„Cheia succesului – viitor antreprenor”, proiect la Școala „Gheorghe Banea” Măcin

*Se adresează tuturor categoriilor de elevi, de la preșcolari la liceeni * Este un concurs cu mai multe secțiuni – jucării, eseuri, proiecte, machete, postere, plan de afaceri etc. * Coordonatorii așteaptă și concurenți din alte județe

Școala Gimnazială ”Gheorghe Banea” din Măcin, județul Tulcea, dezvoltă în acest an școlar Proiectul educațional ”Cheia succesului – viitor antreprenor”, ediția a II/a, cuprins în CAEJ 2018, poziția 13, pagina 2. Scopul proiectului este dezvoltarea la copii și tineri a spiritului antreprenorial, dar și a capacității de a se implica în rezolvarea problemelor comunității. Obiective specifice: satisfacerea curiozității, cultivarea încrederii în forțele proprii, dezvoltarea abilităților practice, dezvoltarea unui comportament social activ. Echipa de proiect este coordonată de profesorii Constanța Tulică, Dumitru Tulică și Narcis Doru Oprescu. 

Este un concurs care se adresează preșcolarilor, elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal și care se desfăşoară în 27 – 28 aprilie 2018 (participare indirectă sau directă). Sunt mai multe secțiuni: Jucării creative/ obiecte utile / de la copii pentru copii (destinată ciclului preșcolar și primar); Proiect pentru localitatea mea (destinată învățământului primar, gimnayial, liceal) cu subsecțiunile Individual (eseuri) și Grup de 4-5 elevi (machete, colaje); Propria mea idee de afaceri (pentru ciclul primar, gimnayial, liceal) cu subsecțiunile Eseu, Poster, Machete/ Produse; Planul de afaceri (pentru licee).

Cei interesați de parteneriat regăsesc în ataşamente fişa de înscriere fisa-de-inscriere, acordul de parteneriat acord_parteneriat_viitor-antreprenor_Macin şi regulamentul concursului Regulament-concurs.

În anul centenarului, să dezvoltăm împreună competențe antreprenoriale eleviilor noștri, cei care vor construi România de mâine! Aşteptăm cu interes lucrările!” – prof. Constanța Tulică.

Nota red. Succesul a însoțit proiectul încă de la prima ediție; la simpozionul al cărui rezultat a fost o carte în format digital au participat 700 de profesori din 25 de județe.

Zilele Limbii Albaneze la Brăila

*Evenimente la Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”, în perioada 28 – 30 martie 2018 

Brăila (650 ani de atestare documentară, aniversaţi la 20 ianuarie 2018) este un oraş de legende şi poveşti, unele adevărate şi importante nu doar pentru cultura naţională română, ci şi pentru alte culturi şi civilizaţii – spre exemplu, ale etniilor care şi-au găsit aici, prin unii reprezentanţi de seamă, un refugiu în momente de cumpănă ale istoriei ţărilor lor. Italieni, francezi, germani, maghiari, greci au venit aici şi au făcut comerţ, au dezvoltat zonele financiar-bancară şi de navigaţie pe fluviul Dunărea; albanezi, bulgari, ruşi lipoveni, evrei, din nou greci s-au adăpostit la Brăila de urgia politică şi socio-economică din ţările lor de origine. Nu în ultimul rând, turcii care au fost o vreme stăpâni în Ţările Române (se ştie din istorie!) au continuat să trăiască prin urmaşii lor la Brăila, în familii de multe ori mixte, îmbogăţind şi ei lexicul şi cultura cu elemente pe care acum le considerăm astăzi normalitate.

În ceea ce-i priveşte pe albanezi, astăzi nereprezentaţi din nefericire de o comunitate locală – cum sunt grecii, evreii, bulgarii, turcii, ruşii lipoveni – aceştia se pot mândri, la fel cum şi Brăila multietnică se mândreşte, cu prezenţa istorică în urbe a unui uriaş reprezentant al culturii naţionale albaneze: Naum Vegilhargi (Naum Veqilhargji, 6 decembrie 1797, Vithkuq, Albania – 1854, Istanbul, Turcia), considerat cel mai important promotor al renașterii naționale albaneze, și care a conceput la Brăila în anii 1844 – 1845 un alfabet albanez (folosind caractere inventate de el însuşi) și primul abecedar al limbii sale natale.

    Despre acest uriaş om de cultură albanez, dar şi despre alte elemente de referinţă din istoria acestui popor care se revendică de la iliri şi sunt menţionaţi ca atare, albanezi, în evul mediu (documente ale Imperiului Otoman în ascensiune menţionează lupte cu Regatul Albanez în secolul XV)  s-a discutat la Biblioteca Județeană „Panait Istrati” din Brăila în manifestarea sub genericul  Zilele Limbii Albaneze, organizată împreună cu Liga Asociația Albanezilor din România.

