PMP Brăila a depus dosarele de candidatură pentru alegerile parlamentare

*Primii pe liste sunt deputat Marioara Nistor la Camera Deputaţilor, liderul formaţiunii şi Cristian George Ancuţa, la Senat

Candidaţii Partidul Mişcarea Populară (PMP) Brăila, în frunte cu deputat Marioara Nistor – preşedinte al Organizaţiei Judeţene, au depus la Biroul Electoral Judeţean, in 27 octombrie 2016, dosarele pentru alegerile parlamentare programate pentru 11 decembrie 2016. pmp-candidati-parlamentare

Oficial, de azi, putem să spunem că intrăm în linie dreaptă pentru prima competiţie electorală a PMP de după fuziune. Este un prim test pe care îmi doresc să îl trecem cu bine şi să obţinem un număr cât mai mare de voturi care să ne propulseze în cea de-a treia forţă politică din Brăila şi din România. Vreau să transmit brăilenilor că am reuşit să construim o echipă, cred eu, redutabilă, cu oameni performanţi, cu oameni serioşi şi cel mai important, aşa cum îşi doresc oamenii din Brăila, o echipă curată, o echipă asupra căreia nu planează niciun fel de suspiciune. Convingerea mea este că PMP oferă cea mai valoroasă listă de candidaţi pentru alegerile parlamentare. Ţin să îi invit pe toţi brăilenii să se informeze cu privire la candidaţii care participă la aceste alegeri pentru că va fi o bătălie electorală, spun eu, extrem de importantă pentru viitorii patru ani”, a declarat Marioara Nistor  – preşedinte PMP Brăila,.

Listele de candidaţi sunt deschise la Camera Deputaţilor de Marioara Nistor, iar la Senat de Cristian George Ancuţa (recent membru în PMP; fost membru PNL, independent, membru ALDE). Următoarele locuri pe lista pentru Camera Deputaţilor se situează antreprenorul Ionel Adetu, Coman Sarafolean, inginer Emilian Dumitru, ing. Virginia Koler, ing. Gabriel Silviu Botea (consilier în comuna Maxineni), ing. Ionuţ Țiparu.

La Senat, mai sunt pe listă profesor (fost inspector scolar general al ISJ) Viorel Botea, prim-vicepreşedintele PMP Brăila, Virginia Stăncescu – viceprimar Făurei, Tudorel Gâscă – primar comuna Racoviţa.

Editura Istros, lansare de carte la Bucuresti

*Volumul aparut la editura Muzeului Brailei „Carol I’ este „Moesica et Christiana” dedicat prof. univ. dr. Alexandru Barnea

coperta-moesica-et-christiana       „Moesica et Christiana”, volum de studii apărut la Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I” în 2016, se lansează vineri, 28 octombrie 2016, de la ora 12.oo, în sala de consiliu a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” București (str. Henri Coandă nr. 11). Cartea – in limba engleză, semnat Adriana Panaite, Romeo Cirjan si Carol Capită, este dedicat profesorului universitar doctor Alexandru Barnea.

Evenimentul este urmat de o conferință susținută de dr. Adriana Panaite, unul dintre editorii volumului „Drumuri romane identificate prin studiul fotografiilor aeriene din arhiva Institutului de Arheologie”.

***  Alexandru Barnea (un CV in barnea-alexandru – click pe document in format PDF pentru detalii) este specializat în Istorie antică şi arheologie clasică şi epigrafie greacă şi latină, epocile greco-romană şi bizantină. Din CV-ul profesional:  licenţiat în filologie clasică, Universitatea din Bucureşti, 1967; membru al secţiei greco-romane din Institutul de Arheologie “V.Pârvan” al Academiei Române din 1968; doctor în istorie la Universitatea din Bucureşti din 1983; cadru didactic al Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti din 1992, din 1995 profesor, decan al acesteia între 1996 şi 2004; membru fondator şi parte din conducerea Institutului Român de Istorie Recentă din Bucureşti; membru al societăţilor de Studii Clasice, de Studii Bizantine, de Ştiinţe Istorice ş.a., din ţară şi din străinătate; din decembrie 2007, şef al Catedrei de Istorie Antică şi Arheologie Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti.

Consiliului Local Municipal, sedinta octombrie 2016

*Programata pentru data de 31, luna in curs

dscn8409    Luni, 31 octombrie 2016, incepand cu ora 10.00 in Sala de Conferinte a Companiei de Utilitati Publice „Dunarea’ se desfasoara sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal (CLM) Braila aferenta lunii in curs. Foto de la o sedinta similara anterioara (august 2016), arhiva revistei BRAILA CHIREI.

