Noi beneficii, prin lege, pentru somerii care se incadreaza in munca

*Modificari si completari aduse Legii nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă de Ordonanţa de urgenţă nr. 60/ 2016 pentru stimularea somerilor * Se ofera prime de activare, prime de mobilitate 

 

Legea nr. 76 din 2002 privind privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă a primit modificari prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/ 2016 pentru stimularea somerilor. Aceste modificarile si completari (sunt detaliate mai jos) vor intra in vigoare din data de 3 decembrie 2016, pana la acesta data sunt aplicabile prevederile legislative in vigoare. Detalii ne ofera Monica Bratu – director executiv Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braila.

logo-jobs     De noile prevederi beneficiaza somerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care nu mai primesc indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă; acestia beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă. Nu beneficiază de noile prevederi persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni. Persoanele care beneficiază de prima de activare au dreptul la menţinerea acesteia şi în situaţia în care, în perioada de 3 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

Angajaţii au obligaţia de a restitui integral sumele primite, în situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 3 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul următoarelor prevederi: a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) şi h), art. 61 lit. a) şi b) şi art. 81 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care încetarea este la iniţiativa angajatului; c) art. 97 lit. b) şi e), art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia de o primă de încadrare, neimpozabilă. Cuantumul acestei prime se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Aceasta prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.

Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz. Prima de instalare prevăzută mai sus se acordă în cuantum diferenţiat, astfel: a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa; b) 15.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere. În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare prevăzute anterior, unul va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.

În situaţia în care angajatorul sau autorităţile publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel: a) 3.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa; b) 6.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei; c) 3.500 lei pentru fiecare soţ, in cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare. Prima de instalare stabilită în cuantumurile prevăzute anterior se acordă în două tranşe, astfel: a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării; b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare. Prima de instalare stabilită în cuantumul de 3.500 lei se acordă într-o singură tranşă, la data instalării. Prima de încadrare şi prima de instalare nu se cumulează.

Primele de mobilitate prevăzute anterior se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Beneficiază de primele de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.

          Nu beneficiază de primele de mobilitate: a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de încadrare sau de o primă de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate; b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani; c) persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani; d) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art. 44 lit. a); e) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii; f) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.

Persoanele care beneficiază de primele de mobilitate au dreptul la menţinerea acestora şi în cazul în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii. Prima de instalare se acordă şi persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 luni, în cuantumurile stabilite de lege.

Teatrul Excelsior, la Braila in programul „Fabrica de jucarii’

*Va fi prezentat, cu sprijinul Filarmonicii „Lyra – George Cavadia” Braila si al ISJ Braila, in 14 decembrie 2016 la „Lyra’

afis     Copiii braileni primesc un cadou frumos in preajma sarbatorilor de la Teatrul Excelsior din Bucuresti – al carui director este actorul Adrian Gazdaru (nascut la Braila), care vine sa prezinte doua reprezentatii ale spectacolului pentru copii „Cei trei purcelusi” dupa James Orchard Halliwell-Phillipps, la Palatul „Lyra”. Evenimentele fac parte din programul „Fabrica de jucarii”, care cuprinde dramatizari dupa povestile si basmele ce insotesc copilaria fiecarei generatii; scopul programul este formarea si pregatirea copiilor pentru viata – prin modelele pe care basmele le contin, cat si pregatirea pentru o viata ce implica activ consumul cultural.

Spectacolele sunt programate pentru data de 14 decembrie 2016, de la ora 9.30 si de la ora 11.00, si se desfasoara cu sprijinul Filarmonicii „Lyra – George Cavadia” Braila si al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Braila. Sunt asteptati la teatru  prescolari si scolari cu varsta cuprinsa intre 3 si 11 ani. Pret bilet: 10 lei. Relatii si rezervari la telefon 0731352324.
„Textul apartine patrimoniului universal si transpus intr-o formula de spectacol inedita, cu muzica si dans, povestea special adaptata pentru micul spectator al zilelor noastre, punandu-se accent pe rolul interactiv si participativ al copiilor, plecand de la ideea ca la baza oricarui spectacol sta <jocul>”, subliniaza echipa teatrala bucuresteana. 

