„Europa ta, părerea ta”, reuniune la Bruxelles si cu liceeni

*Din Romania au fost selectati elevi de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Târgu-Jiu *Evenimentul are loc în perioada 30 – 31 martie 2017

 

yeys2017_2     Your Europe, Your Say (YEYS) – „Europa ta, părerea ta” – este reuniunea la care participă tineri europeni din UE și țări candidate pentru a dezbate viitorul Europei, și care va avea loc la Comitetul Economic și Social European (CESE), la Bruxelles, în perioada 30 – 31 martie 2017. Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Târgu-Jiu este una dintre cele 33 de școli selectate din peste 680 de candidaturi depuse atât din statele membre ale UE, cât și din 5 țări candidate – Albania, Turcia, Muntenegru, Serbia și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei. Elevii vor putea prezenta membrilor CESE propuneri privind viitorul Europei. La sfârșitul acestei manifestări, elevii vor vota pentru trei propuneri pe care le consideră a fi cele mai eficace pentru a schimba viitorul Europei.

 

Cristian Pîrvulescu
Cristian Pîrvulescu

Pentru a pregăti această prezența la sediul CESE, elevii și un profesor de la liceul menționat, se întâlnesc în 16 februarie 2017 cu Cristian Pîrvulescu (președintele de onoare al Asociației Pro Democrația) – membru al Grupului „Activitati diverse’ (III) din CESE – care va lucra cu elevii  în vederea pregătirii răspunsurilor referitoare la câteva chestiuni esențiale în acest moment privind Europa: beneficiile, realizările și eșecurile Uniunii Europene, provocările și oportunităţile cu care se confruntă Uniunea Europeană, viitorul Europei din perspectiva tinerilor europeni și ideile lor pentru a-l îmbunătăți. De asemenea, oaspetele le va prezenta activitățile CESE, inclusiv publicatii (ex. publicatie-cese-05-16-050-en) și felul cum acest organism reprezintă vocea societății civile din întreaga Europă.

***CESE (https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_ro) este un organism consultativ al UE format din reprezentanți ai organizațiilor lucrătorilor și angajatorilor și ai altor grupuri de interese. CESE transmite avize pe probleme europene către Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European, acționând, astfel, ca o punte între instituțiile europene cu rol de decizie și cetățenii UE. Are 350 de membri; Sunt desemnați de guvernele naționale și numiți în funcție de Consiliul UE pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Numărul membrilor din fiecare țară depinde de populația țării respective.. CESE oferă grupurilor de interese posibilitatea de a se exprima oficial în legătură cu propunerile legislative ale UE. CESE îndeplinește trei misiuni principale: garantează că politicile și legislația UE se adaptează condițiilor economice și sociale, căutând un consens care servește binelui comun; promovează o Uniune participativă, oferindu-le organizațiilor lucrătorilor și angajatorilor și altor grupuri de interese posibilitatea de a se exprima, și menținând dialogul cu acestea; promovează valorile integrării europene, susține democrația participativă și organizațiile societății civile.