Situaţia şomajului la 31 august 2016, în Brăila

*Rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Brăila era de 6,63 % 

 

sediul AJOFM Braila
sediu central AJOFM Braila

În primele 8 luni ale anului 2016 în urma activităţilor desfăşurate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila au fost ocupate 4.632 persoane aflate în evidenţa agenţiei. „Solicitanţii de loc de muncă au participat la următoarele măsuri active: informare, consiliere şi orientare profesională; servicii de medierea muncii; cursuri de formare profesională; completarea veniturilor salariale ale şomerilor care se încadrează înainte de expirarea şomajului; stimularea mobilităţii forţei de muncă; prime de încadrare pentru angajarea absolvenţilor. De asemenea, angajatorii au beneficiat de subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea: şomerilor peste 45 ani, şomerilor care sunt parinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, absolvenţilor din instituţii de învăţământ şi tinerilor cu risc de marginalizare socială”, se arată în comunicatul transmis de Laurenţia Vasilescu de la Compartimentul Analiza pieţei muncii, programe de ocupare, implementare măsuri active si economie socială din AJOFM (foto sediul central).

Dintre persoanele ocupate 1.568 (33,9 %) sunt reprezentate de femei iar 3064 (66,1 %) de bărbaţi; 1.454 (31,4 %) persoane sunt din mediul rural, iar 3.178 (68,6 %) din mediul urban. Precizăm faptul că 889 (19,2 %) dintre persoanele ocupate sunt cu vârsta mai mică de 25 ani, 965 (20,8 %) cu vârsta cuprinsă între 25 – 35 ani, 1.202 (26,0 %) cu vârsta cuprinsă între 35 – 45 ani, iar 1576 (34,0 %) cu vârsta peste 45 ani. Structura persoanelor angajate pe niveluri de pregătire şcolară s-a prezentat astfel: 2 919 (63,0 %) şomeri cu nivel de pregătire primar, gimnazial şi profesional/şcoală de arte şi meserii; 1.385 (29,9 %) cu nivel de pregătire liceal/postliceal şi 329 (7,1 %) cu nivel de pregătire universitar.

La data de 31 august 2016, în evidenţele AJOFM Brăila se aflau înregistraţi 8571 şomeri, din care, femei 3141 (36,6 %), iar bărbaţi 5.430 (63,4 %); şomeri indemnizaţi 1063 (12,4 %) şi 7.508 (87,6 %) şomeri neindemnizaţi; şomeri din mediul rural 6.391 (74,6 %) şi 2.180 (25,4 %) din mediul urban. Structura acestora pe niveluri de pregătire s-a prezentat astfel: 7.411 (86,5 %) sunt şomeri cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional/ şcoală de arte şi meserii; 881 (10,3%) cu nivel de instruire liceal/postliceal şi 279 (3,2 %) cu nivel de instruire universitar. Rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Brăila, la 31 august 2016, a fost de 6,63 %, cu 0,01 puncte procentuale mai scăzută decât cea înregistrată la finele lunii anterioare. Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului pot fi vizualizate accesând http://www.braila.anofm.ro/, secțiunea Statistici.

În ceea ce priveşte structura şomerilor aflaţi în evidenţa agenţiei, la 31 august 2016, pe grupe de vârstă, menţionăm faptul că 2.621 persoane au vârsta cuprinsă între 40 – 49 ani (30,6%), 1.777 persoane au vârsta între 30 – 39 ani (20,7%), 1.654 persoane au vârsta peste 55 ani (19,3%), 1.076 persoane au vârsta sub 25 ani (12,5 %), 871 persoane au vârsta între 50 – 55 ani (10,2%)  şi 572 persoane au vârsta între 25 – 29 ani (6,7 %).