Consiliul Judetean Braila, ordine de zi sedinta august 2016

*In data de 31 august, de la ora 9.00

Consiliul Judetean Braila – presedinte Iulian Francisk Chiriac (din partea PSD), vicepresedinti Ionel Epureanu (PSD) si Catalin Dan Murea (ALDE) – anunta sedinta de plen aferenta lunii august pentru data de 31, de la ora 9.00, in sala de sedinte a Companiei de Utilitati Publice „Dunarea’ (Piata Uzinei nr.1).

Ordinea de zi propusa de Iulian Francisk Chiriac (foto) pentru reuniune este urmatoarea: Iulian Francisk Chiriac, 18 aug 2016 a

  1). Proiect de hotarare privind desemnarea a 6 consilieri ca membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila

2).  Proiect de hotarare privind suplimentarea consumului de carburanti pentru  lunile august si septembrie la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea “ Braila; 3).  Proiect de hotarare privind desemnarea domnului Francisk-Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila, in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Sud-Est pentru Situatii de Urgenta“; 4).  Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului propriu al judetului Braila la trimestrul II al anului 2016; 5).  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila, pe anul 2016; 6).   Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita catre Facultatea de Inginerie Braila-Universitatea “ Dunarea de Jos” Galati a unor spatii din imobilul situat in municipiul Braila, Calea Calarasilor nr. 29, pe o perioada de 4 ani; 7). Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila; 8).  Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii  si a Regulamentului de organizare si functionare ale Muzeului Brailei “Carol I“; 9).  Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila; 10). Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Camerei Agricole a judetului Braila; 11). Raport privind inventarierea si atestarea domeniului public al judetului Braila; 12). Raport privind activitatea  Asociatiei “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila“; 13). Raport privind activitatea  Filarmonicii “Lyra-George Cavadia“ Braila; 14). Alte probleme.

Final de proiect Erasmus+ pentru Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu’’ Brăila, România

*,,Save the earth – to be here tomorrow’’ a fost proiectul, derulat începând cu septembrie 2014 si în care au fost partenere organizații școlare din Turcia (coordonator european), România, Lituania, Bulgaria, Polonia și Spania

 

Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu’’ din Brăila a beneficiat, în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2016, de un grant pentru proiectul „Save the earth – to be here tomorrow” cu numărul de referință 2014-1-TR01-KA201-011361_4, proiect finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+, Acțiunea KA2, parteneriate strategice doar intre scoli, prin Agentia Națională de Programe Comunitare și Dezvoltare Profesională. Proiectul s-a derulat  pe perioada a doi ani prin implicarea a 6 școli: Mehmet Çekiç Ortaokulu, Ankara din Turcia, coordonator european (www.savethetomorrow.com); Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu’’ Brăila – România (pagina speciala a proiectului la www.mihailsadoveanu.org/); Kaunas Versvu Secondary School, Kaunas – Lituania; General Secondary School „Vasil Levski”, Dolni Chiflik, regiunea Varna – Bulgaria; Ies L’Allusser, Mutxamel (Alicante) – Spania; Gimnazjum nr. 2 IM. Jana Pawla II UL. Zacisze 1, 67-400 Wschowa – Polonia. 1

Limba de comunicare a fost limba engleză „ceea ce a condus la îmbunătățirea și exersarea competentelor în lb. engleză, iar materialele elaborate pentru reuniunile și diseminările de proiect au contribuit la dezvoltarea și exersarea competențelor TIC„, afirma membri din echipa braileana de proiect la finalul lui.

2
vizita la Biblioteca Judeteana „Panait Istrati” Braila

Scopul proiectului: elevii noștri să fie conștienți de importanța cercetării, inovării și competitivității pentru a dezvolta abilități și competențe la un nivel care sa-i echipeze pentru viața profesională. Obiectivele proiectului: reducerea consumului excesiv de apă și energie pentru un viitor sustenabil; cresterea gradului de constientizare privind consumul excesiv , responsabilitati comune, solutii pentru problemele de mediu; exersarea abilitatilor de cercetare si inovare in stiinte; dezvoltarea imaginatiei si gandirii critice a elevilor; imbunatatirea competentelor IT si de limba engleza; dezvoltarea spiritului de lucru in echipa; dezvoltarea competentelor sociale,de cooperare, respect fata de ceilalti„.