Ordinea de zi (pe care au lucrat, la Comisii, consilierii municipali braileni) propusa de primarul Marian Viorel Dragomir este urmatoarea:

1) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2016; 2) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 20163) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea execuției bugetare la 30.09.20164) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală, pe anul 20165) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Administraţia Zonei Libere Brăila pe anul 20166) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila pe anul 2016;  7) Proiect de hotărâre iniţiat de domnii consilieri locali municipali Badiu Virginia – Loredana și Traian Adrian, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Administrația Piețelor și Târgurilor (APT) S.A. Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APT S.A. Brăila pentru anul 20168) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea tarifului pentru operațiunea de „colectare și transport deșeuri abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Brăila (ecologizare)”, specifică serviciului de salubrizare9) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind: Modificarea Organigramei şi a Statului de funcții ale spitalului de psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila;   10) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Brăila, pe o perioadă de 10 ani, a imobilului aparținând domeniului public al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 17, în vederea desfășurării activității Centrului Comunitar „Bunici și Nepoți”;

secv. video din 20 oct. 2016

11) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 315/ 30.09.2016 referitoare la ”Aprobarea Regulamentului privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, la nivelul  municipiului  Brăila,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015, cu modificările și completările ulterioare”; 12) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor tip A.N.L., situate pe raza municipiului Brăila13) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea propunerilor criteriilor – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe14) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Actului adițional nr.3 la Parteneriatul încheiat între CLM Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila și Asociația Dog Rescue Romanian15) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Prelungirea termenului de închiriere a apartamentelor atribuite prin încredinţare directă, ca locuinţe de serviciu Teatrului „Maria Filotti” Brăila16) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea solicitării de trecere a imobilului „Bazin de înot acoperit”, situat în municipiul Brăila, în incinta Liceului cu Program Sportiv, din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al municipiului Brăila17) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea Inventarului Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, ca urmare a finalizării investiției ”Viabilizare teren ansamblul de locuinţe ANL pentru tineret, în regim de închiriere, prin realizarea sistematizării verticale a tramei stradale, a rețelelor de apă, canalizare și iluminat – amplasament Brăilița, etapa III”, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 863/ 07.01.2016; 18) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr. 153/ 27.04.2016 referitoare la „Completarea Inventarului Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, ca urmare a finalizării lucrărilor de investiţii ”Viabilizare teren ansamblul de locuinţe ANL – Cartier Brăiliţa, Etapa II – Sistematizare verticală, lucrări de drumuri şi reţele apă-canal”, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.6311/12.02.2016”. 19) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Îndreptarea erorii de redactare strecurată în cuprinsul art. 1 din H.C.L.M. nr. 333/ 30.09.2016 referitoare laAprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Brăila a terenului în suprafaţă de 16222,00 mp, situat în Brăila, pe Faleza Dunării, între prelungirea străzii Griviţa şi punctul de trecere bac al I.A.S. – I.M.B”20) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Exprimarea acordului CLM Brăila, pentru schimbarea destinației apartamentului 24, Bl. C, situat pe str. Radu Popescu nr. 6, Ansamblul Baldovinești, din regim de locuință socială destinată închirierii persoanelor evacuate sau ce urmează a fi evacuate, ca urmare a aplicării legilor de restituire, în locuință pentru tineri construită în vederea închirierii de către Agenția Națională pentru Locuințe21) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Construire dispecerat, împrejmuire, reabilitare drum în incintă, amenajare parcare, montare panou publicitar, portdrapel” în Perimetrul I al Zonei Libere Brăila; 22) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea indicatorilor tehnico – economici, conform DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reparații capitale la corpul B 2 al Căminului pentru Persoane Vârstnice, situat în Aleea Centrală nr. 1, Stațiunea Lacu Sărat, județul Brăila”; 23) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea și completarea anexelor nr.2 și 3 din H.C.L.M. nr.174/28.11.2002, referitoare la „Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii aflate în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila”, cu modificările şi completările ulterioare24) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Atribuirea în folosință gratuită a terenului aparținând domeniului public al municipiului Brăila, în suprafață de 165,00 mp, situat în Brăila, în incinta Cimitirului „Sf. Constantin și Elena”, Capelei ”Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” și ”Sf. Cuvios Antonie cel Mare”, aferent construcției existente25) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Închirierea unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea extinderii construcțiilor provizorii existente26) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea poziției nr.39 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, referitoare la Grădinița cu Program Prelungit nr.36 ”Furnicuța”, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.402/28.11.201427) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea poziției nr.162 a Capitolului A – Străzi, din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, conform documentației de cadastru28) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanți, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015;  29) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului CLM Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art.2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare30) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”31) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Brăila32) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea planului urbanistic de detaliu (PUD) pentru obiectivul „Construire clădire p+1e+m (vulcanizare, spălătorie auto, atelier mecanic, magazin piese auto, cafe bar cu jocuri recreative fără câștig și birouri)”, la adresa din Brăila, str. Pietății nr. 15, iniţiat de Nedelcu Cornel și Nedelcu Maria; 33) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea planului urbanistic de detaliu (PUD) pentru obiectivul „Construire locuință p+1e și împrejmuire”, la adresa din Brăila,str. Sabinelor nr. 23, iniţiat de Udrea Ionuț – Cristian și Udrea Mihaela; 34) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea prevederilor H.C.L.M. nr.54/11.02.2015, modificată și completată prin H.C.L.M. nr.257/30.09.2015, H.C.L.M. nr.49/26.02.2016 și H.C.L.M. nr.94/29.03.2016, actualizarea listei imobilelor aparținând domeniului public al municipiului Brăila ce pot fi atribuite organizațiilor juridice constituite conform O.G. nr.26/2000 și desemnarea reprezentantului CLM Braila în Comisia pentru atribuirea unui spațiu pentru sediu sau a unui teren, în vederea ridicării de construcții necesare desfașurării activității35) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea componenței comisiei de concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de consilier juridic în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al CLM Brăila36) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2016; 37) Diverse.

