Guvernul Cioloș reglementează comisioanele interbancare pentru plata cu cardul

*Amenzile pentru nerespectarea noilor normative sunt de la 4.000 la 10.000 lei 

 

Guvernul condus de Dacian Cioloș a stabilit unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/ 751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul. Hotărârea adoptată de Executiv intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Hotărârea reglementează anumite aspecte privind relația dintre prestatorii de servicii de plată și consumatori în cazul plăților cu cardul și plăților bazate pe card efectuate pe internet și pe dispozitive mobile; se desemnează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) drept autoritatea națională responsabilă cu aplicarea normelor europene în domeniu și stabilește sancțiunile corespondente faptelor ce privesc nerespectarea acelorași dispoziții europene. Astfel, „la încheierea unui acord contractual cu un prestator de servicii de plată, consumatorul poate solicita să dețină două sau mai multe mărci de plată diferite pe un instrument de plată cu cardul, cu condiția ca un astfel de serviciu să fie oferit de prestatorul de servicii de plată, iar nerespectarea acestui drept constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei. De asemenea, constituie contravenție nerespectarea de către prestatorul de servicii de plată a oricăreia din prevederile referitoare la obligația acestuia ca într-un termen rezonabil premergător semnării contractului de servicii de plată să furnizeze consumatorului informații clare și obiective cu privire la cu privire la toate mărcile de plată disponibile, funcționalitatea, costul și securitatea acestora și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Nerespectarea prevederilor referitoare la interdicția ca emitenții, acceptanții, entitățile de prelucrare și alți prestatori de servicii tehnice, în schemele de plată cu cardul, să insereze mecanisme automate, software sau dispozitive în instrumentul de plată sau echipamentul instalat la punctul de vânzare care limitează posibilitatea de alegere a mărcii de plată sau a aplicației de plată sau a ambelor, de către plătitor sau de către beneficiarul plății atunci când utilizează un instrument de paltă coetichetat, constituie contravenție și se sancționeză cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei„, se arată in materialul transmis de Biroul de presă al Guvernului. plata-cu-card

În cazul în care beneficiarii plăților care decid să nu accepte toate cardurile sau alte instrumente de plată ale unei scheme de plată cu cardul nu îi informează cu privire la aceasta pe consumatori în mod clar și neechivoc, în același timp în care le comunică informații cu privire la acceptarea altor carduri și instrumente de plată ale schemei de plată cu cardul, fapta constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai ANPC. Consumatorii pot sesiza ANPC în cazul în care prestatorii de servicii de plată încalcă prevederile Regulamentului (UE) 2015/ 751.