Consiliul Judetean Braila, sedinta iunie 2015

* Luni, 29 iunie 2015

          Consilierii judeteni braileni se reunesc in sedinta ordinara a Consiliului Judetean (CJ) Braila in data de 29 iunie  2015, de la ora 11.00 in sala mare de sedinte a Palatului Administrativ. DSCN8565

          Ordinea de zi a propusa de prof. dr. Viorel Mortu – conducator interimar al CJ Braila – este urmatoarea:                                                             

1. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive; 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Braila pe anul 2015; 3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului  Judetean Braila; 4. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii  ale Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, precum si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila; 5. Proiect de hotarare privind numirea d-nei Cimpoae Simona Daniela in functia publica de conducere de director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila; 6. Proiect de hotarare privind modificarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila; 7. Proiect de hotarare privind modificarea componentei nominale a Comisiei de evaluare a ofertelor de concesionare, stabilita prin Hotararile Consiliului Judetean Braila nr. 21/2015 si 22/2015; 8. Proiect de hotarare privind actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Braila; 9. Proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. ATLAS S.A. Braila, pe traseele: Sediu S.C. ATLAS S.A. Braila-Braila oras-Sediu S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A. (sos. Vizirului km. 10) pentru beneficiarul S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A.; Sediu S.C. ATLAS S.A. Braila – Sediu S.C. ARTFERRO BRAILA S.A.-Spiru Haret, pentru beneficiarul S.C. ARTEFERRO S.A.; 10. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu orasul Insuratei, prin Consiliul local al orasului Insuratei, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea „Lucrarilor de reparatii capitale la strazi pietruite in orasul Insuratei si lucrarilor de intretinere  prin plombari si covor asfaltic subtire  DC 21 Insuratei-Lacu Rezi km0-km2”; 11. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Baraganul, prin Consiliul local al comunei Baraganul, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Construire cladire multifunctionala P+1 in comuna Baraganul, judetul Braila”; 12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Bertestii de Jos, prin Consiliul local al comunei Bertestii de Jos, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Reabilitarea cladirii fostului sediu al Primariei Bertestii de Jos, in vederea amenajarii unui cabinet medical”; 13. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul local al comunei Cazasu, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor „ Construire dispensar uman in comuna Cazasu”, „Extindere retea iluminat public in comuna Cazasu”, „Lucrari de intretinere drumuri locale pe raza comunei Cazasu”; 14 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Frecatei, prin Consiliul local al comunei Frecatei, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Lucrari intretinere DC 57 km.0+00-km 9+00”; 15. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Galbenu, prin Consiliul local al comunei Galbenu, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Punerea in valoare a Monumentului Eroilor”; 16. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Gradistea, prin Consiliul local al comunei Gradistea, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor  „Baza sportiva si Santuri betonate in satele Ibrianu si Maraloiu”; 17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Marasu, prin Consiliul local al comunei Marasu, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Pietruire strazi rurale in comuna Marasu, judetul Braila”; 18. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Silistea, prin Consiliul local al comunei Silistea, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor „Extindere, modernizare si amenajarea exterioara Camin Cultural Silistea” si „Alimentare cu apa Sat Muchea”; 19. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Surdila Greci, prin Consiliul local al comunei Surdila Greci, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Asfaltare  DC 39 km.0+900-km.1+437, DJ 203 S-Horia, in comuna Surdila Greci, judetul Braila”; 20. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Movila Miresii, prin Consiliul local al comunei Movila Miresii, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Retea canalizare ape pluviale”’; 21. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul local al comunei Tudor Vladimirescu, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Amenajare si sistematizare centru civic in localitatile Tudor Vladimirescu, Scortaru Vechi si Comaneasca, comuna Tudor Vladimirescu, judetul Braila”; 22. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Visani, prin Consiliul local al comunei Visani, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Reabilitare si dotare camin cultura comuna Visani, judetul Braila”; 23. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Traian, prin Consiliul local al comunei Traian, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Reabilitarea si eficientizarea sistemului de iluminat stradal comuna Traian, judetul Braila”; 24. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Salcia-Tudor, prin Consiliul local al comunei Salcia-Tudor, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Reabilitarea Scoala Gulianca, comuna Salcia Tudor, judetul Braila”; 25. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila,cu comuna Zavoaia, prin Consiliul local al comunei Zavoaia, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Modernizare si extindere pe orizontala cladire sediu primarie comuna Zavoaia, judetul Braila”; 26. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu municipiul Braila, prin Consiliul local al municipiului Braila, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor „Amenajare sens giratoriu in municipiul Braila, in zona intersectiei Calea Galati cu Bd.Al.I.Cuza”, „Amenajare sens giratoriu in municipiul Braila, comuna din Paris cu Soseaua Focsani”, „Consolidarea si restaurarea fantanii arteziene P-ta Traian”, „Reabilitarea sistemului termic al cladirii Colegiul National Ghe.Munteanu Murgoci(regim multianual)”, „Reabilitare sistem termic Colegiu Tehnic C.D.Nenitescu(regim multianual)”; 27. Alte probleme.

