”Regulamentele Dănăilă”, din nou în atenția consilierilor locali brăileni

* Regulamentul de executare a lucrărilor subterane la rețelele de utilități publice și condițiile de refacere a suprafețelor afectate ce aparțin domeniului public și Regulamentul  de închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila, inițiate de Alexandru Dănăilă – viceprimarul liberal al municipiului, au fost retrase de pe ordinea de zi a precedentei ședințe CLM, la presiunea unor consilieri

Regulamentul de executare a lucrărilor subterane la rețelele de utilități publice și condițiile de refacere a suprafețelor afectate ce aparțin domeniului public, precum și Regulamentul  de închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila se află în atenția consilierilor locali și vor fi dezvătute în cadrul ședinței Consliului Local Municipal (CLM) de miercuri, 29 iulie 2015 (https://brailachirei.wordpress.com/2015/07/28/consiliul-local-municipal-braila-sedinta-iulie-2015/). Ambele regulamente sunt inițiate de viceprimarul liberal al municipiului – Alexandru Dănăilă (foto) – și au fost retrase de pe ordinea de zi a precedentei ședințe, la presiunea unor consilieri. Alexandru Danaila Zaharia

Necesitatea de a institui reguli pentru constructorii care execută lucrări la rețelele subterane în oraș a apărut după ce s-a constatat că mulți dintre aceștia nu aduc terenul pe care au intervenit la starea inițială și lasă în urmă gropi și mizerie: Firmele care execută lucrările vor trebui ca, acolo unde au spart asfaltul sau au intervenit pe spațiul verde, să astupe șanțul din locul în care s-a sapat și să refacă spațiul verde, asfaltul sau pavajul, pe o lățime cu 50 de centimetri mai mare decât suprafața pe care s-a intervenit, pe tot perimetrul lucrării. Dacă vor exista reguli clare, pe care toată lumea să fie obligată să le respecte, cu siguranță orașul nu va mai arăta ca după bombardament la orice intervenție la rețelele de apă, gaz, canalizare, telefonie, electricitate”, a precizat Alexandru Dănăilă. „Regulamentul prevede și obligativitatea constructorilor de a constitui un fond de garanție de bună execuție, înainte de demararea lucrărilor. Municipalitatea va executa aceste garanții, acolo unde va constata că executanții intervențiilor nu au lăsat terenul așa cum l-au preluat și vor remedia neajunsurile constructorilor din aceste fonduri„, se arată intr-un material transmis de Biroul de presă al PNL Brăila.

Cel de-al doilea regulament aflat pe ordinea de zi vizează modalitatea de închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila, care se va face exclusiv după organizarea de licitații publice cu strigare, unde se vor stabili și prețurile pe metrul pătrat. Regulamentul va interzice subînchirierea spațiilor sau transferul acestora de la un chiriaș la altul fără organizarea unei licitații, precum și schimbarea obiectului de activitate al spațiilor închiriate. Și aici eeste nevoie de reglementări clare, care să descurajeze specula imobiliară existentă în acest moment. Nu sunt puține cazurile în care spații închiriate de la municipalitate la prețuri modice au fost subînchiriate la tarife de câteva ori mai mari, iar banii, în loc să intre în bugetul public, au ajuns în buzunare private”, a declarat viceprimarul Dănăilă.

Alexandru Dănăilă încearcă să introducă pe ordinea de zi a ședinței din 29 iulie și situația Pieței de gross a orașului. Reamintim că, pentru construcția pieței, au fost alocate de către Consiliul Local Municipal, la începutul acestui an, 10 miliarde de lei, dar consilierii municipali nu și-au dat încă acordul pentru obținerea autorizației de construcție. O piață de gross înseamnă o investiție de aproape 1,5 milioane de euro, ce se regăsește, pe orizontală, în economia locală, înseamnă crearea de locuri de muncă, prețuri corecte pentru toți locuitorii Brăilei și un comerț civilizat și sigur. Sper că toți colegii mei consilieri vor înțelege aceste lucruri”, a mai precizat viceprimarul Alexandru Dănăilă.

Cătălin Boboc: De ce se casează acum conducta CET?

* Se legalizează hoţia prin CLM, se intreabă copreşedintele PNL Brăila? 

 

În şedinţei Consiliului Local Municipal din 29 iulie 2015 (anunţata si la ), pe ordinea de zi există un proiect de hotărâre iniţiat de primar pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiul Brăila a Magistralei de termoficare în vederea casării.

