Consiliul Local Municipal Braila, sedinta septembrie 2016

*In ultima zi a lunii, de la ora 11.00 

 

dscn8403      Consilierilor braileni si locuitorilor municipiului Braila le este adusa la cunostinta ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal (CLM) Brăila din data de 30 septembrie 2016, care va avea loc in sala de conferinte a Companiei de Utilități Publice ”Dunărea” SA, de la ora 11.00.

1) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2016; 2) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2016; 3) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali municipali Păun Dan şi Pătârlăgeanu Valentin, membri în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Braicar SA Brăila  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Braicar SA Brăila la trimestrul III 2016; 4) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila pe anul 2016; 5) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila pe anul 2016; 6) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind acordarea unui mandat special primarului municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco Dunărea Brăila; 7) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind împuternicirea reprezentantului CLM Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila SA pentru negocierea și aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din planul de administrare 2016 – 2020 al SC Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila SA; 8) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind aprobarea regulamentului privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, la nivelul municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/ 2015, cu modificarile si completarile ulterioare; 9) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind aprobarea liniilor prioritare de subvenționare de la bugetul local, pentru anul 2017, a unităților de asistență socială, a categoriilor de cheltuieli eligibile și a nivelului mediu lunar al subvenției pentru o persoană asistată în cadrul asociațiilor și fundațiilor care înființează și administrează unități de asistență socială, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/ 1998; 10) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind modificarea HCLM nr. 408/ 21.12.2015 referitoare la ”Stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru municipiul Brăila, precum și pentru instituțiile și serviciile publice din subordine, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare”; 11) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului brăila privind: completarea statutului municipiului brăila, aprobat prin h.c.l.m. brăila nr. 132/ 29.04.2009; 12) proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind împuternicirea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila să aplice prevederile legii nr. 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, precum și prevederile Legii nr. 227/ 2015, privind Codul Fiscal; 13) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind completarea art.1, cap. II din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, prevăzut în anexa nr. 3 la HCLM Brăila nr. 60/ 27.03.2015; 14) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind diminuarea valorii de inventar a imobilului situat în Brăila, bloc A km 10, imobil ce aparține domeniului public al municipiului Brăila, aflat în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila; 15) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind împuternicirea Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila în vederea organizării procedurii de delegare prin licitație publică deschisă pentru atribuirea în gestiune delegată a Serviciului de Transport Public Local de Călători prin curse regulate pe traseele secundare nr. 16 și nr. 17 ca urmare a denunțării unilaterale a contractului nr. 9/24.02.2012 și a contractului nr. 10/24.02.2012; 16) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind împuternicirea Serviciului de Transport Public Local de Călători şi administrare portuară Brăila în vederea organizării procedurii de delegare prin licitație publică deschisă pentru atribuirea în gestiune delegată a Serviciului de Transport Public Local de Călători prin curse regulate pe traseul secundar nr. 31 ca urmare a denunțării unilaterale a contractului nr. 2/ 22.02.2012; 17) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului brăila privind: radierea poziției nr. 70 din anexa la HCLM Brăila nr. 265/30.09.2015 referitoare la ”Aprobarea terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unității administrativ teritoriale din intravilanul municipiului Brăila, în vederea atribuirii acestora conform Legii nr. 15/ 2003, republicată cu modificările și completările ulterioare”; 18) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind radierea poziției nr. 75 din anexa la HCLM Brăila nr. 265/ 30.09.2015 referitoare la ”Aprobarea terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unității administrativ teritoriale din intravilanul municipiului Brăila, în vederea atribuirii acestora conform Legii nr. 15/ 2003, republicată cu modificările și completările ulterioare”; 19) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind modificarea articolului 2, lit.b) din HCLM brăila nr. 24/29.01.2016 referitoare la „Acordul de principiu al CLM Brăila, pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, b-dul Independenței nr. 65, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație, imobil ce aparține domeniului public al municipiului Brăila”; 20) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind modificarea HCLM brăila nr. 203/ 31.05.2016 referitoarea la ”Exprimarea acordului CLM Brăila, pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, Aleea Trandafirilor nr. 1 A, aparținând domeniului public al municipiului Brăila, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație”; 21) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind modificarea și completarea HCLM Brăila nr. 226/ 26.06.2013 referitoare la „Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea şi închirierea terenurilor aflate în proprietatea municipiului Brăila”, modificată şi completată prin HCLM nr. 67/ 27.03.2015, HCLM nr. 165/ 29.06.2015, HCLM nr. 98/ 29.03.2016 și HCLM nr. 264/ 27.07.2016; 22) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului brăila privind trecerea din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila în administrarea CLM Brăila a imobilului aparținând domeniului public al municipiului Brăila, situat în Brăila, bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 134; 23) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind acordul CLM Brăila pentru înființarea și modernizarea locațiilor aferente a trei spații de agrement și transmiterea acestora în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală; 24) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind scoaterea la licitaţie publică, cu strigare în vederea închirierii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, b-dul Independenţei nr. 8, bloc B1, parter, cu destinația de ”prestări servicii” și aprobarea caietului de sarcini al licitației; 25) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului brăila privind: trecerea din domeniul public al municipiului Brăila în domeniul public al statului a terenului situat în Brăila, str. Plevna nr. 2, în suprafață de 940,00 mp, conform Memorandumului nr.20/ 5125ssc/22.03.2016 emis de Guvernul României; 26) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului brăila a terenului în suprafaţă de 16222,00 mp, situat în brăila, pe faleza dunării, între prelungirea străzii griviţa şi punctul de trecere bac al i.a.s. – i.m.b; 27) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Brăila a terenului în suprafaţă de 16013,65 mp, indiviz din suprafața totală de 24139,00 mp, situat în Brăila, pe Faleza Dunării, între prelungirea străzii Griviţa şi sediul nou al căpităniei portului Brăila; 28) proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind aprobarea schimbului de terenuri în suprafețe egale de 595,00 mp între municipiul Brăila și SC ”Orient Company” SRL Brăila, în conformitate cu documentația planului urbanistic zonal, aprobată prin HCLM nr. 304/ 31.08.2016, referitoare la obiectivul ”Construire ansamblu apartamente – hotel cu funcţiuni complementare d+p+4e+m”; 29) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în cartea funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, ansamblul ANL Brăilița, str. Viilor – Vadul Catagaței, str. Sf. Gheorghe nr. 1, bloc A4, scara 1 și scara 2, NCP 89263, precum și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/ 1998, conform măsurătorilor cadastrale efectuate; 30) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în cartea funciară a 32 apartamente, situate în Brăila, ansamblul ANL Brăilița, str. Viilor – Vadul Catagaței, str. Salcâmului nr. 1, bloc B2, scara 1 și scara 2, NCP 89250, precum și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/ 1998, conform măsurătorilor cadastrale efectuate; 31) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului brăila privind: aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în cartea funciară a 32 apartamente, situate în brăila, ansamblul anl baldovinești, str. radu popescu nr.8, bloc c, ncp 74777, precum și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, în vederea vânzării acestora în baza legii nr.152/1998, conform măsurătorilor cadastrale efectuate; 32) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind completarea anexei nr. 4 la HCLM nr. 429/ 21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanți, conform regulamentului aprobat prin HCLM Brăila nr. 199/ 2015; 33) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului brăila privind completarea HCLM Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului CLM Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art.2.15, alin.(1) din regulamentul aprobat prin HCLM Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare; 34) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Brăila; 35) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind completarea HCLM Brăila nr. 51/ 27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 36) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Constantin Berlescu nr. 11, în suprafaţă de 311,00 mp, NCP 74512, constituit prin HCLM nr. 281/ 27.08.2004 în favoarea doamnei Cloșcă Angelica; 37) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Odobești nr. 27, în suprafaţă de 300,00 mp (276,00 mp real măsurat), NCP 80951, constituit prin HCLM nr. 79/ 29.02.2008 în favoarea doamnei Tudor Lenuța; 38) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul <Schimbare de destinație din sală de gimnastică aerobică și fitness, în spațiu pentru locuințe și extindere cu regim de înălțime d+p+1e+m>, la adresa din Brăila, str. Roșiorilor nr.7a – 67, str. Primăverii nr.35, lot nr. 1, lot nr. 2, iniţiat de Ion Rodica și Oprea Roxana Elena; 39) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul <Dezmembrare imobil în 5 loturi>, la adresa din Brăila, str. Odobești nr.20, iniţiat de Cazacu Maria, Cazacu Anișoara, Ivan Ion, Ivan Rada, Gugiu Oprea, Gugiu Vica și Compania de Căi Ferate CFR SA; 40) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului brăila privind desemnarea reprezentanților CLM Brăila în calitate de membri în comisiile de concurs pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Brăila; 41) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind aprobarea structurii Comisiei municipale pentru transport și siguranța circulației în municipiul Brăila și a Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei; 42) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2016; 43) Alte probleme.