Consiliul Local Municipal Braila, sedinta iunie 2015

* Luni, 29 iunie 2015

Consilierii municipali brăileni in frunte cu primarul Aurel Gabriel Simionescu, viceprimarii Doinița Ciocan (PSD) si Alexandru Dănăila Zaharia (PNL), directori de direcţii din subordinea Consiliului Local Municipal si Primăriei Brăila se reunesc in şedinţa ordinare a CLM in data de 29 iunie 2015, la sala de conferinţe a Companiei de Utilităţi Publice „Dunărea” S.A., de la ora 1000

Ordinea de zi propusă discuţiilor in plen este următoarea:

 CLM 100_6810   1) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2015; 2) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2015; 3) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila, pe anul 2015; 4) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului „MARIA Filotti” Brăila; 5) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulamentului privind modul de închiriere a bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila; 6) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulamentului pentru emiterea avizelor necesare  pentru execuția lucrărilor subterane la rețelele de utilități publice, condițiile de refacere a suprafețelor afectate ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Brăila și obligațiile beneficiarului la terminarea lucrărilor; 7) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Actualizarea suprafeței de teren, proprietatea municipiului Brăila, destinată derulării proiectului pentru execuția lucrărilor de amenajare a unei piețe de gross în incinta Târgului Obor; 8) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Exercitarea dreptului de opțiune al municipiului Brăila pentru acordarea unui termen de grație, conform prevederilor art. 9, pct. 3 din contractul de concesiune autentificat sub nr.345/ 02.04.2014; 9) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Implementarea în parteneriat a proiectului “Reţea de centre de sprijin pentru victimele violenţei domestice – SOS Violenţa” şi evidenţierea în bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială, la secţiunea D – Surse de finanţare – Fonduri externe nerambursabile – din Fişa Entităţii Publice, a sumei de 106.199,65 lei; 10) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 226/ 26.06.2013 referitoare la „Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea şi închirierea terenurilor aflate în proprietatea municipiului Brăila” modificată și completată prin H.C.L.M. nr.67/27.03.2015; 11) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 31/11.02.2015 privind programul de reparaţii ce urmează a se realiza în anul 2015 la imobilele din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila12) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/ 30.09.2011, cu un nou subcapitol G11 – ”Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente – Rețea de iluminat public”, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.21272/ 25.05.2012 și nr.4837/ 14.11.2013; 13) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/ 27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 14) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 322,00 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Magaziilor nr. 20G, NCP 87146, solicitantei Banciu Silvia Valentina, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acesteia; 15) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 82,00 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 594,00 mp situat în Brăila, str. Mircea Vodă nr. 125, NCP 86893, solicitanţilor Costeanu Stanciu şi Costeanu Marioara, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acestora; 16) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 93,00 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 201,00 mp situat în Brăila, str. Nufărului nr. 53, NCP 85804, solicitantului Imbre Ștefan, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acestuia; 17) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 173,00 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Arad nr. 52, NCP 85896, solicitantei Ioan Pepzi-Adriana, teren pe care se află amplasată construcţia proprietatea acesteia; 18) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 145,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 271,00 mp, situat în Brăila, str. Câmpului nr. 51, NCP 86486, solicitanților Ioniță Petrache și Ioniță Gica, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acestora; 19) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 63,64 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 193,00 mp, situat în Brăila, str. Făgăraş nr. 42, NCP 86159, solicitanţilor Mandache Valentin şi Mandache Fraga, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acestora;20) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 285,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 5, NCP 86619, solicitanţilor Naidin Gigi şi Naidin Fănica, teren pe care se află amplasată construcţia proprietatea acestora; 21) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 188,00 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cantonului nr. 37A, NCP 83759, solicitanților Oprea Adrian și Oprea Nela, teren pe care se află amplasată construcţia proprietatea acestora; 22) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 253,00 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cantonului, nr.22 bis, NCP 86258, solicitanților Pantea Eugen și Pantea Nedelea, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acestora; 23) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 101,60 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 245,00 mp situat în Brăila, str. Cernăuți nr. 48, NCP 86049, solicitantelor Voineagu Vasilica și Voineagu Elena – Gabriela, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acestora; 24) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 134,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 646,00 mp, situat în Brăila, str. Codrului nr. 52 bis, NCP 79987, solicitanţilor Zaharia Marian şi Zaharia Gina, teren pe care se află amplasată construcţia proprietate a acestora; 25) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila,  str. Petru Rareș nr.10A, NCP 87225, constituit prin H.C.L.M. nr.186/ 31.05.2007, în favoarea numitului Rădulescu Florin Liviu26) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2015; 27) Alte probleme.