S-au derulat toate activități de organizare și coordonare necesare celor 2 ani de proiect, de la stabilirea echipei de elevi și – cu implicarea părinților și profesorilor, a altor elevi, stabilirea sarcinilor, rolurilor și responsabilităților, colectarea de informații pentru coordonatorul european (Turcia), stabilirea schemei Gantt a proiectului, promovarea permanentă a proiectului „Save the earth – to be here tomorrow” (în școală prin panourile Erasmus+, banner, în mass-media, în comunitate), tehnoredactarea, administrarea, centralizarea și analiza rezultatelor din prechestionare, chestionare periodice și finale; s-a comunicat permanent cu partenerii europeni pe eTwinning, pagini pe Facebook (WE ARE A HARDWORKING TEAM și ,,Save the Earth – to be here tomorrow’’), email, skype și la reuniunile de proiect. Au fost organizate expoziții de logo, postere, foto3D, machete și costume reciclabile, drama show, pantonim show, picturi murale, întâlniri cu reprezentanți ai comunităților din România, Turcia, Bulgaria, Polonia, Spania, Lituania.

          S-au organizat reuniunile transnaționale: in Spania, 24 – 28 noiembrie 2014 (https://brailachirei.wordpress.com/2014/12/05/scoala-sadoveanu-braila-in-spania-prima-intalnire-de-proiect-erasmus/), in Romania, Braila, la Scoala Gimnaziala ,,Mihail Sadoveanu’’, 23 – 27 martie 2015 (https://brailachirei.wordpress.com/2015/03/29/la-scoala-sadoveanu-braila-vizita-partenerilor-din-proiect-erasmus/), in Turcia la Ankara, 24 – 29 mai 2015 (https://brailachirei.wordpress.com/2015/06/07/scoala-sadoveanu-braila-vizita-erasmus-in-turcia/), in Lituania la Kaunas, 4 – 9 octombrie 2015 (https://brailachirei.wordpress.com/2015/10/19/scoala-sadoveanu-braila-la-reuniunea-de-proiect-erasmus-in-lituania/), in Polonia, 13 – 18 martie 2016, in Bulgaria la Varna , 6 – 10 iunie 2016 (https://brailachirei.wordpress.com/2016/03/26/scoala-sadoveanu-braila-vizita-erasmus-in-polonia/).

Pagini pe reteaua de socializare Facebook:

WE ARE A HARDWORKING TEAM: https://www.facebook.com/groups/403776749778002/

Save the Earth – to be here tomorrow: https://www.facebook.com/groups/288658961323749/

Salvati Pămantul! Sa fim si maine aici! : https://www.facebook.com/groups/828062737292894/

Pagina Trip Advisor Wow: https://apps.facebook.com/tripwow

Organizarea ședințelor transnaționale de proiect a urmărit subiecte în concordanță cu conținuturile si cu obiectivele proiectului: managementul și implementarea proiectului, analiza și evaluarea demersului și calității activităților din proiect, importanța monitorizării si diseminării in scopul atingerii obiectivelor si producerii de rezultate, implementarea activităților planificate; strategii de evaluare și autoevaluare la nivelul parteneriatului : procese verbale, minute; metode și instrumente de monitorizare a progresului proiectului: raport intermediar, chestionare; impactul proiectului asupra grupului țintă, succesul, progresul sau eventuale probleme; metode pentru gestionarea riscurilor, existența unui plan de asigurare a vizibilității proiectului;Schimb de bune practici între școlile partenere prin împărtășirea strategiilor, experiențelor didactice și manageriale, prin participarea la momente în demersul didactic și schimb de portofolii cu proiecte didactice, fișe, teste pentru îmbunătățirea calității procesului didactic; identificarea, testarea şi îmbunătăţirea tehnicilor de predare pe modelul Curriculumului European; organizarea și coordonarea seminariilor pentru diseminare reuniuni, activități, materiale elaborate ( ex. ,,Harta consumului de apă și energie la nivel de parteneriat europen’’, „Studiu de cercetare privind consumul de apă și energie acasă și la școală’’), comunicare informații și prezentare de rezultate pentru elevi, părinți și profesori.

