Expoziție la Casa Memorială „Dumitru Panaitescu Perpessicius”

*Vernisaj joi, 15 septembrie 2016, de la ora 17.30 * Sunt prezentate piese reprezentative din patrimoniul Secției Memoriale * Deopotriva,  are loc o intalnire cu membri ai Comunitatii Rusilor Lipoveni

 

afis-expo-casa-perpessicius       Muzeul Brăilei „Carol I” – Secția „Memoriale” invită publicul iubitor de cultură la Casa Memorială „Dumitru Panaitescu Perpessicius” (strada Cetății nr. 70) la o manifestare dedicată Zilelor Europene ale Patrimoniului – joi, 15 septembrie 2016, ora 17.30. Organizatori: Elena Ilie – șef Secția Memoriale, Liliana Șerban – muzeograf, Secția Memoriale, Geta Șerbănescu – muzeograf, Serviciul Relații Publice. rusi-lipoveni-elevi-la-scoala-nr-21

Practic, asa cum anunță Camelia Hristian – șef Relații Publice, are loc vernisajul expoziției “Piese reprezentative din patrimoniul Secției Memoriale” și „De la suflet la suflet. Incursiune în spațiul etnic al rușilor lipoveni”, precum și o întâlnire cultural-artistică cu Comunitatea Rușilor Lipoveni din Brăila – președinte profesor Fedosia Jipa Rubanov (in foto dreapta, impreuna cu colegi de cancelarie de la Scoala Gimnaziala „Puskin” din Braila unde studiaza foarte multu copii din Comunitatea de rusi lipoveni si unde au loc multe evenimente culturale tematice – ex. https://brailachirei.wordpress.com/2013/11/19/proiect-de-diversitate-culturala-la-scoala-puskin-braila/).

Nota. Prezenta in programul dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului a membrilor Comunitatii Rusilor Lipoveni nu este intamplatoare; la fel de bine, ar putea fi – cum de altfel au si fost in nenumarate alte ocazii – si membri ai Comunitatilor Grecesti, Evreiesti, Bulgaresti, Romilor (Tiganilor), a Turcilor, Italienilor pentru ca Braila are aceasta splendida bogatie culturala data de etnii, de traditiile si obiceiurile acestor  concetateni ce vietuiesc din timpuri stravechi la malul Dunarii, in orasul care le-a oferit conditii pentru a se simti „acasa’ in Braila.

Guvernul a aprobat Strategia națională ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”

*A fost aprobat, in sedinta Guvernului Cioloș din 14 septembrie 2016, pentru perioada 2016 – 2020 și Planului operațional privind implementarea strategiei

 

foto-din-strategie       România va avea o strategie națională destinată persoanelor cu dizabilități pentru perioada 2016 – 2020. Guvernul condus de Dacian Cioloș a propus stimularea participării active a persoanelor cu dizabilități la viața comunității prin creșterea accesibilității la mediul fizic, informațional și comunicațional, a calității serviciilor sociale și printr-o mai bună monitorizare a respectării drepturilor acestora, conform Strategiei naționale ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” pentru perioada 2016-2020 (infografic-strategie-persoane-dizabilitati – click pe material in format PDF pentru detalii) și Planului operațional privind implementarea acestei strategii, ambele documente aprobate în ședința din 14 septembrie 2016 a Executivului.

Îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități va fi posibilă prin accesul la servicii integrate de sprijin (sociale, de sănătate, educaționale) de calitate, dezvoltate la nivelul comunităților în care domiciliază. Reducerea situațiilor de discriminare multiplă, a ponderii persoanelor cu dizabilitate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială se va putea realiza prin creșterea competențelor acestora, a valorii adăugate a muncii lor, dar și printr-o mobilizare a instituțiilor publice, sectorului privat și neguvernamental în susținerea procesului de implementare a strategiei. Acele condiţii sociale, economice, juridice, politice şi de mediu care acţionează ca bariere în exercitarea deplină a drepturilor persoanelor cu dizabilități trebuie să fie identificate şi eliminate pentru ca persoana cu dizabilităţi să participe deplin și efectiv în societate, în condiții de egalitate cu toți ceilalți. Strategia se focalizează pe opt direcții principale de acțiune: accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea forței de muncă, educație și formare profesională, protecție socială, sănătate și statistici și colectarea datelor. Măsurile sunt structurate pe obiective specifice, cu termene concrete de realizare, între acestea numărându-se adaptarea serviciului de urgență pentru a putea fi accesat și de persoanele cu dizabilități, stabilirea cadrului legislativ necesar și a unor standarde minime și instrucțiuni pentru accesul la sistemul public de transport, crearea de servicii de sprijin pentru asigurarea exercitării capacității juridice, realizarea de campanii de conștientizare și sensibilizare a opiniei publice pentru combaterea stereotipurilor negative și încurajarea participării depline a persoanelor cu dizabilități la viața în comunitate, precum și dezinstituționalizarea în etape a persoanelor cu dizabilități din centrele rezidențiale de tip vechi, în paralel cu dezvoltarea de servicii specifice pentru această categorie de persoane„, se subliniază in materialul transmis de Biroul de presă al Guvernului.

Strategia și Planul operațional aferent vizează asigurarea unui cadru normativ în promovarea principiilor și obiectivelor Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, pentru perioada 2016 – 2020. Monitorizarea implementării Strategiei va fi realizată la nivel național de Agenția națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD), metodologia și instrumentele de monitorizare urmând să fie aprobate prin ordin al ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, la propunerea ANPD, în termen de 120 de zile de la aprobarea Strategiei. ANPD va elabora anual un raport privind stadiul implementării Strategiei, care va fi publicat în al doilea trimestru al anului următor pentru anul precedent, iar o primă etapă de evaluare este prevăzută pentru sfârșitul anului 2017.

Măsurile incluse în Strategie și în Planul operațional aferent se adresează celor peste 752.000 persoane cu dizabilități, câte erau înregistrate în iunie 2015 conform datelor statistice oficiale comunicate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; dintre acestea, 97,7% sunt în îngrijirea familiilor și/ sau trăiesc independent, iar 2,3% sunt asistate în instituțiile publice rezidențiale de asistență socială pentru persoanele adulte cu dizabilități. Resursele financiare necesare implementării Strategiei provin, în principal, din fonduri de la bugetul de stat, fonduri de la bugetele locale şi fonduri europene.

Consiliului Judeţean Brăila, şedinţa extraordinară

*Joi, 15 septembrie 2016, de la ora 9,00 în Sala Mare a Palatului Administrativ

Francisk Iulian Chiriac – presedintele  Consiliului Judeţean (CJ) Brăila – a convocat şedinţa extraordinară pentru joi, 15 septembrie 2016, de la ora 9,00 în Sala Mare a Palatului Administrativ (Piata Independenţei nr. 1). Foto din arhiva revistei de cultura si informatie Braila Chiriei de la o alta sedinta CJ.

dscn8376         Ordinea de zi, contrasemnata de Dumitrel Priceputu – secretarul judetului, propusa pentru reuniunea in plen a consilierilor judeteni este urmatoarea:

1)  Proiect  de hotarare privind desemnarea reprezentantului CJ Braila in Consiliul de Administratiei al Palatului Copiilor Braila; 2)   Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Camerei Agricole a Judetului Braila;  3)  Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii CJ Braila nr.33/ 29.02.2016 privind aprobarea contributiei CJ Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal Club “Dunarea“ Braila pe anul 2016; 4)  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2016.