     Astfel, în 28 martie 2018 a fost vernisată în holul de intrare în bibliotecă o expoziție de carte veche albaneză, volume apărute în perioada 1890 – 1935. Cu acest prilej s-a omagiat personalitatea lui Naum Vegilhargi. Au prezentat Radu Săvulescu – președintele Asociatiei Liga Albanezilor din România (ALAR site la http://www.alar.ro) și Marius Dobrescu  (născut 23 aprilie 1951, Brăila) – scriitor, jurnalist, traducător (apreciat în special pentru prezentarea în limba română a lui Ismail Kadare – cel mai important autor albanez modern). Moderator al  Ion Volcu – șef birou la bibliotecă. În public s-a aflat şi Adrian Mavrochefalos – preşedinte Comunitatea Greacă din Brăila.

În 29 martie 2019, tot la bibliotecă a fost o nouă întâlnire cu Radu Săvulescu şi Marius Dobrescu, moderată de Ion Volcu. De această dată, a fost prezentată Comunitatea albaneză din România și ALAR. S-a vorbit şi despre societăți şi reviste culturale (se pot accesa din site ALAR) ale albanezilor din România, despre scriitorii albanezi care au trăit și publicat în ţara noastră. Dacă, spre exemplu, avem curiozitatea să lecturăm ultimul număr, nr. 12 din martie 2018, al revistei „Prietenul albanezului” vom descoperi o informaţie ce răstoarnă impresii pe care ni le-am format greşit: familia Ghiculeştilor, care a dat domnitori în România, este de origine albaneză – greşeala vine din faptul că înşişi albanezii bogaţi la vremea respectivă, sec XIX, învăţau şi se exprimau în greacă, iar faptul că erau în continuă luptă cu stăpânitorul turc, preferau să fie consideraţi greci ceea ce în Ţările Române a devenit un avantaj.

Notă. În 2010, ediţia a IV-a a Festivalului Poeţilor din Balcani (organizat de Biblioteca Judeţeană, filiala Sud-Est a Uniunii Scriitorilor din România, Consiliul Judeţean) de la Brăila a fost dedicată Albaniei – invitaţii speciali fiind din această ţară. Bineînţeles că şi în volumul IV „Balcanica” apar poeţi contemporani albanezi.

Consiliul Judeţean Brăila, şedinţa martie 2018

*În data de 30 martie 2018, de la ora 9.00 * Pe ordinea de zi se află şi proiectul propus de liberali care se referă la eliminarea taxei pe apa pluvială

Şedinţa ordinară de plen la Consiliul Judeţean (CJ) Brăila, aferentă lunii în curs, a fost programată pentru data de 30 martie 2018 de la ora 9.00 în sala mare a clădirii administrative brăilene. 

Conform propunerii preşedintelui CJ – Iulian Francisk Chiriac, ordinea de zi cuprinde următoarele proiecte:

      1) Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2018 a UAT judetul Braila, prin CJ Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Dunarea” Braila; 2) Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2018 a UAT judetul Braila, prin CJ Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ Eco Dunarea” Braila; 3) Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde de pe pajisti pentru anul 2018; 4) Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 170 mp, situat in municipiul Braila, str. Ghioceilor nr.8, apartinand domeniului public al judetului Braila si administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, in vederea inchirierii; 5) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin CJ Braila, cu comuna Chiscani, prin Consiliul Local Chiscani pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare dispensar uman Chiscani”; 6) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin CJ Braila, cu comuna Traian, prin Consiliul Local Traian pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Modernizarea trotuarelor pe strazile Scolii si  Seitan Gheorghe“, rest de executat; 7) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin CJ Braila, cu c7) omuna Dudesti, prin Consiliul Local Dudesti  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Infiintare Centru Situatii de Urgenta comuna Dudesti“; 8) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin CJ Braila, cu comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local Movila Miresii  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenajare grup sanitar la Scoala Primara Tepes Voda, structura Scoala Gimnaziala Movila Miresii“; 9) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin CJ Braila, cu comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local Movila Miresii  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare Sistem de iluminat public stradal in comuna Movila Miresii, judetul Braila“; 10) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin CJ Braila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local Cazasu  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenajare teren de sport in incinta Scolii Gimnaziale Cazasu“; 11) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin CJ Braila, cu comuna Gradistea, prin Consiliul Local Gradistea  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenajare capela,comuna Gradistea, judetul Braila“; 12) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin CJ Braila, cu comuna Gradistea, prin Consiliul Local Gradistea  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenajare camin cultural, sat Ibrianu, comuna Gradistea, judetul Braila“; 13) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Gradistea, prin Consiliul Local Gradistea  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenajare cimitir, sat Ibrianu, comuna Gradistea, judetul Braila“; 14) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin CJ Braila, cu Comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local Scortaru Nou pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Extindere iluminat stradal in comuna Scortaru Nou, judetul Braila“; 15) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin CJ Braila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local Scortaru Nou  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Modernizare Centru Civic, sat Sihleanu, comuna Scortaru Nou, judetul Braila“, rest de executat; 16) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin CJ Braila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local Scortaru Nou  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenajare teren sport multifunctional: Scoala gimnaziala Scortaru Nou, in localitatea Scortaru Nou, comuna Scortaru Nou, judetul Braila“, rest de executat; 17) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Sistematizarea strazii Ramnicu Sarat in comuna Jirlau, judetul Braila“, rest de executat; 18) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin CJ Braila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenajare Centru civic si trotuare in comuna Jirlau, judetul Braila“, rest de executat; 19) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Braila, prin CJ Braila, cu comuna Ulmu, prin Consiliul Local Ulmu  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Realizare parc in localitatea Ulmu, comuna Ulmu, judetul Braila“; 20) Proiect de hotarare privind actualizarea Listei cuprinzand categoriile de documente create si/sau gestionate de CJ Braila, care constituie informatii de interes public; 21) Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes judetean pentru anul 2018”; 

