Primăria Brăila, lipsită de transparenţă – acuză liberalul Adrian Tabarac

*Tânărul consilier municipal, preşedinte şi al Organizaţiei Municipale PNL Brăila, spune că administraţia nu răspunde la întrebări, chiar dacă ele au legătură cu bunul mers al vieţii în urbe 

În conferinţa săptămânală de presă de la sediul PNL Brăila din 27 octombrie 2018, Adrian Tabarac – consilier municipal – a ţinut să sublinieze un aspect care influenţează viaţa de zi a brăilenilor, şi nu în bine, chiar dacă situaţia poate părea la prima vedere banală. Este vorba de lipsa de transparenţă de la nivelul Primăriei, instituţiei administrative brăilene nefiindu-i comod, se pare, să răspundă la simple solicitări de informaţii adresate în temeiul Legii nr. 544.

Adrian Tabarac, PNL

Astfel, Adrian Tabarac a menţionat că nu a primit nici acum răspuns la o solicitare făcută Primăriei Brăila la sfârșitul lunii august 2018, respectiv o adresă prin care solicita informații detaliate privind asocierea dintre Consiliul Local Municipal (unde este membru) și Consiliul Județean în ceea ce priveşte administrarea Patinoarului (despre care ştim cu toţii că s-a înschis).

Liberalul a precizat că după 10 zile de la depunerea solicitării a primit totuşi un răspuns, dar acesta era formulat la modul că… informațiile sorite de petent vor veni în termen de 30 de zile. După mai mult de 30 de zile a venit răspunsul, dar el nu se referea la întrebările din solicitarea iniţială. a subliniat că în aceeaşi Lege nr. 544 se precizează şi că refuzul de a răspunde la o solicitare, explicit sau tacit, reprezintă contravenție.

De asemenea, consilierul municipal din partea PNL menţionat şi alt caz în care a solicitat informaţii de la birorurile Primăriei Brăila, respectiv referitoare la reabilitarea Căii Galați și problemele cu firma Telor, mai precis dorea răspuns la întrebarea „cine se face vinovat pentru situația de pe Calea Galați, lăsată atâta timp la cheremul unei firme care nu respectă contractul de lucrări plătite din bani publici”.

Adrian Tabarac afirmă şi că primarul Marian Viorel Dragomir ar trebui să răspundă de aceste situaţii, pentru că la un moment dat a promis rezolvări la situaţii cel puţin ciudate în activităţile din muncipiu. Spre exemplu, liberalii au întrebat dacă nu cumva Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” se face vinovată de branșamente greşite Calea Galaţi, ceee ce a dus la tasări suplimentare, au întrebat dacă cei de la firma Telor sunt vinovați pentru acele tasări care ar fi viciat lucrările şi dacă Primăria va face vreun demers să recupereze banii de la cei care se fac vinovați. Din nefericire, şi primarul a omis să răspundă la aceste chestiuni, chiar dacă atunci a făcut o afirmaţie din care rezulta că ar vrea să se recupereze banii pierduţi. Este evident, a conchis Adrian Tabarac, că tăcerea şi indiferenţa în aceste cazuri reprezintă o caracteristică a administraţiei pesedite, care nu pune mare preţ pe binele urbei şi a cetăţenilor ei, în contradicţie cu promisiunile electorale trâmbiţate tot timpul.

“Picătura de suflet” de Paula Gurău, lansare la Brăila

*La Biblioteca Judeţeană „Istrati”, în 31 octombrie 2018, de la ora 16.30

Paula Gurău îşi lansează cartea “Picătura de suflet” – proză scurtă –  Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila. Evenimentul are loc miercuri, 31 octombrie 2018, de la ora 16.30 în sala „Fănuș Neagu”, etaj 3, în sediul bibliotecii (Piața Poligon nr. 4).

Paula Gurău

Prezintă colegi de cenaclu şi în ale scrisului: Lucia Pătrașcu, Jenică Chiriac și Valentin Popa. Ca de fiecare dată, intrarea la manifestare este liberă.

** * Volumul “Picătura de suflet” este publicat la Editura InfoEst (condusă de Mihai Vintilă) în 2018 și reprezintă debutul literar al Paulei Gurău (a profesat ca jurnalist). Autoarea frecventează Cenaclul literar „Panait Istrati” la Biblioteca Judeţeană „Istrati” şi Cenaclul „Casa Speranţei” la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Ana Aslan” Brăila.

TestIMM, proiect european derulat de Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est

*Proiectul “TestIMM – Îmbunătățirea capacității mediului de afaceri pentru a propune politici publice alternative la inițiativele guvernamentale” se derulează în perioada septembrie 2018 – ianuarie 2020 * Vor fi propuse cinci noi politici publice de îmbunătățire a legislației care afectează IMM-urile * Proiectul este cofinanțat din FSE prin POCA

     Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est, preşedinte Radu Oprea, a demarat implementarea proiectului “TestIMM – Îmbunătățirea capacității mediului de afaceri pentru a propune politici publice alternative la inițiativele guvernamentale”. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și își propune să îmbunătățească procesul legislativ care afectează mediul de afaceri.
Asociația va iniția parteneriate cu ONG-uri, patronate și sindicate din România, pentru a colabora la realizarea de noi propuneri de politici publice, va organiza traininguri pentru un număr de 120 de persoane membre în aceste organizații privind realizarea de propuneri de politici publice alternative pentru proiectele de acte normative și legislația aflată în vigoare și va dezvolta instrumente noi de comunicare și informare cu mediul administrativ de la nivel central.
Prin intermediul proiectului se vor realiza cinci propuneri noi de politici publice ce vizează îmbunătățirea legislației care afectează IMM-urile, în conformitate cu principiul „Gândiți mai întâi la scară mică” al Small Business Act al Comisiei Europene. Conform Ordinului ministrului delegat pentru IMM nr. 698/ 2014 și recomandării Comisiei Europene privind importanța aplicării Testului IMM în toate țările membre (COM/ 2011/ 0803 final), actele normative din România nu trebuie să afecteze negativ mediul de afaceri. alternative la proiectele de acte normative. „Prin proiect vor fi vizate domenii precum legea prevenirii si imbunatatiri la aceasta, legea salarizarii, hotararile de guvern care reglementeaza finantarile nationale pentru start-up-uri si IMM-uri, ordonante de urgenta privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei de fonduri externe nerambursabile, legislatia privind activitatea din domeniul turistic, legislatia privind regimul fiscal, proiecte de legi privind acorduri de imprumut dintre Romania si institutii financiar bancare, legislatie privind achizitiile publice, legislatie de mediu, legislatie aferenta fiecarui minister de resort si comisie parlamentara„, subliniază iniţiatorii. De asemenea, Beneficiarul va dezvolta aplicația TestIMM.ro, care va facilita procesul de elaborare a propunerilor de politici publice privind îmbunătățirea mediului de afaceri din România.
Un rezultat important al proiectului îl constituie acceptarea de către autoritățile publice abilitate, a unui număr de cinci politici publice alternative la actele normative care afectează mediul de afaceri din România, alese din domenii precum legea prevenirii, legea salarizării, hotărârile de guvern care reglementează finanțările naționale pentru start-up-uri și IMM-uri, ordonanțe de urgență privind reglementarea unor măsuri privind stimularea absorbției de fonduri externe nerambursabile, legislația privind activitatea din domeniul turistic, regimul fiscal, achizițiile publice.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, cod proiect SIPOCA 139, SMIS 110215. Proiectul se va implementa pe o perioadă de 16 luni, respectiv septembrie 2018 – ianuarie 2020 și are o valoare totală de 971.138,20 lei.