestările de prestigiu create în ţara natală, a devenit un reper major pentru tinerii artişti lirici din lume, arătându-se că, pentru transmiterea prestigioaselor tradiţii ale artei cântului tinerelor talente din zeci şi zeci de ţări, sopranei Marianei Nicolesco i-a fost acordat înaltul titlu de Artist UNESCO pentru Pace în semn de recunoaştere a angajamentului său în favoarea moştenirii muzicale, a creaţiei artistice, a dialogului între culturi şi a contribuţiei sale la promovarea idealurilor Organizaţiei”.

La competiţia din China, ce are loc între 20 şi 31 octombrie  3024, au fost admişi trei tineri artişti români: soprana Silvia Micu, mezzosoprana Emanuela Pascu şi tenorul Adrian Dumitru.

De asemenea. tot in acest an – in perioada 28 iulie – 3 august. s-a desfasurat la Braila (http://brailachirei.wordpress.com/2014/07/29/cursuri-de-maiestrie-artistica-master-class-cu-mariana-nicolesco-editia-2014-la-braila/ si http://brailachirei.wordpress.com/2014/08/04/cursurile-de-maiestrie-artistica-master-class-o-editie-2014-minunata/) o noua editie a Cursurilor de maiestrie artistica Master Class sustinute de soprana Mariana Nicolesco in orasul natal al  sopranei Hariclea Darclee unde anul viitor are loc editia jubiliara, la 20 ani de cand fiinteaza Festivalul-Concurs international de canto „Hariclea Darclee’.

Festival Internaţional de Film de Artă, Ecologie şi Turism „Document.Art.”

* In Bucuresti, in perioada 15 – 18 octombrie 2014

document art Logo             Festival Internaţional de Film de Artă, Ecologie şi Turism (IFFEST) „Document.Art.” (amanunte pe site la http://dokumentarts.ro/acasa/) are loc in Bucuresti, in perioada 15 – 18 octombrie 2014.

Este primul festival international de film turistic organizat vreodata in Romania. A fost fondat in  anul 1993 de Nicolae Luca. Prima editie internationala a avut loc in  anul 1994 la Campulung Muscel, judetul Arges. In 1994 an a devenit membru titular al Comitetului International al Festivalurilor de Film Turistic (CIFFT), Viena, Austria. A fost cunoscut sub denumirea de Tourfilm, TourIndFilm, EcoTourIndFilm, iar din anul 2003 sub cea de “Document.Art,” cu doua sectuni: film turistic si film ecologic. afis Documentar Art, festival 15-18 oct 2014

In anul 2010 i s-a adaugat sectiunea filmului de arta. Pe langa proiectii, in cadrul festivalului s-au derulat si alte activitati, precum workshopuri, concerte si recitaluri muzicale, recitaluri de poezie, vernisaje de expozitii de arta plastica ori de arta populara, lansari de carte s.a. Festivalul este inclus in calendarul de evenimente al Organizatiei Mondiale a Turismului  (UNWTO) si este promovat si de site-urile CIFFT. Din 2009 festivalul este organizat de Asociatia Romana de Film “Document.Art.”, Bucuresti. IFFEST Document.Art. este organizat cu sprijinul Uniunii Cineastilor din Romania (UCIN).