La CCD Brăila, simpozionul regional/ interjudețean “Materiale didactice” 2018 dedicat elevilor

*Inclus în Proiectul regional „Materiale didactice” 2018 ca secţiune distinctă * Au participat 51 de elevi din județele Alba, Brăila, Caraș – Severin și Vâlcea

Câţiva laureaţi şi prof. dr. Cristina Elena Anton – directorul CCD Brăila

Casa Corpului Didactic (CCD) Brăila a organizat, în anul școlar 2017 – 2018, Simpozionul Regional/ Interjudețean “Materiale Didactice” 2018, destinat elevilor şi inclus în CAERI 2018 fără finanţare de la Ministerul Educaţiei Naţionale la pozitia 1797, scopul competiției fiind de a dezvolta creativitatea din educație și de promovare a inovării didactice la elevi.

În perioada mai 2017 – aprilie 2018 au trimis materiale 51 de elevi din județele Alba, Brăila, Caraș – Severin și Vâlcea. Concursul a avut trei etape la nivelul unității școlare, la nivel județean și etapa finală, la nivel interjudețean cu participare națională/ internațională – cu termen limită 29 mai 2018. Evaluarea materialelor transmise la CCD Brăila a fost realizată de comisii formate din reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Brăila și ai CCD Brăila.

Conform regulamentului, materialele au concurat la următoarele secțiuni: referate stiintifice (powerPoint / Prezi), mijloace audiovizuale în format format electronic (film educațional, CD cu soft educațional/ soft utilitar), materiale grafice (planșe, hărți), platforme educaționale – jocuri didactice în format electronice, roboti (film de prezentare pentru constructie/ programare/ testare). 

Sesiunea de prezentare a materialelor s-a realizat la CCD Brăila, în perioada 2 – 30 iunie 2018, premierea având loc în data de 9 iunie 2018, tot la sediul Casei Corpului Didactic Brăila unde gazdă primitoare a fost prof. dr. Cristina Elena Anton – dirctorul instituţiei. În aceeaşi zi a fost şi premierea la un alt concurs, similar dar pentru profesori – detalii la https://brailachirei.wordpress.com/2018/06/10/la-ccd-braila-concursul-regional-interjudetean-materiale-didactice-2018/

Palmares. Cei 51 de participanți au fost din învățământul gimnazial și liceal. S-au obținut: Premiul I – 25 participanți, Premiu II-lea – 9 participanți, Premiul III – 9 participanți, Mențiuni – 7 participanți, o diplomă de participare.

La festivitatea de premiere au participat elevii premiati si cadrele didactice îndrumatoare, instituția organizatoare – CCD Brăila – fiind reprezentată de prof. dr. Cristina Elena Anton – director, dar și de profesori metodiști. Pe lângă felicitări şi premii, cele mai bune materiale au fost prezentate la sediul CCD în expoziţie. În plus, au fost date ca exemple de bine practici aceste încercări reuşite ale elevilor de a ţine pasul cu dascălii lor şi de a se ridica la alt nivel în pregătire, superior.

Directorul CCD Brăila – prof. dr. Cristina Elena Anton – a subliniat unicitatea acestui concurs destinat elevilor, fiind prima dată când se organizează o secţiune distinctă pentru elevi ca Simpozion inclus în Proiectul Regional/ Interjudetean “Materiale Didactice” 2018, domeniul Stiintific: “Prin proiectul derulat ne-am propus să găsim soluții pentru conștientizarea cadrelor didactice si a elevilor cu privire la Domeniul Stiintific / Materiale Didactice / Platforme electronice educationale, asimilarea unor deprinderi pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală, aplicarea cunoştinţelor în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare, cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri, manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare, participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor prin diversificarea situaţiilor de învăţare si prin asumarea de noi roluri de către elevi/ profesori”.

La CCD Brăila, Concursul regional/ interjudețean “Materiale didactice” 2018

*La secţiunile Învăţământ preşcolar, Învăţământ primar, Învățământ gimnazial și liceal din competiţia brăileană au fost premiate cele mai bune materiale înscrise de 255 cadre didactice din județele Alba, Brăila, Caraș – Severin, Constanța, Dâmbovița, Hunedoara, Mehedinti și Tulcea

    La Casa Corpului Didactic (CCD) Brăila a avut loc, în anul școlar 2017 – 2018, Concursul Regional/ Interjudețean “Materiale Didactice” 2018 destinat cadrelor didactice, inclus în CAERI 2018 fără finantare MEN la poziţia 1797. Scopul competiției a fost de a dezvolta creativitatea  cadrelor didactice din educație și de promovare a inovării didactice. În concurs au fost înscrise, în mai 2017 – aprilie 2018, materiale elaborate de 255 cadre didactice din județele Alba, Brăila, Caraș – Severin, Constanța, Dâmbovița, Hunedoara, Mehedinti și Tulcea.

Conform regulamentului, materialele au concurat pe mai multe secțiuni: mijloace audiovizuale în format format electronic (film didactic, CD cu soft educațional), materiale grafice (planșe, hărți), jocuri didactice în format electronic, îndrumătoare/ caiete metodice/ ghiduri și culegeri, platforme educaționale, reviste.

Concursul a avut trei etape la nivelul unității școlare, la nivel județean și etapa finală, la nivel interjudețean cu participare națională/ internațională – cu termen limită 29 mai 2018. Evaluarea materialelor depuse/ transmise la CCD Brăila a fost realizată de comisii formate din reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Brăila și ai CCD Brăila. 

Sesiunea de prezentare a materialelor la sediul Casei Corpului Didactic Brăila s-a desfăşurat în perioada 2 – 30 iunie 2018, iar premierea participanților a avut loc în data de 9 iunie 2018, tot la CCD Brăila.

La secţiunea Învățământ preșcolar, cu 64 participanți, 9 dintre ei au obţinut premiul I, Premiul al II-lea – 4 participanți, Premiul III – un participant și Mențiuni – 3 participanți și 47 diplome de participare.

      La Învățământ primar, din cei 54 de participanți 13 au obținut Premiul I, Premiul al II-lea – 11 de participanți, Premiul al III-lea – 28 participanți și două diplome de participare.

      La Învățământ gimnazial și liceal, dintre cei 136 de participanți au obținut Premiul I – 81 participanți, Premiul al II-lea – 20 participanți, Premiul al III-lea – 19 participanți, Mențiuni – 11 participanți și 5 diplome de participare.

La festivitatea de premiere au participat cadrele didactice premiate, iar instituția organizatoare, CCD Brăila, a fost reprezentată de prof. dr. Cristina Elena Anton – directorul instituţiei – și de profesori metodiști. Au fost adresate felicitări concurenților, s-au făcut aprecieri asupra materialelor premianților și a fost organizată o expoziție cu cele mai bune materiale didactice. Pe lângă diplome, participanții au primit mulțumiri pentru efortul depus, iar lucrările premiate au fost date ca exemple de bune practici în activitatea didactică. Prof. dr. Cristina Elena Anton a precizat că este benefică utilizarea conținuturilor dezvoltate de colegi în elaborarea materialelor didactice, atât pentru promovarea metodelor moderne cât și pentru îmbunătățirea calității educației.