N.red. „Cei trei purcelusi’ este si in repertoriul Teatrului de Papusi „Carabus’ din Braila, dar montarea braileana este diferita, cu actori – nu cu papusi – in rolul celor trei simpatice personaje. Pentru o completa formula educationala, recomand parintilor sa le citeasca si cartea micutilor; vor avea, astfel, bucuria intalnirii cu… doua povesti: una la teatru, alta in mintea lor!

Festivalul Internaţional de Muzică Corală „I. D. Chirescu” 2016

*A 35-a editie s-a desfasurat in 26 si 27 noiembrie, la Cernavodă * Unul dintre invitati a fost corul mixt „Trison’ al Scolii Populare „Vespasian Lungu’ din Braila

Festivalul Internațional de Muzică Corală „I. D. Chirescu’, ajuns la editia a XXXV-a, s-a desfasurat la Cernavodă în organizarea Primăriei şi Consiliului Local Cernavodă şi a Casei de Cultură locale în 26 noiembrie 2016 – secțiunea laică, pe scena sălii de spectacole a Casei de Cultură „I. D. Chirescu” Cernavodă, în 27 noiembrie 2016 secțiunea religioasă, în incinta Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Au participat 16 ansambluri corale din ţară, Bulgaria, Republica Moldova, Italia, Statele Unite ale Americii. id-chirescu

În 1980, se stingea ilustrul nostru compozitor și dirijor deopotrivă, I. D. Chirescu, născut în Cernavodă. La un an după trecerea sa în neființă, s-a luat decizia de a se organiza Festivalul Internațional de Muzică Corală, un festival care nu are la bază decernarea de premii, nu este un festival-concurs, ci este un festival de omagiere a personalităţii compozitorului și dirijorului I.D. Chirescu, cu care ne mândrim în țară și în lume. Și în anii trecuți am avut câte un jubileu, în 2014, 120 de ani de la nașterea compozitorului, iar anul trecut, în 2015, 120 de ani de la apariția primei forme corale în orașul Cernavodă. Am invitat, fiind un jubileu, șase coruri din străinătate, din Statele Unite, din Italia, din Republica Moldova și Bulgaria„, a precizat Constantin Grăjdeanu – organizatorul manifestarii, pentru postul Radio Romania Muzical.

Festivalul a avut invitate, la secţiunea laică, coruri din ţară – din Cernavodă, Brăila, Călăraşi, Topoloveni, Constanţa, dar şi din Bulgaria – Silistra şi Balchik, Republica Moldova, Italia. La secţiunea religioasă au fost prezente zece ansambluri corale. Chiar daca nu s-a dorit o departajare tip concurs, festivalul a avaut un juriu: Voicu Enăchescu – preşedinte al Asociaţiei Naţionale Corale din România (ANCR) şi preşedinte al juriului, Alina Pârvulescu – profesor, secretar al ANCR, Mariana Popescu  – compozitor, profesor universitar, Constantin Arvinte  – compozitor, dirijor, membru al UCMR şi nu numai.

_dsc0088
corul mixt „Trison’ din Braila

Corul mixt „Trison” din Brăila dirijat de prof. Marcica Lupu a avut în repertoriu piesele „La fântână” de A. Bena, „Bordeiaşul” de M. Neagu, „Doruleţul” de I.D. Chirescu, „Mari Mame” de D. Hristov, „Suita nr. 1” de L. Nireşteanu, „În poieniţă” de Gh. Danga şi „Mă dusei în târg la moţ” de T. Jarda. A fost recompensat cu diploma si placheta festivalului.

Calitatea actului artistic oferit de membrii Corului prezenţi pe scena Casei de Cultură Cernavodă a fost apreciată de juriu. Corul brăilean a devenit o prezenţă permanentă pe scena unor mari evenimente culturale naţionale şi internaţionale, dintre performanţele recente putând aminti medalia de bronz obţinută în vara acestui an la cea de‑a XXXIV-a ediţie a Festivalului Coral Internaţional de la Preveza – Grecia. În perioada imediat următoare, Corul mixt <Trison> a fost selectat să participe la Festivalul interjudeţean de muzică corală sacră <Cu noi este Dumnezeu>, ediţia a XXVII-a, Orăştie, decembrie 2016„, subliniază Gigi Cristian Morozan – manager interimar Scoala Populară „Vespasian Lungu’.