Senatorul Cătălin Boboc (foto) – copreşedinte PNL Brăila – subliniază intr-un comunicat de presă câteva probleme care fac inoperabil acest proiect de hotărâre şi, in plus, aduce in atenţie aspecte care ar trebui cercetate de instituţii abilitate. Catalin Boboc, a iul 2015

Amintesc faptul că în anul 2013 conducta CET a fost evaluată la un cuantum de circa 24 de miliarde de lei vechi, la închiderea societăţii suma putând fi folosită pentru plata datoriilor imense pe care CET le avea faţă de furnizorii de utilităţi. Până la acest moment, nişte domni din cadrul Consiliului de administraţie al CET au închis ochii sau au fost poate chiar părtaşi la furtul unei mari părţi din conductă, iar abia astăzi, când valoarea magistralei a fost minimalizată, majoritatea PSD, în frunte cu primarul Simionescu, vrea să vândă ce a mai rămas pentru a legaliza hoţia făcută anterior. Mai mult decât atât, în tot acest timp, societatea de termoficare trimite somaţii de executare silită brăilenilor datori, cu toate că în ultima perioadă de funcţionare serviciile furnizate au lăsat de dorit. Consider că soluţia nu este nici pe departe legalizarea furtului anterior printr-o hotărâre a Consiliului Local Municipal, ci sesizarea organelor în drept şi recuperarea prejudiciului de la făptaşi, indiferent cum se numesc ei, şi nu punerea furtului în cârca brăileanului de rând. Să nu se înţeleagă greşit, suntem de acord cu valorificarea a ceea ce a rămas din conductă, dar aşteptăm tragerea la răspundere a celor care se fac vinovaţi de această pierdere. La Brăila, în ultimii ani, s-a creat o reţetă de succes: unii fură, iar cetăţenii acoperă pagubele„, afirmă Cătălin Boboc.

Consiliul Local Municipal Braila, sedinta iulie 2015

* Miercuri, 29 iulie 2015, de la ora 9.00

 

CLM 100_6808    Consilierii locali municipali au fost convocaţi in şedinţă ordinară pentru data de 29 iulie 2015. Astfel, Consiliului Local Municipal Brăila se reuneşte in sala de şedinte a Companiei de Utilităţi Publice „Dunărea” SA, de la ora 9.00.

Ordinea de zi propusă este următoarea:

1) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2015; 2) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al Municipiului Brăila întocmit pe cele două secţiuni, la sfârşitul trimestrului II 2015; 3) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru semestrul II al anului 2015, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brăila4) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulemantului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Braila si al Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor Braila5) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila; 6) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli din fonduri externe nerambursabile FEN (sursa D) pentru anul 2015, al Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila, pentru implementarea în parteneriat a proiectului “Reţea de centre de sprijin pentru victimele violenţei domestice – SOS Violenţa”; 7) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea contribuţiei municipiului Brăila la majorarea activului patrimonial al Asociaţiei „Brăila – Capitală Europeană a Culturii 2021”; 8) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Protocolului de colaborare între Departamentul pentru Egalitate de Şanse între femei şi bărbaţi (DESFB) şi municipiul Brăila; 9) Proiect de hotărâre iniţiat de domnii consilieri locali Badiu Virginia Loredana, Dumitru Florin, Păun Dan, Pricop Cristian Florinel şi Traian Adrian, membri în A.G.A. la SC BRAICAR SA Brăila, privind Aprobarea majorării capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni la SC BRAICAR SA BRĂILA; 10) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulamentului pentru emiterea avizelor necesare pentru execuția lucrărilor subterane la rețelele de utilități publice, condițiile de refacere a suprafețelor afectate ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Brăila și obligațiile beneficiarului la terminarea lucrărilor; 11) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulamentului privind modul de închiriere a bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila; 12) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea rezilierii contractului de finanţare nr. 4910/28.11.2014 aferent proiectului “Execuție Campus Școlar la Liceul Pedagogic D. P. Perpessicius Brăila” şi a Acordului de parteneriat nr. 13116/ 26.03.2014; 13) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Acordul Consiliului Local Municipal Brăila cu privire la executarea lucrărilor de consolidare a taluzului dintre str. Danubiului şi str. Pietrei, conform proiectului tehnic, de către SC „ORIENT COMPANY” SRL Brăila14) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Trecerea din domeniul public al municipiului Brăila şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Justiţiei a unui teren în suprafaţă de 940,00 mp situat în municipiului Brăila, str. Plevna nr. 2; 15) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Trecerea din domeniul public al municipiului Brăila şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, pentru Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Brăila, a unui teren în suprafaţă de 1571,00 mp, situat în municipiului Brăila, str. Plevna nr. 8 bis, pe care se află amplasată construcţia C1, proprietatea Statului Român; 16) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea poziţiei 31 din Capitolul A – „Străzi”, din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/ 30.09.2011, conform documentaţiei de cadastru; 17) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea cu poziţia 623 a Capitolului A – „Străzi”, din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/ 30.09.2011, conform documentaţiei de cadastru şi a raportului de evaluare; 18) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea şi completarea poziţiilor nr. 53 şi 74 a Capitolului H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.LM nr. 325/ 30.09.2011, conform procesului – verbal de recepţie a lucrărilor nr. 6/29.12.2014, a proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1318/ 29.08.2013, nr. 275/ 03.06.2015 şi nr. 276/ 03.06.2015, precum şi a documentaţiei de cadastru; 19) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brăila a bunului „Magistrală termoficare” – partea subterană, înscris la poziţiile nr. 62, nr. 70, nr. 71 şi nr. 77 din Capitolul D „Sisteme de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/ 30.09.2011, în vederea casării; 20) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea HCLM Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 21) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului ce aparţine domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafaţă de 9292,00 mp, situat în Brăila, Piaţa Dorobanţilor nr. 4, „Parohiei Naşterea Domnului”, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietatea acesteia; 22) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3911,00 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 84030, situat în Brăila, str. Belvedere nr. 10-14, BISERICII CREŞTINE BAPTISTE „SFÂNTA TREIME”, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4, C6 şi C7 proprietatea acesteia; 23) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului public al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 39, subsol, parter și etaj, PARTIDULUI UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI, în vederea desfăşurării activităţii;  24) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 46, etaj, PARTIDULUI NAŢIONAL AL MEDIULUI, în vederea desfășurării activităţii; 25) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Brăila; 26) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Brăila privind Aprobarea dezmembrării terenului situat în Municipiul Brăila, şoseaua Baldovineşti, aferent ansamblului de locuinţe ANL, înscris în Cartea Funciară nr.70882; 27) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata funcţionării capacităţilor energetice, a unor terenuri aparţinând municipiului Brăila şi acordarea dreptului de a executa reţele subterane, SC Filiala de Distribuție a Energiei Electrice, Electrica Distribuție Muntenia Nord SA – Sucursala de Distribuţie Brăila28) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 297,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cavaleriei, nr.9, NCP 82992, solicitantei COPAE VIOLETA, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acesteia29) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 233,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Gheorghe Constantinescu nr.20, NCP 86976, solicitanţilor JARNEA IONEL şi JARNEA VALERICA, teren pe care se află amplasată construcţia proprietatea acestora30) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Arţarului nr. 9, NCP 72313, solicitanţilor MIHALCEA GEORGEL şi MIHALCEA NICOLETA-RODICA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora31) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 252,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 45, NCP 78595, solicitanţilor NECULAI IONEL şi NECULAI GABRIELA, teren pe care se află amplasată construcţia proprietatea acestora;  32) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 10,40 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 745,00 mp, situat în Brăila, str. Oituz nr. 8, NCP 76826, solicitantei NEGRII MARIA, în vederea extinderii construcţiilor existente33) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 48,05 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 196,00 mp, situat în Brăila, str. Unirii nr. 232, NCP 18442, solicitanţilor PRICEPUTU NICU, PRICEPUTU MARIOARA, PETROV ANDREI şi PETROV TINCUŢA, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acestora34) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 20,00 mp (real măsurat 19,76 mp), aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 146,00 mp, situat în Brăila, str. Zidari nr.42, NCP 14602, solicitanţilor PRODAN DUMITRU şi PRODAN MARINA, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acestora; 35) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 43,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 221,00 mp, situat în Brăila, str. Alexandru Vlahuţă nr. 29A, NCP 87118, solicitantului PRUNDIŞ POLS VIOREL, teren pe care se află amplasată construcţia proprietatea acestuia; 36) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 132,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 428,00 mp, situat în Brăila, str. Ştefan Octavian Iosif nr. 2, NCP 86401, solicitanţilor TEACĂ DORINA, DRĂGAN ANA-MARIA, SIGHINAŞ DANIELA-VIORICA, TEACĂ VERONICA şi MIHALCIA ELENA, teren pe care se află amplasate construcţiilem proprietatea acestora; 37) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 112,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Prahovei nr. 34, NCP 85042, solicitantei TOADER IONICA, teren pe care se află amplasată construcţia proprietatea acesteia; 38) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 81,00 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 207,00 mp, situat în Brăila, str. Deva nr. 31, NCP 87244, solicitanţilor VOICU ELEONORA, VOICU AURELIAN – DRAGOŞ şi CILIBIU DANIELA RAMONA, teren pe care se află amplasate construcţiile proprietatea acestora; 39) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr.7, NCP 74790, constituit prin H.C.L.M. nr. 358/21.11.2008, în favoarea numitei GHEORGHE IULIANA MARINELA prin curator GHEORGHE GEORGETA;  40) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul c/c DN 2B, nr. 1, P1/1 situat în Brăila, str. Grigore Alexandrescu, iniţiat de DUMITRU VLADIMIR CRISTIAN; 41) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2015;  42) Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului I al anului 2015. 43) Informare privind derularea proiectelor cu finanţare europeană la nivelul municipiului Brăila. 44) Informare privind stadiul derulării contractului de concesiune autentificat sub nr. 3671/2013 şi a Actului adiţional nr. 1 la acesta; 45) Informare cu privire la participarea municipiului Brăila la Conferinţa „12 NOI TRAVERSĂRI DUNĂRENE”; 46) Alte probleme.