ACSES, proiect cu fonduri europene prezentat la Universitatea ”Brâncoveanu” Brăila

*Obiective: formarea a 112 persoane în antreprenoriat social și alte domenii tematice, înființarea a 17 afaceri sociale în cele 3 regiuni ale proiectului (NE, SE, SM) și 58 noi locuri de muncă * Se oferă 5,98 milioane de lei pentru înființarea întreprinderilor sociale

    Proiectul ACSES, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  este derulat de Addwise European Expertise SRL și Civitta Strategy & Consulting SA în trei regiuni de dezvoltare, Nord-Est, Sud-Est și Sud-Muntenia în perioada 12 septembrie 2019 – 11 septembrie 2022.

O prezentare a proiectului, pentru persoanele interesate din regiunea Sud-Est are loc luni, 17 februarie 2020, la Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” de la ora 12.00. Următoarea sesiune de informare va avea loc la Iași, pe 20 februarie.

Proiectul ACSES își propune să contribuie la consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale în domeniul economiei sociale și creșterea numărului de entități de economie socială în regiunile menționate cu scopul facilitării incluziunii sociale, reducerii sărăciei și a oricărei forme de discriminare prin crearea de noi locuri de muncă accesibile persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în cadrul întreprinderilor sociale nou create.

În proiectul ACSES, după cum precizează inițiatorii, sunt cinci direcții majore de acțiune: promovarea conceptului de economie socială, a oportunităților de dezvoltare a structurilor de economie socială și a impactului pozitiv pe care acestea le au la nivel social; dezvoltarea competențelor și abilităților în domeniul antreprenoriatului social prin formare profesională; asigurarea unui program complet de consiliere și sprijin în vederea dezvoltării de noi afaceri sociale prin: consiliere pentru elaborarea planului de afaceri și monitorizare permanentă pentru eficientizarea afacerilor sociale dezvoltate; sprijinirea antreprenorilor prin acordarea de subvenții în vederea dezvoltării unei întreprinderi sociale și crearea de locuri de muncă; • Dezvoltarea de parteneriate între întreprinderile sociale nou create și factori interesați din regiuni.

Inițiatorii doresc să aibă ca rezultate formarea a unui număr de 112 persoane din punct de vedere profesional în materie de antreprenoriat social și alte domenii tematice, să se poată înființa 17 afaceri sociale în cele 3 regiuni ale proiectului (NE, SE, SM) și un număr de 58 noi locuri de muncă create. Se oferă 5,98 milioane de lei pentru înființarea întreprinderilor sociale.