Foto din arhiva revistei de cultura si informatie BRAILA CHIREI de la o sedinta anterioara.

Sedinta Consiliului Judetean Braila, septembrie 2016

*Unul dintre proiecte care se va afla in atentia consilierilor judeteni vizeaza trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Braila, a unei parti din plantatia din incinta Aerodromului Ianca, fosta Unitate Militara Ianca, in vederea valorificarii prin licitatie publica a peste 7000 copaci

dscn8367       Consiliul Judetean (CJ) Braila se reuneste in plen, pentru sedinta ordinara aferenta lunii in curs in data de 30 septembrie  2016. Foto din arhiva revistei de cultura si informatie BRAILA CHIREI de la o sedinta similara anterioara.

Francisck Iulian Chiriac- presedintele CJ Braila – a anuntat urmatoarea ordine de zi a sedintei (care va avea loc de la ora 9.00 in sala de sedinte a Companiei de Utilitati Publice „Dunarea” Braila”:

 1) Proiect de hotarare privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila; 2) Proiect de hotarare privind aprobarea componentei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului /urbanism si autorizarea lucrarilor de constructii din cadrul Consiliului Judetean Braila si a Regulamentului de organizare si functionare al acesteia; 3) Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special d-lui Chiriac Francisk Iulian – presedinte al Consiliului Judetean Braila – in calitate de reprezentant al judetului Braila in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Dunarea Braila; 4) Proiect  de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, a unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.505/29.07.2016, prin Programul Regional 2007-2013 Axa prioritara 3, Spitalul de Urgenta Braila, pana la data de 29.12.2017; 5) Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de trecere a terenului in suprafata de 6.201 mp situate in T11, N134/4, DR 135/5 – corp proprietate 37, N.C.P. 78571, din domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, in domeniul public al municipiului Braila si administrarea Consiliului Local Municipal Braila; 6) Proiect de hotarare privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila, cu obiectivul “Depozit conform si statie de sortare Ianca” realizat prin Proiectul “Sistem de management integrat al deseurilor din judetul Braila”; 7) Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al judetului Braila, a plantatiei (partial) din incinta Aerodromului Ianca – fosta Unitate Militara Ianca – Cazarma nr.906, in vederea valorificarii prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui numar de 7204 copaci, cu un volum brut de masa lemnoasa de 4063; 8) Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de concesionare a terenului in suprafata de 353,57 ha (LOT 6), aflat in domeniul public al judetului si administrarea Consiliului Judetean Braila, amplasat in perimetrul comunei Vadeni, judetul Braila; 9) Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pana la 30.10.2018, a camerei nr. 308, in suprafata de 15,25 mp, din incinta imobilului Palatul Administrativ, situat in municipiul Braila, judetul Braila, Piata Independentei nr. 1, Primariei municipiului Braila; 10) Alte probleme.