„Sonete sub acoperire” de Vasile Mandric, lansare la Biblioteca Judeteană Brăila

*Miercuri, 26 octombrie 2016 *In prezența directorului bibliotecii – Dragoș Adrian Neagu, care i-a oferit autorului (si la aniversare) o Diplomă de Excelență, a profesorului Dumitru Anghel – critic literar, a Luciei Pătrașcu – o autoare cu experientă, una dintre colegele de cenaclu, care au vorbit despre cartea sa 

coperta-sonete-sub-acoperire         Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila a fost gazdă miercuri, 26 octombrie 2016, lansării cărții „Sonete sub acoperire” de Vasile Mandric, aparuta la Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I’ in 2015. Autorul s-a remarcat întâi ca ziarist, epigramist, apoi și ca poet; a fost membru al Cenaclului „Mihail Sebastian”, activează în Cenaclul literar „Panait Istrati’ de la biblioteca brăileană şi în Cenaclul Umoriştilor „Ştefan Tropcea”.

vasile-mandric
Vasile Mandric

Vasile Mandric a publicat „Eli lama sabactani” (2001), „Spațiul răsturnat” (2014), „Sonete” (2015), „Sonete sub acoperire” (2015), „Aventura secundei” (2016).

lansare-vasile-mandric      Despre (foto stanga: Dragoș Neagu, Dumitru Anghel, Lucia Pătrașcu, autorul) Vasile Mandric și cartea sa au vorbit Lucia Pătrașcu – autoare cu experiență și multe volume la activ, profesorul Dumitru Anghel – publicist, critic de carte, dar și Dragoș Adrian Neagu – managerul Bibliotecii „Istrati’. Au fost subliniate virtuțile literare, umoristice, plastice și chiar memorialistice – îmbogățind cu multiple valențe și epoca (de tristă amintire…) comunistă în care s-a format/ a trăit mare parte a vieții autorul.

Au participat colegi din cenacluri, Alex Hanganu și Stela Serbu-Răducan de la CUB „Tropcea’, Mihai Vintilă și Virgil Andronescu, Lucia Pătrașcu din Cenaclul „Istrati’, alti autori – prof. Ioan C. Munteanu (autor a numeroase volume, multe dedicate Brăilei – Cetatean de Onoare al municipiului Brăila), Matei Virgil etc.

Poate și pentru că autorul are aniversarea zilei de naștere (26 octombrie 1937) în această zi, Dragos Neagu i-a înmanat și o Diplomă de Excelență care atestă prezența sa activă în cultura brăileană. Lansarea a avut loc în Secția Mediatecă. În continuarea evenimentului s-a desfășurat ședința lunară a Cenaclului „Panait Istrati”. Foto de la lansare de Teodora Soare (de la bibliotecă).