22) Proiect de hotarare privind eliminarea taxei pe apa de ploaie; 23) Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei faza D.A.L.I. (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: “Expertiza tehnica + solutie tehnica + D.A.L.I., pentru Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din Spitalul Judetean de Urgenta Braila”; 24) Proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC CavMario Trans SRL Braila pe traseele Braila – Victoria, pentru beneficiarul SC Yazaki Romania SRL, Cuza Voda – Braila, pentru beneficiarul SC Yazaki Romania SRL, Braila – Mihai Bravu, pentru beneficiarul SC Yazaki Romania SRL, Braila – Lacu Rezii, pentru beneficiarul SC Yazaki Romania SRL, Braila – Ianca, pentru beneficiarul SC Yazaki Romania SRL, Braila – Sutesti, pentru beneficiarul SC Yazaki Romania SRL, Braila – Racovita, pentru beneficiarul SC Yazaki Romania SRL; 25) Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Braila a unor bunuri ca urmare a implementarii proiectului “Echiparea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului Pneumoftiziologie Braila” prin Programul Operational Regional 2007-2013; 26) Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2018; 27) Raport privind activitatea desfasurata de Comisia de Sanatate si Protectie Sociala a CJ Braila pe anul 2017; 28) Raport privind activitatea desfasurata de Comisia de Buget Finante si Administrarea Domeniului Public si Privat al judetului Braila pe anul 2017; 29) Raport privind activitatea desfasurata de Comisia de Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea Lucrarilor Publice, Protectia Mediului Inconjurator, Agricultura, Turism, Transport in anul 2017; 30) Raport privind activitatea desfasurata de Comisia de strategii, studii, prognoze economico-sociale; 31) Raport de activitate al domnului vicepresedinte Ionel Epureanu pentru perioada ianuarie – decembrie 2017; 32) Raport de activitate al domnului vicepresedinte Murea Catalin Dan pentru perioada ianuarie – decembrie 2017; 33) Raport de activitate al domnului consilier judetean Avram Ionel pentru anul 2017; 34) Raport de activitate al domnului consilier judetean Burtea Fanel pentru anul 2017; 35) Raport de activitate al doamnei consilier judetean Banica Carmen Elena pentru anul 2017; 36) Raport de activitate al doamnei consilier judetean Bordea Daniela pentru anul 2017; 37) Raport de activitate al domnului consilier judetean Dobrota Marius Valentin pentru anul 2017; 38) Raport de activitate al domnului consilier judetean Dumitru Aurel pentru anul 2017; 39) Raport de activitate al domnului consilier judetean Munteanu Dumitru pentru anul 2017, 40) Raport de activitate al domnului consilier judetean Mortu Viorel pentru anul 2017; 41) Raport de activitate al domnului consilier judetean Mircea Florin pentru anul 2017; 42) Raport de activitate al domnului consilier judetean Petre Florin pentru anul 2017; 43) Raport de activitate al domnului consilier judetean Serbu Dan Lucian pentru anul 2017; 44) Raport de activitate al domnului consilier judetean Vaduva Dumitru pentru anul 2017; 45) Alte probleme.