Prin InvestEU, noi locuri de muncă în economie și inovare în Europa

*Platforma de consiliere InvestEU va integra cele 13 servicii de consiliere disponibile în prezent într-un ghișeu unic de asistență pentru dezvoltarea proiectelor * Dar, susţin oficialii Comisiei Europene, e nevoie în continuare de reforme structurale în ţările membre

     În următorul buget (https://brailachirei.wordpress.com/2018/05/29/bugetul-ue-politica-flexibila-de-coeziune-dupa-2020-pentru-coerenta-dezvoltare-regionala/) pe termen lung al UE care acoperă perioada 2021-2027, Comisia Europeană a propus crearea programului InvestEU cu scopul de a reuni finanțarea acordată de la bugetul UE sub formă de împrumuturi și garanții pentru un nou impuls investițiilor, inovării și creării de locuri de muncă.

InvestEU va reuni multitudinea de programe financiare disponibile în prezent și va extinde modelul de succes al Planului de investiții pentru Europa, așa-numitul „Plan Juncker”. Noul program va fi compus din Fondul InvestEU, Platforma de consiliere InvestEU și Portalul InvestEU.

Jean-Claude Juncker – preşedintele Comisiei Europene,a declarat: „Planul de investiții pentru Europa s-a dovedit un succes în mobilizarea de investiții private și crearea de locuri de muncă în Europa. Planul a atras deja investiții de aproape 290 de miliarde de euro, care fără el nu ar fi fost posibile, și a oferit finanțare unui număr de 635 000 de întreprinderi mici. Cu InvestEU, dorim să luăm acest model de succes și să-l extindem pentru a acoperi numeroasele programe de finanțare oferite de UE. Simplificăm, facem mai mult cu mai puține resurse și punem un accent sporit pe investițiile sociale”.

Vicepreședintele Jyrki Katainen – responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate: „Programul InvestEU este o reformă structurală la nivelul bugetului UE. El grupează multitudinea de programe de finanțare ale UE într-o structură unică, sub o marcă unică: InvestEU. Pornind de la succesul Fondului european pentru investiții strategice, vom putea continua să stimulăm crearea de locuri de muncă, inovarea și competențele în Europa, cu avantajul suplimentar de a oferi beneficiarilor proceduri mai simple și mai transparente. InvestEU ne va ajuta să atingem obiective de politică precum sustenabilitatea, excelența științifică, incluziunea socială și sprijinul acordat extinderii micilor întreprinderi, cu scopul de a mobiliza investiții în valoare de peste 650 de miliarde de euro, în majoritatea lor din sectorul privat. În plus, oferim statelor membre opțiunea de exploata mai bine fondurile puse la dispoziția lor de UE prin intermediul fondului de garantare. Un câștig pentru toți”.

Fondul InvestEU va continua să mobilizeze investiții publice și private în UE, pentru a contribui la acoperirea deficitului de investiții încă semnificativ din Europa. Mai exact, noul fond va face mai mult cu mai puține resurse, va crea un portofoliu diversificat și flexibil, va raționaliza și va simplifica, va valorifica expertiza locală, națională și europeană a partenerilor noștri de finanțare, va ajuta statele membre să exploateze mai bine fondurile puse la dispoziția lor de UE.

Pornind de la modelul Portalului european pentru proiecte de investiții al planului de investiții, Platforma de consiliere InvestEU va integra cele 13 servicii de consiliere disponibile în prezent într-un ghișeu unic de asistență pentru dezvoltarea proiectelor. Va oferi sprijin și asistență tehnică pentru a ajuta la pregătirea, dezvoltarea, structurarea și implementarea proiectelor, inclusiv la consolidarea capacităților.

** * Mai multe informaţii la http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4010_en.htmhttps://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_en şi la https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_en

** * Planul de investiții pentru Europa, așa-numitul „Plan Juncker”, a fost lansat în noiembrie 2014 pentru a inversa tendința descendentă a nivelurilor deja scăzute ale investițiilor și pentru a înscrie Europa pe calea redresării economice. Operațiunile aprobate în cadrul Fondului european pentru investiții strategice al Planului Juncker ar trebui să mobilizeze investiții în valoare de 287 de miliarde de euro până în mai 2018. Se preconizează că un număr de circa 635 000 de întreprinderi mici și mijlocii vor beneficia de ameliorarea accesului la finanțare.

