Proiect “4GreenInn – Inovare in domeniul managementului sustenabil al ariilor naturale protejate”, la final

*Proiectul, cu fonduri UE, s-a derulat intre 2013 si 2016 cu municipalitatea din Burgas, Bulgaria, coordonator * ADR SE si muzeul din Tulcea au fost partenerii din Romania

sigle

 

 

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) a implementat, in perioada 6.07.2013 – 30.06.2016, proiectul 4GreenInn „Inovare in domeniul managementului sustenabil al ariilor naturale protejate” finantat in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2007-2013, Prioritatea 2 – Utilizarea în comun a resurselor si competentelor pentru protejarea si conservarea  mediului, Masura 2.2 – Promovarea cercetarii si inovarii in domeniul conservarii si protejarii ariilor naturale protejate. In 23 iunie 2016 a avut loc si o prezentare la sediul ADR SE (Braila, str. Anghel Saligny nr. 24) – foto de Armanda Filipine din arhiva revistei de cultura si informatie Braila Chirei, prezentarea fiin dsustinuta de Luiza Tiganus – manager proiect din partea ADR SE.

DSCN3019

Proiectul (despre acesta si la https://brailachirei.wordpress.com/2016/06/22/la-adr-se-conferinta-finala-si-de-promovare-a-platformei-ecopedia-din-proiectul-4greeninn-pe-arii-protejate/) a fost coordonat de municipalitatea din Burgas/Bulgaria si derulat in parteneriat cu Centrul de Afaceri Internationale si Dezvoltare Economica/Georgia si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est/Romania – manager Luminita Mihailov. Institutul de Cercetari Eco-Muzeale din Tulcea/Romania a avut rolul de partener asociat in cadrul proiectului si a sprijinit implementarea proiectului prin oferirea de expertiza in domeniul protectiei mediului si conservarii resurselor naturale.

Obiectivul general al proiectului a fost imbunatatirea managementului sustenabil al ariilor naturale protejate din bazinul Marii Negre si dezvoltarea unor metode inovative pentru integrarea ariilor naturale protejate in strategiile globale de dezvoltare urbana si socio-economica in regiunile partenere. Actiunile derulate de catre ADR SE, in calitate de partener, au vizat zona tinta Parcul Natural „Balta Mica a Brailei”.

Principalele rezultate ale proiectului obtinute la nivel local/regional sunt: imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice locale, agentiilor pentru protectia mediului, administratiilor parcurilor naturale, altor actori cheie relevanti, prin organizarea de sesiuni de instruire in domeniul managementul sustenabil al ariilor naturale protejate; realizarea analizei cu privire la situatia actuala a ariilor naturale protejate din regiunea sud-est, constituirea unei baze date privind ariile naturale identificate si promovarea acestora pe platforma web Ecopedia; dezvoltarea unui plan tehnic pentru infiintarea unui centru de informare turistica; constientizarea publicului larg cu privire la importanta ariilor naturale protejate prin organizarea de vizite tematice in Parcul Natural „Balta Mica a Brailei”.

DSCN3022        Platforma Ecopedia (www.bs-ecopedia.eu) este gestionata de catre liderul de proiect, Municipalitatea din Burgas si reprezinta un instrument informational pentru promovarea ariilor naturale protejate din regiunea Marii Negre. Aceasta include fotografii si informatii cu privire la ariile naturale protejate, reprezentative pentru regiunile partenere proiectului. DSCN3025

In vederea promovarii Parcului Natural „Balta Mica a Brailei” si a altor arii naturale protejate din regiunea sud-est, a fost dezvoltat un plan tehnic pentru infiintarea unui centru de informare turistica in municipiul Braila. Misiunea Centrului „Natura” va fi: promovarea potentialul turistic al regiunii; cresterea vizibilitatii atractiilor turistice si implicit a numarului de turisti din aria de influenta locala/regionala; informarea publicului si a actorilor cheie asupra aspectelor ce deriva din implementarea conceptului de sustenabilitate si protectie a ariilor naturale.

border