        Echipa braileana de proiect: prof. Urse Florena Cornelia – coordonator proiect, prof. Casănaltă Simina, prof. Constantin Mihaela, prof. învatamant primar Ionașcu Liliana, prof. înv. primar Voicu Nora Daniela .                                                                    

Rezultatele proiectului au fost benefice pe mai multe planuri: impact asupra elevilor – creșterea motivației elevilor pentru științe și formarea abilitatilor de cercetare si inovare; impact asupra părinților – dobândirea competențelor de bază pentru un consumator bine educat; impact asupra profesorilor – o contribuție mai mare la dezvoltarea profesională; impact asupra comunității – imagine pozitivă a școlii in comunitate; impact asupra școlii – diversificarea Curriculumului școlar la decizia școlii, creșterea oportunităților de a impartăși experiențe; impact European – colaborare, comunicare eficientă intre școli din Europa, creșterea dimensiunii europene, Invățarea de noi metode și tehnici de predare și evaluare. Dimensiunea europeană a tuturor reuniunilor de proiect desfășurate în țările partenere, a oferit oportunități in context European  cu vizarea următoarele obiective specifice: compararea sistemelor de invătământ, dezvoltarea compețentelor TIC, progres in comunicarea in limba engleză, creșterea motivației elevilor pentru știintele exacte, dobândirea abilităților de bază pentru un consumator bine educat cu privire la consumul de apă și energie, schimb de bune practici manageriale și pedagogice și dezvoltarea tehnicilor de predare și a metodelor centrate pe elev pentru imbunatătirea calității educației, implicarea unui număr mare de elevi in toate activitățile proiectului, promovarea respectului reciproc dintre parteneri, cât și descoperirea tradițiilor si a diversității culturale„, apreciaza echipa de proiect prin vocea Florenei Urse.    

Foto din vizitele de proiect mentionate; in foto stanga, Mihaela Constantin, Simina Casănaltă, Florena Urse.

La Braila, expozitia Grupului de pictori ,,Atelier 13” din Dobrich, Bulgaria

*Vernisaj joi, 25 august 2016, de la ora 18.00 la Galeriile de Arta

 

        плакат - Braila 4      Iubitorii (braileni, galateni si nu numai ei) de arta plastica sunt asteptati la vernisajul ce va avea loc joi, 25 august 2016, ora 18.00 in Galeria de Arta Braila.
              Expune Grupul de pictori ,,Atelier 13” din Dobrich din Bulgaria, respectiv
Hristo Kralev – pictura,
Nikolay Tudorov – pictura,
Georgi Atanasov – grafica,
Georgy Sabev – sculptura,
Veneta Galceva – pictura,
Hristo Konstantinov – pictura,
Dimitri  Konstantonov – sculptura lemn
si
Valentin Shaltev – pictura, cel pe care l-am mai intalnit pe simezele brailene (o frumoasa expozitie despre Balcic – a se vedea materialul de la https://brailachirei.wordpress.com/2012/09/09/la-galeriile-de-arta-braila-expozitia-lui-valentin-shaltev-din-balcic-bulgaria/) si galatene in 2012 si pe cele bucurestene in 2015. 100_6165
           Foto dreapta: Gh. Mosorescu, Valentin Shaltev, Gheorghe Andreescu din UAP Filiala Galati. Expozitia bulgarilor vine dupa o expozitia a galatenilor (album foto la https://www.facebook.com/196618800430717/photos/?tab=album&album_id=1108901955869059 pe pagina Facebook a revistei Braila Chirei) vernisata in 7 iulie 2016.
          Evenimentul este organizat de Primaria Orasului Dobrich – Bulgaria, Filiala din Braila a Uniunii Artistilor Plastici din Romania condusa de scenograful Gheorghe Mosorescu, Centrul de Creatie Braila – spatiul Galeriilor de Arta apartine institutiei subordonata Consiliul Judetean Braila.