** * Finanțarea din partea UE nu va soluționa, de una singură, problema nivelurilor scăzute ale investițiilor în Europa. E nevoie în continuare de reforme structurale. Statele membre ar trebui să utilizeze tot sprijinul disponibil pentru a elimina barierele naționale din calea investițiilor și pentru a-și îmbunătăți mediile de afaceri, în special prin punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări din cadrul semestrului european. La 31 mai 2018, Comisia a propus crearea unui Program de sprijin pentru reforme care va sprijini reforme prioritare în toate statele membre ale UE și va beneficia de un buget total de 25 miliarde euro. Acest nou program include un sprijin financiar pentru reforme, precum și asistență și expertiză tehnică.

La Brăila, conferința județeană „Împreună pentru siguranţa online a copiilor”

*În 8 iunie 2018 * Organizată de Casa Corpului Didactic cu parteneri Inspectoratul Şcolar, CJRAE, Direcţia pentru Protecţia Copilului, Inspectoratul de Poliţie, Consiliul Elevilor 

Organizaţia neguvernamentală „Salvaţi Copiii” România dezvoltă un proiect prin care se formează o reţea naţională de specialişti al căror scop este asigurarea siguranţei în mediul virtual pentru copii şi tineri – se ştie că aceştia din urmă, dacă rămân nesupravegheaţi în faţa calculatorului ori al telefonului smart conectate la internet, riscă să ajungă în faţa unor informaţii nocive vârstei lor ori să fie pradă hărţuitorilor şi altor persoane rău intenţionate (care adesea pot fi şi colegi). Partenerii acestei rețele naționale de specialiști coordonată de „Salvați Copiii” sunt Ministerul Educației Naționale – prin structurile Inspectoratelor Școlare, Centrelor de Resurse și Asistență Educațională, Caselor Corpului Didactic), Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție – prin Direcțiile de asistență socială și Protecția Copilului și Inspectoratul General al Poliției Române – prin structurile care aparțin de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate. 

Proiectul este concretizat prin conferinţe judeţene şi una dintre acestea s-a desfăşurat la Brăila în 8 iunie 2018 sub genericul  „Împreună pentru siguranţa online a copiilor”. Organizator principal a fost Casa Corpului Didactic (CCD) Brăila.

Conferinţa judeţeană a avut loc la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) din str. Petru Maior şi s-a derulat cu parteneri ISJ, Inspectoratul Judeţan de Poliţie (IPJ) Brăila, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Brăila, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Consiliul Judeţean al Elevilor. De altfel, în derularea evenimentului au avut intervenţii prof. dr. Elena Cristina Anton – director CCD, inspectorul şcolar porf. Aurelia Ion, prof. Marian Cloşcă – director CJRAE – care a vorbit despre prevenirea şi combaterea abuzurilor în mediul online asupra copiilor, reprezentanţi ai ISJ Brăila, IPJ Brăila, DGASPC Brăila, Consiliului Judeţean al Elevilor Brăila – preşedintele, elevul Rareş Voicu, vorbind pe tema „CyberBullying în mediul şcolar” etc.

Practic, a fost explicat modul cum se derulează „Ora de net” prin care elevii primesc informaţii despre modul cum se pot apăra în faţa posibilelor agresiuni în mediul virtual. 

Pașii colaborării în proiect: 

– parcurgerea Ghidului Facilitatorului Ora de Net (pe site la https://oradenet.salvaticopiii.ro),  se urmează procesul propus în fiecare etapă din acesta. Cei care doresc să devină parte din echipa națională completează Formularul de înscriere disponibil la www.oradenet.ro/fii-voluntar;

-în următoarele zile, doritorii primesc pe email detalii despre colaborarea în calitate de Facilitator Ora de Net, în regim de voluntariat, prin înregistrarea pe o platforma internă de comunicare și raportare dedicată voluntarilor și colaboratorilor noștri. Cine are cont pe Facebook, poate intra și în comunitatea online omonimă;

-facilitatorii îşi creeză cont pe platforma de voluntariat Ora de Net și, pentru cei interesaţi, colaborarea se certifică şi prin contract de voluntariat conform Legii Voluntariatului. De asemenea, poate fi semnat și un acord de colaborare interinstituțional;

-facilitatorii vor susține minim 3 sesiuni tematice în anul școlar 2018-2019. Se va lucra în echipă, astfel că va fi necesară cooperarea cu cel puţin un coleg care va completa, de asemenea, formularul de înscriere de pe pagina http://www.oradenet.ro/fii-voluntar și își va creea cont pe platforma de voluntariat Ora de Net;

-facilitatorii susțin și raportează activități tematice – pentru copii, părinți, profesori, specialiști etc – pe care le desfășoară pe baza resurselor Ora de Net sau unele create chiar de ei pe tema siguranței online. Pe websiteului http://www.oradenet.ro și la www.facebook.com/SigurpeNet se regăsesc noutățile;

-raportarea se face în maxim 7 zile calendaristice de la fiecare activitate, pe platforma de voluntariat Ora de Net. Completarea raportului se face prin transmiterea unei arhive (.rar sau .zip) care va conține lista de prezență semnată de participanți (scanată s) și, totodată, 5 fotografii reprezentative de la activitate. În formularul de raportare se va nota o scurtă descriere a activității, alte date cantitative, temele abordate.

Concursul regional „Drepturile copilului” 2018, ediţia a IV-a la Brăila

*Proiectul iniţiat de Şcoala „Vasile Alecsandri” are, de anul acesta, participare naţională * Elevii de la secţiunea de creaţie plastică cu participare directă au fost premiaţi vineri, 8 iunie 2018, la Biblioteca Judeţeană Brăila, partener împreună cu Direcţia pentru protecţia copilului, Centrul Europe Direct Brăila, Şcolile „Eminescu” şi „Fănuş Neagu”, revista Braila Chirei, Comitetul Național pentru Drepturile Copilului – Filiala Brăila

 

Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Brăila – prof. Gabi Mălâia şi prof. Alina Grigoriţă, directori – este principalul organizator al Concursul regional de creație plastică „Drepturile copilului” care în 2018 a ajuns la ediţia a IV-a. În acest an competiţia a fost naţională, cu două secţiuni – participare indirectă (elevi din ţară) şi participare directă (elevi din Brăila, municipiu şi judeţ). Echipa de proiect este formată din  prof. Iustina Gavrilă și prof. Safta Constantin de la Școala ”Vasile Alecsandri”, colaboratori – prof. Daniela Drăghici de la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Brăila și prof. Adrian Gavrilă de la Școala Gimnazială ”Fănuș Neagu” Brăila. 

Și anul acesta, la concurs au participat a peste 300 de elevi. Comisia de evaluare a fost alcătuită din cadre didactice de specialitate: prof. Camelia Ion, prof. Daniela Bărdiganu și prof. Safta Constantin.

Încă de la prima ediție am avut sprijinul Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila și Centrul Europe Direct Brăila. În acest an, am avut noi parteneri: Biblioteca Județeană ”Panait Istrati”, reprezentată de bibliotecar Doina Stanciu, revista de cultură şi informaţie Brăila Chirei – reprezentat de prof. Armanda Filipine și Comitetul Național pentru Drepturile Copilului, Filiala Brăila – coordonator Veronica Dobrin. Premiile au fost înmânate de Armanda Filipine, cea care, așa cum ne-a obișnuit, i-a încântat la final pe copii cu povestea sa <Cum au învățat păsările să cânte>” – organizatorii.

    Festivitatea de premiere pentru elevii brăileni a avut loc vineri, 8 iunie 2018, la Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” Brăila – Ludotecă. Mai multe foto la https://www.facebook.com/pg/BrailaChirei/photos/?tab=album&album_id=1813318248760756 pe pagina Facebook a revistei Braila Chirei şi la https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=463546684079040&id=100012711366676 pe pagina facebook Scoala Gimnaziala Vasile Alecsandri.

Copiii declarați câștigători au fost premiați în cadru festiv, pentru a le întări convingerea că sunt iubiți, că eforturile lor sunt apreciate și victoriile prețuite. Diplomele și micile cadouri primite de laureaţii brăileani (PREMII.BRAILAAA.2018 – click pe documentul în format DOCX pentru detalii), de la Şcolile „Ion Băncilă”, „Sf. Andrei”, „Mihai Eminescu”, „Mihail Sadoveanu”, Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius”, au fost susținute financiar de Comitetul Național pentru Drepturile Copilului – Filiala Brăila prin Veronica Dobrin și de un părinte al unui elev. Pe lângă poveste, cei prezenţi au ascultat şi cuvântul educatoarei Persi Stanciu care a ţinut să felicite organizatorii pentru acest concurs, încă o activitate utilă în educaţie.